Fi­na­vian Lapin len­to­ase­mil­le myön­net­tiin kan­sain­vä­li­nen il­mas­to­ser­ti­fi­kaat­ti

Finavian Lapin lentoasemille on myönnetty kansainvälinen ilmastosertifikaatti. Helsinki-Vantaan lentoasema sai lentoasemien kansainvälisen ACA-sertifikaatin jo vuonna 2017.

Finavian Lapin lentoasemille on myönnetty kansainvälinen ilmastosertifikaatti. Helsinki-Vantaan lentoasema sai lentoasemien kansainvälisen ACA-sertifikaatin jo vuonna 2017. Nyt vastaava sertifikaatti on myönnetty myös Lapin lentoasemille. 

Yhtiö kertoo tavoittanensa tänä vuonna hiilineutraaliuden Lapin lentoasemillaan ja tähtäävänsä seuraavaksi nollapäästöihin. 

Finavian mukaan hiilineutraaliuteen on päästy ilmastotoimien avulla, joihin kuuluvat muun muassa lentoasemien lämmityksessä käytettävät uusiutuvat energianlähteet ja Helsinki-Vantaan ja Lapin lentoasemien ajoneuvoissa käytettävä jätteistä ja tähteistä tehty diesel.

Lisäksi Finavia on kompensoinut noin 45 prosenttia päästöistään. Kompensoitaviin päästöihin kuuluvat muun muassa liikematkoista aiheutuvat päästöt.