Fen­no­voi­man Py­hä­joen ydin­voi­ma­la­hank­keen isot, en­na­koi­mat­to­mat vii­väs­tyk­set jat­ku­vat

Fennovoiman Pyhäjoen ydinvoimalan paineastian valmistus lykkääntyy ja automaation päätoimittajan valinta menee uusiksi, kun Rosatom ja Rolls-Royce eivät päässeet yhteisymmärrykseen.

Rakentamislupaa varten Fennovoiman tulee toimittaa mittava lupa-aineisto STUKille. –Noin 90 prosenttia aineistosta on jo meillä, mutta sen saaminen virheettömäksi ottaa vielä aikansa, ydinvoimalahankkeen projektijohtaja Minna Forsström sanoo.
Rakentamislupaa varten Fennovoiman tulee toimittaa mittava lupa-aineisto STUKille. –Noin 90 prosenttia aineistosta on jo meillä, mutta sen saaminen virheettömäksi ottaa vielä aikansa, ydinvoimalahankkeen projektijohtaja Minna Forsström sanoo.
Kuva: Teija Soini

Fennovoiman Pyhäjoen ydinvoimalan paineastian valmistus lykkääntyy ja automaation päätoimittajan valinta menee uusiksi.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Esa Härmälä ei pidä viivästyksiä merkittävinä.

Isot, ennakoimattomat viivästykset Fennovoiman Pyhäjoen ydinvoimalahankkeessa näyttävät jatkuvan.

Voimalan ydinreaktorin paineastian osien valmistuksen Ukrainassa oli määrä päästä alkamaan viimeistään alkusyksystä, mutta Säteilyturvakeskuksen (STUK) siunausta hankkeelle ei ole vieläkään saatu.

– Jouduimme palauttamaan rakennesuunnitelmia ja määritelmiä Venäjälle, koska niissä oli jonkin verran epäselvyyksiä. Kun paperit on saatu takaisin ja tarkastettu, toimitamme ne STUKille. Niiden on oltava virheettömiä, ydinvoimalahankkeen projektijohtaja Minna Forsström kertoo Kalevalle.

– STUKissa aineiston arviointiin menee oma aikansa. Nyt arvioimme, että takeiden valmistus menee ensi vuoden puolelle. Ilman muuta tällä on suora vaikutus hankkeen kokonaisaikatauluun.

Paineastia on ydinvoimalan keskeisin osa, jonka sisälle ydinreaktorin uraanipolttoainesydän asennetaan. Sillä alkaa olla kiire, vaikkei Fennovoimalla vielä ole edes ydinvoimalansa rakentamislupaa. Paineastian valmistaminen kestää lähes neljä vuotta.

Vielä toissa vuonna tavoitteena oli, että osien valmistus alkaisi jo kesällä 2017 ja valmis paineastia olisi Pyhäjoella vuonna 2020.

Yllättäen myös ydinvoimalan automaation päätoimittajaksi toissa kesänä valittu Rolls-Royce on vaihtumassa, koska venäläinen Rosatom ja brittiläinen Rolls-Royce eivät ole päässeet yhteisymmärrykseen tarkemmissa sopimusneuvotteluissa.

Fennovoiman hallituksen puheenjohtaja Esa Härmälä uskoo, että vaikka hanke on selvästi myöhässä aiemmin ilmoitetusta aikataulusta, mitään dramaattista viivästymistä ei ole luvassa.

– Minulla ei ole tiedossani mitään sellaista, mikä viittaisi Olkiluoto 3:n tapaiseen vuosikymmenen viivästymiseen. Puhumme nyt paljon pienemmistä asioista, Härmälä sanoo.