Tilaajille

Eu­roop­paa kier­tä­vä kil­pa­es­te­rat­sas­ta­ja Mirella Le­so­nen-Ha­ko­la on kaaok­sen hal­lin­nas­ta naut­ti­va ison perheen äiti – "Ka­ran­tee­ni ei meillä juuri vai­kut­ta­nut, koska nor­maa­lis­ti­kin eh­di­tään hädin tuskin käydä kau­pas­sa"

Mirella Lesonen-Hakola viihtyy parhaiten tilanteessa, jossa toimintaa ja tekemistä riittää, sillä ison perheen keskimmäinen lapsi on tottunut siihen, että aina tapahtuu.

Yksi rauta tulessa ei riitä mihinkään. Mirella Lesonen-Hakola viihtyy parhaiten tilanteessa, jossa toimintaa ja tekemistä riittää, sillä ison perheen keskimmäinen lapsi on tottunut siihen, että aina tapahtuu.

Avainsana arjen hallinnassa on rutiinit.