EU-ky­se­ly: Maa­han­muut­to on eu­roop­pa­lais­ten suurin huoli

Maahanmuutto on eurooppalaisten suurin huoli, selviää Euroopan komission kyselystä. Maahanmuuton jälkeen tulevat taloustilanne ja työttömyys.

Maahanmuutto on eurooppalaisten suurin huoli, selviää Euroopan komission kyselystä. Maahanmuuton jälkeen tulevat taloustilanne ja työttömyys.

Viime marraskuun vastaavassa kyselyssä listan kärjessä olivat taloustilanne, työttömyys ja julkisen talouden alijäämä. Sen jälkeen keskustelua maahanmuutosta ovat kiihdyttäneet Afrikasta ja Lähi-idästä tulevien siirtolaisten ennennäkemättömät määrät esimerkiksi Italiassa ja Kreikassa.

38 prosenttia kyselyyn vastanneista piti maahanmuuttoa huolestuttavimpana asiana. Erityisen huolissaan olivat maltalaiset, joista 65 prosenttia nimesi ensimmäisenä maahanmuuton. Myös Saksassa luku oli korkea, 55 prosenttia.

Taloustilanne oli ykköshuoli 27 prosentille ja työttömyys 24 prosentille vastaajista. Kyselyn mukaan talouden odotukset ovat paranemassa ja yhteisvaluutta euron tuki on pysynyt tasaisena.

Huoli terrorismista on noussut kuudella prosenttiyksiköllä 17 prosenttiin viime kyselystä.

Kyselyä varten haastateltiin kasvotusten yli 30 000:tta ihmistä EU:n jäsen- ja ehdokasmaissa toukokuussa.