KOLUMNIT: To­kio­lai­nen Hamako ajaa taksia ja ihailee Alvar Aaltoa

Etu-Lyöt­ty alkaa nousta ke­vääl­lä

Jo muutaman vuoden kuluttua Etu-Lyötty näyttää varsin toisenlaiselta kuin nyt. Oulun kaupunginhallitus hyväksyi maanantaina viikon pöydällä olleen Etu-Lyötyn kaavamuutoksen ja esittää sitä maaliskuun valtuustolle hyväksyttäväksi.

Oulu

Jo muutaman vuoden kuluttua Etu-Lyötty näyttää varsin toisenlaiselta kuin nyt. Oulun kaupunginhallitus hyväksyi maanantaina viikon pöydällä olleen Etu-Lyötyn kaavamuutoksen ja esittää sitä maaliskuun valtuustolle hyväksyttäväksi. Rakentaminen alkaa toukokuussa, jos kaikki palikat loksahtavat kohdalleen.

Etu-Lyötyn kaava on jo hyväksytty muilta osin. Nyt menivät läpi Asemapäällikkö-, Konduktööri-, Veturi- ja Resiina-kortteleiden kaavamuutokset.

Kaupungin keskustasta varsin syrjään ja unohduksiin jäänyt alue saa aivan uuden ilmeen, jolla se nivoutuu ydinkeskustaan. Alueen imago muuttuu saman tien, kun sinne nousee uusia kerrostaloja ja toimistorakennuksia. Keskelle jää iso puistoalue, Tullipuominpuisto.

Puistoon sijoittuu pieni leikki- ja palloilualue Tullipuomi-kortteliin tulevan korttelikoulu-päiväkodin lähelle. Puistossa risteilevät kevyen liikenteen väylät, joista pohjois-eteläsuuntainen Tullikirjurinraitti on merkittävä osa laajempaa kevyen liikenteen reitistöä. Lyötynpuisto-alue laajenee kaupunginojan ylittävän sillan itäpuolelle.Jatke Rautatienkadulle


Alueen liikenne järjestetään niin, että pohjois-eteläsuuntaista ajoneuvoliikennettä välittää pääasiassa uusi Rautatienkadun jatke, joka yhdistetään etelässä Harjapäänkatuun. Rautatienkadun jatkaminen Limingantulliin tekee mahdolliseksi Kansankadun rauhoittamisen läpiajoliikenteeltä Etu-Lyötyn sisäisen liikenteen käyttöön.

Kansankadun pohjoispäähän, SOK:n kohdalle tulee autopaikkojen korttelialue. Arkistonkadun itäpää välillä Lyötynkatu-Rautatienkatu muutetaan jalankulku- ja pyörätieksi. Vastaavalle välille Oulun maakunta-arkiston korttelin eteläpuolelle osoitetaan ajoneuvoliikenteen salliva katu, Vislauskuja. Merkittävä poikittaiskatu alueella on Vanhantullinkatu, joka sivuaa keskeistä torialuetta, Veturiaukiota.

Kevyen liikenteen väylistä merkittävin on rautatiealueen alitse rakennettava Madetojan raitti, joka yhdistää Etu- ja Taka-Lyötyn toisiinsa ja välittää jalankulku- ja polkupyöräliikennettä keskustaan ja Karjasillalle.Koti 2 500 ihmiselle


Etu-Lyötylle tulee asuntoja asemakaava-arkkitehti Maija-Liisa Tepon karkean arvion mukaan 1 300-1 400. Asukkaita alueelle tulee reilut 2 500. Asuinkortteleita ovat Tullikamari, Tullikirjuri, Tullipuoti ja Tullivahti sekä nyt kaavamuutoksen läpikäyneet Asemapäällikkö ja osaltaan myös Konduktööri. Muualla on pääasiassa liike- ja toimistotiloja.

Asemapäällikkö-kortteli on osoitettu pääasiassa asumiseen. Alueelle rakennetaan neljä 8-kerroksista yhden portaan taloa ja kuusi 5-kerroksista lamellikerrostaloa. Kortteliin tulee yhteensä 530 asuntoa. Rakennusten katujen puoleisille sivuille 1. kerrokseen tulee myymälä-, toimisto- ja harrastus- ja työtiloja. Autopaikat osoitetaan pihakannen alle, jonne voidaan ajaa neljän luiskan kautta.

Konduktööri-korttelissa sallitaan viisi kerrosta. Liiketilojen osuus on 20 prosenttia. Loput osoitetaan toimistoille ja erityisasumiseen.