Sunnuntaikäräjät: Onko uusien ta­va­roi­den os­ta­mi­nen van­ha­nai­kais­ta?

Vanhat kuvat: Nap­pu­lat ovat rie­muin­neet jal­ka­pal­los­ta Oulun tur­nauk­sis­sa 1970-lu­vul­ta lähtien

Kaleva live: Katso tästä pe­rin­teis­ten Tier­na­poi­ka­kil­pai­lu­jen fi­naa­lit

Mainos: Black Friday -tarjouksena Kaleva Digi 3 kk 1 kk hinnalla! Tilaa tästä.

Etla: Ko­nei­den ja lait­tei­den tuo­tan­to pi­ris­ty­nyt tun­tu­vas­ti - USA:n te­räs­tul­lit eivät vielä vaikuta Suomen kasvuun

Koneiden ja laitteiden tuotanto on piristynyt Suomessa tuntuvasti, ilmenee Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen (Etla) toimialakatsauksesta.

Koneiden ja laitteiden tuotanto on piristynyt Suomessa tuntuvasti, ilmenee Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen (Etla) toimialakatsauksesta. Metallituotteiden tuotanto kasvaa nopeammin kuin EU-maissa keskimäärin.

Uudenkaupungin autotehtaan ja telakkateollisuuden hyvän tilauskannan ansiosta kulkuneuvoteollisuuden tuotanto kasvaa tänä vuonna yli viidenneksen. Myös paperiteollisuuden tuotanto on alkuvuonna kasvanut EU-maiden keskimääräistä vauhtia nopeammin.

Etla arvioi, että metallien jalostuksen vienti kasvaa vuosina 2018-22 parin prosentin vuosivauhtia. Yhdysvaltojen asettamat teräs- ja alumiinitullit eivät ainakaan toistaiseksi koske EU-maita. Yhdysvallat ei ole Suomen metallinjalostuksen kannalta merkittävä vientikohde.

- Kylmävalssatut levytuotteet ruostumattomasta teräksestä olivat viime vuonna koko Suomen tavaraviennin viidenneksi tärkein vientituote. Näistä vain alle prosentti vietiin Yhdysvaltoihin, huomauttaa tutkija Birgitta Berg-Andersson Etlan tiedotteessa.

Etla arvioi maaliskuussa julkaistussa ennusteessaan, että koko teollisuuden tuotos kasvaa tänä vuonna 4,3 prosenttia ja ensi vuonna 4,1 prosenttia.

Metsäteollisuus vetää hyvin

Vire on hyvä myös metsäteollisuudessa. Paperiteollisuuden tuotanto kasvoi tammi-maaliskuussa huomattavasti enemmän kuin EU-maissa keskimäärin. Puutuoteteollisuuden yritykset investoivat tänä ja ensi vuonna Suomeen, Ruotsiin, Viroon ja Venäjälle.

Rakentamisessa arvonlisäyksen arvioidaan kasvavan 3,5 prosenttia. Uudisrakentaminen kasvaa yli neljä prosenttia. Alan kasvu on lisännyt rakennusyritysten investointeja ja työllisyyttä merkittävästi.

Matkailu- ja ravitsemistoiminnan kehitystä tukevat kotitalouksien kasvava ostovoima ja kansainvälisen matkailun kasvu.