Sunnuntaikäräjät: Onko uusien ta­va­roi­den os­ta­mi­nen van­ha­nai­kais­ta?

Vanhat kuvat: Nap­pu­lat ovat rie­muin­neet jal­ka­pal­los­ta Oulun tur­nauk­sis­sa 1970-lu­vul­ta lähtien

Kaleva live: Katso tästä pe­rin­teis­ten Tier­na­poi­ka­kil­pai­lu­jen fi­naa­lit

Mainos: Black Friday -tarjouksena Kaleva Digi 3 kk 1 kk hinnalla! Tilaa tästä.

Eskimot ha­lua­vat USA:n vas­tuu­seen muu­tok­sis­ta

Inuittien (eskimoiden) kansainvälinen järjestö ICC, joka edustaa 155 000 inuittia neljässä eri maassa, on valmistelemassa ihmisoikeusvalitusta USA:ta vastaan Amerikan ihmisoikeustoimikuntaan

Kirjoittajat ovat tutkijoita Arktisen keskuksen pohjoisen ympäristö- ja vähemmistöoikeuden instituutissa, Lapin yliopistossa.

Inuittien (eskimoiden) kansainvälinen järjestö ICC, joka edustaa 155 000 inuittia neljässä eri maassa, on valmistelemassa ihmisoikeusvalitusta USA:ta vastaan Amerikan ihmisoikeustoimikuntaan.

Viimeisimmän Buenos Airesissa pidetyn kansainvälisen YK:n ilmastosopimuksen osapuolikokouksessa ICC ilmoitti, että valitus toimitetaan ihmisoikeustoimikuntaan tämän kevään kuluessa. Valituksessaan ICC pyrkii osoittamaan, että vetäytymällä Kioton pöytäkirjan päästövähennystalkoista USA on maailman suurimpana yksittäisenä kasvihuonekaasujen päästövaltiona loukannut inuittien ympäristöllisiä ja kulttuurisia oikeuksia, jotka heille on turvattu Amerikan ihmisoikeusjulistuksessa.

Perusteena ICC:n ihmisoikeusvalitukselle on ilmaston lämpenemisen aiheuttamat haitat inuittien perinteisten elinkeinojen harjoittamiselle. Erityisesti merijäällä tapahtuva metsästys on jo nyt muuttunut, koska jää ei käyttäydy kuten ennen, eikä pyyntiolosuhteita pystytä ennakoimaan aiemmalla tavalla.

Koska inuiteille ja muille alkuperäiskansoille elinkeino on keskeinen osa heidän kulttuuriaan, sen vaarantuminen uhkaa heidän kulttuurinsa olemassaoloa.

ICC:n ihmisoikeusvalituksessa keskeinen rooli on vastikään julkaistulla arktista ilmastonmuutosta koskevalla tieteellisellä arviolla (ACIA). ACIA:n mukaan arktinen ympäristö muuttuu dramaattisesti monessa suhteessa, varsinkin jääolojen suhteen.

Vaikka muutoksia arktisissa jäissä on jo nyt havaittavissa, ennusteiden mukaan jää sulaa pahimmassa tapauksessa kokonaan inuittien perinteisiltä pyyntialueilta.Valitus avaa
kanavan vaikuttaa


Mikäli Amerikan ihmisoikeustoimikunta toteaisi, että USA on rikkonut inuittien kulttuurisia oikeuksia jättäytymällä Kioton päästövähennystalkoiden ulkopuolelle, voisi tällä päätöksellä olla kauaskantoisia vaikutuksia.

Vaikutukset saattaisivat heijastua siihen, millä tavalla oikeusjärjestykset yleensä jäsentävät taloudellisen toiminnan, joka tuottaa suuria määriä kasvihuonekaasuja ilmakehään. Voidaan myös pohtia, millä tavoin tämän ihmisoikeusvalituksen menestyminen vaikuttaisi niiden ilmastonmuutosta vastaan taistelevien tahojen strategioihin, jotka nyt ovat lähinnä pyrkineet vaikuttamaan YK:n ilmastoregiimin kautta.

Riippumatta siitä, mikä Amerikan ihmisoikeustoimikunnan lopullinen päätös on ICC on saanut paljon huomiota valituksensa julkaisemisen kautta. Inuitit ovat myös saaneet oman huolenaiheensa päättäjien ja suuren yleisön tietoisuuteen.

ICC on lehdistötilaisuuksissaan kannustanut muita ilmastonmuutoksesta kärsiviä ryhmiä ryhtymään oikeustaisteluihin. Tällä tavalla ICC pyrkii kahteen tavoitteeseen. Yhtäältä pyrkimyksenä on ilmastonmuutoksen dramatisoiminen poliittisena ongelmana; inuiteille kysymys on heidän kulttuurinsa olemassaolosta.

Toisaalta ICC pyrkii kyseenalaistamaan sen, kuka saa ja millä ehdoilla osallistua ilmastonmuutoksen tai muiden ympäristöongelmien ratkaisemiseen. Vaikka oikeustoimien kautta ei välttämättä mitään konkreettista saavutettaisiinkaan, valitus avaa ainakin jonkinlaisen keinon osallistua taisteluun ilmastonmuutosta vastaan.

Leena Heinämäki
Timo Koivurova