Luitko jo tämän: Bus­si­kus­kit eivät aina pääse tau­ko­ti­loi­hin ves­saan, osa joutuu käymään tar­peil­laan met­säs­sä

koti-kaleva: Ihana jo­kai­se­na vuo­den­ai­ka­na – puu­ta­lo­yh­tiön ai­nut­laa­tui­suus hurmasi ou­lu­lais­per­heen

Mielipiteet: Tuu­li­voi­ma­ra­ken­ta­mi­nen otet­ta­va vah­vem­min sään­te­lyn piiriin

Mainos: Black Friday -tarjouksena Kaleva Digi 3 kk 1 kk hinnalla! Tilaa tästä.

Eri­tyis­las­ten ja -nuor­ten van­hem­mat ja huol­ta­jat tekivät jouk­ko­kan­te­lun Oulun so­siaa­li­huol­lon toi­min­nas­ta

Oulun kaupungin erityisen tuen tarpeessa olevien lasten vanhemmat ja omaishoitajat kertovat tehneensä joukkokantelun Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon.

Oulun kaupungin erityisen tuen tarpeessa olevien lasten vanhemmat ja omaishoitajat kertovat tehneensä joukkokantelun Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon.

Kantelijoiden mukaan Oulun kaupunki on toistuvasti rikkonut kaikkia sosiaalihuollon lakeja. Sen väitetään evänneen tukea tarvitsevilta perheiltä omaishoidontuen palveluja, erityishuollon palveluja, tilapäishoidon palveluja, oikeusturvapalveluja sekä opetukseen ja kulttuuriin liittyviä palveluja. Perheiden kerrotaan tämän johdosta ajautuneen ahdinkoon.

Esimerkkeinä kantelijat kertovat, että Oulun kaupunki ei myönnä henkilökohtaisia avustajia vammaisille lapsille vapaa-ajalle ja kouluun. Kaupungin sanotaan epäävän laittomasti omaishoidontukia ja epäävän myös kaikilta muilta kuin kehitysvammaisilta erityishuolto-ohjelman.

Kantelijoiden mukaan kaupunki vaatii erityislapsia siirtymään kotiopetukseen, kun kaupungin omat resurssit eivät riitä kaikkien lasten koulupäiviin. Lapsia on kantelun mukaan myös pakotettu vaihtamaan koulua. Myös sosiaalihuollon päätökset ja yhteydenottoihin vastaamiset ovat hidastelleet. 

Kyseinen toiminta on kantelijoiden mukaan jatkunut jo vuosia, eikä ongelmiin ole puututtu muistutuksista ja yhteydenotoista huolimatta. Osa Oulun kaupungin toimista on jätetty myös eduskunnan oikeusasiamiehen, sekä Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden käsiteltäväksi.

Oulun kaupungin sosiaalijohtaja Arja Heikkinen kertoo saaneensa joukkokantelun luettavakseen torstaina. Hän ei vielä tässä vaiheessa kommentoi kantelun sisältöä tarkemmin.

– Tutkimme asiaa ja otamme ensin selvää, mistä kaikista asioista kantelussa on kysymys, Heikkinen sanoo.

Juttua muokattu 31.5. kello 14:49: Lisätty sosiaalijohtaja Arja Heikkisen kommentti.