Eri­kois­lää­kä­ri: Ve­ren­siir­to­kiel­to voi ai­heut­taa kuo­le­man

Jehovan todistajien verensiirtokielto vaarantaa potilaan hengen.

Jehovan todistajien verensiirtokielto vaarantaa potilaan hengen. Verensiirron antamatta jättäminen voi johtaa potilaan kuolemaan esimerkiksi joissain tapaturmatilanteissa ja päivystysluontoisissa leikkauksissa, kertoo hematologian erikoislääkäri Pekka Anttila Helsingin seudun yliopistollisesta keskussairaalasta.

- Ei pidä paikkaansa, että vaihtoehtoisia hoitoja olisi aina olemassa, Anttila kommentoi STT:lle.

Lisäksi verensiirtokielto sulkee pois kokonaan monia hoitomuotoja kuten leikkaus- ja solunsalpaajahoitoja.

Anttilan mukaan verensiirrosta kieltäytyminen on melko harvinaista. Hän arvioi alan lääkärin kohtaavan tällaisia tapauksia harvemmin kuin kerran vuodessa.

Anttilan mukaan tilanne muuttuu erityisen ongelmalliseksi, jos verensiirtoa tarvitsee alaikäinen. Tällöin lapsi voidaan joutua ottamaan huostaan. Anttilan arvion mukaan näin tapahtuu vuosittain.

Rajatapauksia lainsäädännön kannalta ovat lähes täysi-ikäiset lapset, joilla on jo jonkin verran sananvaltaa hoitoihinsa.

Aikuisen kohdalla rajanveto on helpompaa.

- Täysivaltaisen ihmisen vakaumusta on kunnioitettava. Olen katsonut fiksun 70-vuotiaan miehen kuolemista anemiaan 4-5 viikon ajan. Minulla ei ollut oikeutta puuttua hänen ratkaisuunsa, mutta raskasta se oli.

Yhdistys selvitti verituotteiden käyttökiellon vaikutuksia

Jehovan todistajien verensiirtoja ja muita terveydenhoidossa käytettäviä verituotteita koskeva kielto vaarantaa uskonyhteisön jäsenten terveyden, sanoo Uskontojen uhrien tuki -yhdistys (UUT).

Yhdistys selvitti verituotteiden käyttökiellon vaikutuksia Suomessa kyselyillä lääkäreille ja entisille Jehovan todistajille.

Kyselyyn vastanneiden seitsemän ylilääkärin mukaan Suomessa kuolee potilaita, jotka kieltäytyvät verihoidoista.

- Veritautipotilas omasta tahdostaan kuoli, koska ei halunnut elämää jatkaa veritankkauksien turvin. Omassa sairaalassa on lisäksi ainakin kaksi potilasta menehtynyt vuotoihin muilla osastoilla, kun ei tankkauksia voitu antaa, nimimerkillä Siiri kyselyyn vastannut hematologi sanoo.

Verituotteista kieltäytyminen voi lääkäreiden mukaan myös esimerkiksi estää leikkausjonoon pääsyn tai vaikeuttaa toipumista.

Verituotteita käytetään paljon synnytysten ja vaativien leikkausten yhteydessä sekä tapaturmien ja leukemian hoidossa.

Jehovan todistajien tiedottaja Veikko Leinonen sanoo pitävänsä selvityksen väittämiä "totuudenvastaisina". Hänen näkemyksensä mukaan kaikkiin mahdollisiin sairauksiin voidaan antaa hoitoa käyttämättä verta.

- Kun Raamattu sanoo, että karttakaa verta, niin jokainen koittaa henkilökohtaisesti toimia sen mukaisesti, hän sanoo.

Yhdistys: Kieltäytymiseen painostetaan

Aikuisella on oikeus kieltäytyä lääketieteellisestä hoidosta. Jehovan todistajien verikieltoon liittyy UUT:n mukaan kuitenkin sosiaalista painetta ja pelkoa sulkemisesta yhteisön ulkopuolelle. Hoidoista kieltäytymisen ei yhdistyksen mielestä siksi voida katsoa perustuvan puhtaasti vapaaehtoisuuteen.

UUT:n mukaan Jehovan todistajille jaetaan verituotteista kieltäytymiseen liittyviä riskejä vähättelevää tietoa. Heitä myös kehotetaan allekirjoittamaan ja pitämään mukanaan hoitotahtoa, jossa kielletään verensiirrot.