koronarokote: Oulu aloit­taa kol­man­sien ro­ko­te­an­nos­ten an­ta­mi­sen kai­kil­le yli 18-vuo­tiail­le

Investoinnit: Nokia ra­ken­taa uudet toi­mi­ti­lat Ouluun

Epäily: Ke­hi­tys­yh­teis­työ­va­ro­ja käy­tet­ty väärin Af­ga­nis­ta­nis­sa – Myös Suomi on tukenut kou­lu­tus­han­ket­ta 7,5 mil­joo­nal­la eurolla

Maailmanpankki alkaa periä hankerahoja takaisin, mikäli varojen väärinkäyttö vahvistuu tutkimuksissa.

Koulutushankkeen aikana Afganistaniin rakennettiin yli 8 000 uutta luokkahuonetta.
Koulutushankkeen aikana Afganistaniin rakennettiin yli 8 000 uutta luokkahuonetta.
Kuva: HEDAYATULLAH AMID

Maailmanpankki alkaa periä hankerahoja takaisin, mikäli varojen väärinkäyttö vahvistuu tutkimuksissa. Suomi jatkaa koulutuksen tukemista Afganistanissa, mutta entistä tiukemmin valvotussa uudessa hankkeessa.

Afganistaniin toteutetussa koulutushankkeessa on herännyt epäily kehitysyhteistyövarojen väärinkäytöstä, tiedotti Suomen ulkoministeriö tiistaina.

Hankkeen päätavoitteena on ollut lisätä etenkin tyttöjen tasapuolista pääsyä korkealaatuiseen peruskoulutukseen.

Kyse on vuosina 2008–2017 toteutetusta Afganistanin jälleenrakennusrahaston opetussektorin EQUIP II -hankkeesta, jota Maailmanpankki hallinnoi.

Maailmanpankki on jo toteuttanut hankkeelle laajamittaisen toiminnan- ja taloudentarkastuksen, ja alustavien tulosten mukaan hankkeen hankinnoissa on ilmennyt epäselvyyksiä. Myös dokumentointi on ollut puutteellista.

Hanke on saanut rahoitusta eri avunantajilta yhteensä 418 miljoonaa dollaria vuosina 2008–2017.

Eteläisen Aasian yksikönpäällikkö Titta Maja Ulkoministeriöstä kertoo, että hanketta ovat tukeneet eri aikoina lähes kaikki Afganistania tukevat länsimaat. Mukana ovat olleet esimerkiksi Pohjoismaat, Hollanti ja Iso-Britannia.

– Tämä on koko maailman mittakaavassa suurin yksittäinen jälleenrakennushanke, Maja toteaa.

Suomi on antanut hankkeelle tukea 2,5 miljoonaa euroa vuodessa vuosien 2014–2017 aikana, yhteensä noin 7,5 miljoonaa euroa.

Takaisinperintä alkaa, jos varoja on käytetty väärin

Hankintojen epäselvyyksiä tutkii Maailmanpankin riippumaton, korruption vastainen toimisto Integrity Vice Presidency (INT).

Mikäli tutkimuksissa vahvistuu, että varoja on käytetty väärin, Maailmanpankki aloittaa varojen takaisinperinnän.

Hankinnat koskevat Majan mukaan muun muassa koulurakennuksia. Koulutushankkeen aikana Afganistaniin on rakennettu yli 8 000 uutta luokkahuonetta.

Epäselvyydet hankinnoissa liittyvät siihen, onko esimerkiksi rakentamisessa pyydetty tarpeeksi monta tarjousta.

– Suomen tukea ei ole käytetty hankintoihin, Maja korostaa.

Suomen tuen epäselvyydet liittyvät arkistointiin

Suomen tuki on Majan mukaan kohdistunut opettajien koulutusohjelmiin.

Niissä epäselvyydet liittyvät opettajakoulutuksen hankintaan. Kuitteja ja asiakirjoja koulutuspalvelujen ostoista ei ole dokumentoitu Maailmanpankin edellyttämällä tavalla.

Maksuepäselvyyksistä ei Majan mukaan ole kyse.

– Kaikkia kuitteja ei ole talletettu arkistossa oikeaan paikkaan tai on täytetty vääriä lomakkeita. Saattaa hyvin olla, että ne ovat hallinnollisesta osaamattomuudesta johtuvia arkistointivirheitä.

Maja muistuttaa, että Afganistan on yksi maailman vähiten kehittyneimmistä maista. Sähköisiä arkistointimenetelmiä on käytetty siellä vasta pari vuotta.

Suomi tukee yhä koulutusta Afganistanissa

Epäselvyyksistä huolimatta Suomi tukee yhä koulutusta Afganistanissa 2,5 miljoonalla eurolla vuodessa. Kyse on Majan mukaan kuitenkin eri koulutushankkeesta, ja sen ehdot ovat erilaiset kuin aiemmin.

– Ulkopuolista kontrollia on lisätty huomattavasti.

Hankinnat tarkistaa oma hankintayksikkönsä, ja arkistoinnit tehdään nykyään sähköisesti. Uudessa koulutusalan ohjelmassa ei liiku käteistä rahaa enää lainkaan.

Maja kertoo, että korruptiotapauksia tulee aika ajoin esiin eri kehitysyhteistyöohjelmissa. Digitalisaatio on kuitenkin vähentänyt väärinkäytösten mahdollisuuksia.

– Sitä mukaan kun siirrytään sähköisiin järjestelmiin, yksittäisten ihmisten on vaikea vetää välistä. Kaikki on niin kontrolloitua.

Afganistanin hallitus ryhtynyt korjaaviin toimenpiteisiin

Ulkoministeriön mukaan Maailmanpankki ja Afganistanin hallitus suhtautuvat alustaviin tarkastustuloksiin vakavasti. Afganistanin hallitus on ryhtynyt korjaaviin toimenpiteisiin.

Ulkoministeriö seuraa tutkinnan edistymistä Suomen Kabulin-suurlähetystön ja muiden avunantajien kanssa.

Maja huomauttaa, että koulutushankkeen aikana tyttöjen rekisteröityminen peruskoulutukseen kasvoi Afganistanissa 1,9 miljoonasta 3,4 miljoonaan ja poikien 2,1 miljoonasta 5,5 miljoonaan.

– Se on saavutus, jota ei tule unohtaa. Nyt korruptioon on vielä vähäisempi mahdollisuus ja se tarkoittaa, että entistä useampi lapsi pääsee kouluun.