Nä­kö­kul­ma: Ou­lu–­Hel­sin­ki-len­nos­ta voi joutua mak­sa­maan itsensä ki­peäk­si, vaikka samaan aikaan ul­ko­mail­le pääsee huo­mat­ta­vas­ti hal­vem­mal­la

Puo­lus­tus­mi­nis­te­riö haluaa ris­ki­ana­lyy­sin Fen­no­voi­man ydin­voi­ma­la­hank­kees­ta – yhtiö tun­nus­taa Ve­nä­jä-kyt­kök­sen riskin pro­jek­til­le

Mainos: Kalevan ti­laa­jan kump­pa­ni­etu­na liput puoleen hintaan Kär­pät-Pe­li­cans ke 27.10. peliin.

E.ONin Fen­no­voi­ma-osuu­del­le löytyi ostaja

Fennovoiman pääomistaja SF on ostanut E.ONin osuuden eli 34 prosenttia Fennovoiman osakkeista. SF omistaa nyt Fennovoiman koko osakekannan.

Fennovoiman hankkeen seuraava tavoite on laitostoimittajan valinta, joka tehdään kuluvan vuoden aikana.
Fennovoiman hankkeen seuraava tavoite on laitostoimittajan valinta, joka tehdään kuluvan vuoden aikana.
Kuva: Tapio Maikkola

Ydinvoimayhtiö Fennovoiman pääomistaja SF on ostanut E.ONin osuuden eli 34 prosenttia Fennovoiman osakkeista. SF omistaa nyt Fennovoiman koko osakekannan.

E.ON ilmoitti viime lokakuussa luopuvansa kaikista Suomen hankkeistaan. Yksi niistä oli omistajuus Fennovoiman ydinvoimahankkeessa.

Voimaosakeyhtiö SF:n kautta Fennovoimassa on mukana 61 teollisuuden ja kaupan alan yritystä sekä kuntien ja kaupunkien omistamaa energiayhtiötä.

Fennovoima aikoo rakentaa ydinvoimalan Pyhäjoen Hanhikivenniemeen.

Fennovoiman hankkeen seuraava tavoite on ydinvoimalan laitostoimittajan valinta, joka on tarkoitus tehdä kuluvan vuoden aikana.

Hanhikivi 1 -laitoksen toimittamisesta kilpailevat Arevan 1 700 megawatin painevesilaitos ja Toshiban 1 600 megawatin kiehutusvesilaitos.