Koti: Monille ou­lu­lai­sil­le tutun Markus H. Kor­ho­sen kult­tuu­ri­ko­ti rönsyää tu­han­sia esi­nei­tä

Mielipide: Näy­te­tään, että Oulussa osataan sekä pyö­räil­lä että säh­kö­pot­ku­lau­tail­la fik­sus­ti

Enon­te­kiö saa neljä mil­joo­naa Kil­pis­jär­ven säh­kö­yh­tey­den pa­ran­ta­mi­seen

Enontekiön kunta on saamassa valtiolta neljä miljoonaa euroa Kilpisjärven sähkönsyöttöyhteyden kunnostamiseen.

Enontekiön kunta on saamassa valtiolta neljä miljoonaa euroa Kilpisjärven sähkönsyöttöyhteyden kunnostamiseen.

Sähkönjakeluverkon toimintavarmuus on tärkeä Kilpisjärven kylän ja matkailun kehittämisen kannalta, sillä käyttöikänsä ylittänyt 20 kilovoltin sähkölinja ovat vaikeuttaneet asukkaiden ja yritysten elämää.

Enontekiön kunnalle suunnattu neljän miljoonan euron tuki on merkitty valtiovarainministeriön torstaina julkaisemaan budjettiehdotukseen.

Enontekiön kunnanjohtaja Mikko Kärnä on valtion tukeen tyytyväinen. ”Enontekiön kunnan verkkoyhtiön taloudellinen kantokyky ei yksin riitä tämän mittaluokan investointiin. Erityisen iloinen uutinen tämä on tietysti kilpisjärveläisten ihmisten ja yritysten kannalta, sillä kunnolla toimivaa siirtoyhteyttä on odotettu jo vuosia.”

Hanke on tarkoitus käynnistää ensi vuoden alussa. Vanhan linjan tilalle on aiotaan rakentaa 45 kilovoltin linja.