Miksi kou­lu­al­tis­tuk­set eivät enää johda Oulussa ka­ran­tee­niin?

Enem­mis­tö kun­ta­päät­tä­jis­tä: Tur­va­pai­kan saaneet voivat lisätä ko­ti­kun­nan elin­voi­maa

Enemmistö kuntapäättäjistä arvioi Lännen Median kyselyssä, että turvapaikan saaneet voivat lisätä heidän kotikuntansa elinvoimaa ja että uudet asukkaat ovat tervetulleita.

Kyselyyn vastanneiden kuntapäättäjien enemmistön mukaan turvapaikanhakijat voivat lisätä kotikuntansa elinvoimaa.
Kyselyyn vastanneiden kuntapäättäjien enemmistön mukaan turvapaikanhakijat voivat lisätä kotikuntansa elinvoimaa.
Kuva: Leinonen Jukka

Enemmistö kuntapäättäjistä arvioi Lännen Median kyselyssä, että turvapaikan saaneet voivat lisätä heidän kotikuntansa elinvoimaa ja että uudet asukkaat ovat tervetulleita. Tätä mieltä oli 51 prosenttia vastaajista kyselyssä, johon vastasi 1 800 kunnanvaltuutettua eri puolilta Suomea.

Julkisuudessa on vallinnut ajoittain kuva, että pienissä kunnissa turvapaikan saaneisiin suhtauduttaisiin kielteisemmin kuin suurissa kaupungeissa.

LM-kysely murtaa osittain tätä mielikuvaa. Alle 20 000 asukkaan kunnista kyselyyn vastasi yli 900 valtuutettua. Heistä 46 prosenttia uskoo maahanmuuttajien tuovan elinvoimaa ja 34 prosenttia arvioi turvapaikan saaneet kulueräksi, josta olisi vaikeata suoriutua.

Yllättävänä voi pitää sitä, että vain neljännes kaikista vastaajista arvioi kotikuntansa nostavan kunnallisveroprosenttia maahanmuutosta aiheutuvien kustannusten takia. Osuus on yhtä suuri kaikenkokoisissa kunnissa.

Vastaajista 57 prosenttia on sitä mieltä, että maahanmuutosta ei aiheudu korotuspainetta. Kuntaliiton kuntatalouteen erikoistunut johtaja Ilari Soosalu epäilee kuntapäättäjien luottavan siihen, että valtio korottaa kotouttamistukia merkittävästi.