Liikenne: Testaa Kalevan vi­sal­la, pär­jäi­sit­kö Oulun han­ka­lim­mis­sa ris­teyk­sis­sä

Historia: Oulussa riitti ra­ken­ta­mi­sen rys­ket­tä 2000-lu­vun alussa, kun Kaak­ku­ri paisui ja Nokiaa ra­ken­net­tiin

Jääkiekko: Kärpät hävisi taas, putosi sarjan pe­rän­pi­tä­jäk­si

Ely: Mu­hok­sel­ta Ruot­siin suun­ni­tel­lun voi­ma­lin­jan yva-oh­jel­maa täy­den­net­tä­vä

Pohjois-Pohjanmaan ely-keskuksen mukaan Muhokselta Ruotsiin rakennettavan voimalinjan ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa täytyy täydentää.

Osa suunnitteilla olevasta voimalinjasta tulee vanhaan johtokäytävään ja osa uuteen. Arkistokuva ei liity kyseiseen hankkeeseen.
Osa suunnitteilla olevasta voimalinjasta tulee vanhaan johtokäytävään ja osa uuteen. Arkistokuva ei liity kyseiseen hankkeeseen.
Kuva: Jukka Leinonen

Pohjois-Pohjanmaan ely-keskuksen mukaan Muhokselta Ruotsiin rakennettavan voimalinjan ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa (yva) täytyy täydentää.

Kyseessä on kantaverkkoyhtiö Fingridin suunnittelema voimajohto. Reitin kokonaispituus on noin 153 kilometriä, josta uutta johtokäytävää on noin 86 kilometriä.

Ely-keskuksen tiedotteessa todetaan, että yva-ohjelma on pääosin riittävä. Sitä pitää täydentää luontovaikutuksiin, liikenteeseen sekä asutukseen liittyen.

Arviointiohjelmaan saapui yhteensä 45 lausuntoa ja mielipidettä, joissa oli 103 allekirjoittajaa. Niissä tulivat esiin erityisesti maisemavaikutukset, sähkö- ja magneettikentät sekä korvauskysymykset. Ely-keskus huomauttaa, että korvauskysymykset eivät kuulu yva-menettelyyn.

Suunnitteilla oleva voimalinja sivuaisi tai kulkisi usean luonnonsuojelualueen läpi.
Natura-arviointi tehdään Nikkilänaapan Natura-alueelle. Muille hankkeen läheisyydessä sijaitseville Natura-alueille ei arvioiden mukaan koidu merkittäviä haittoja. Suoria vaikutuksia aiheutuisi kuitenkin joillekin yksityismaiden suojelualueille.

Suunniteltu 400+110 kilovoltin voimajohtoreitti sijoittuu Muhoksen, Oulun, Iin, Simon ja Keminmaan kuntien alueille.

Suomen ja Ruotsin välisen kantaverkon voimajohdon on tarkoitus valmistua vuonna 2025. Ensimmäisen osuuden rakennustyöt alkavat todennäköisesti vuosina 2021–2022.