Nuoret: Valkean ke­sä­ka­tu on nuorten mie­les­tä tur­val­li­nen, vaikka siellä ta­pah­tuu ikä­viä­kin asioita

Elin­siir­to­ja voidaan tehdä nyt aiempaa hel­pom­min

Elinluovutuksia koskevaa lakia on muutettu elinsiirtojen lisääntymisen toivossa. Tästä päivästä lähtien elinluovutuksen saa tehdä, jos vainaja ei ole eläessään oletettavasti vastustanut toimenpidettä.

Elinluovutuksia koskevaa lakia on muutettu elinsiirtojen lisääntymisen toivossa. Tästä päivästä lähtien elinluovutuksen saa tehdä, jos vainaja ei ole eläessään oletettavasti vastustanut toimenpidettä.

Jos taas kuollut on alaikäinen, on edellytyksenä, että huoltaja ei vastusta toimenpidettä. Eduskunta hyväksyi hallituksen lakiesityksen asiasta kesäkuussa.

Muutoksen tavoitteena on lisätä elinsiirtoja ja painottaa elinluovuttajan omaa näkemystä elinten, kudoksien ja solujen irrotuksesta toisen ihmisen hoitoa varten.