Elekt­ro­bit ja­kau­tu­mas­sa kahtia - uutta yhtiötä haetaan pörs­siin

Oulussa pääpaikkaansa pitävä Elektrobit kertoi torstaiaamuna, että se on jakautumassa kahteen yhtiöön. Yhtiö kertoi myös liikevaihtonsa ja -voittonsa kasvaneen vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Elektrobit on jakautumassa kahdeksi yhtiöksi.
Elektrobit on jakautumassa kahdeksi yhtiöksi.
Kuva: Jarmo Kontiainen

Oulussa pääpaikkaansa pitävä Elektrobit Oyj:n hallitus on hyväksynyt suunnitelman yhtiön osittaisjakautumisesta. 

Elektrobit-konsernin liiketoiminta on usean vuoden ajan jaettu kahteen erillisinä liiketoimintasegmentteinä johdettuun tulosyksikköön, jotka ovat Automotive ja Wireless.

”Niiden välillä on ollut taloudelliselta merkitykseltään vain hyvin vähän yhteistä liiketoimintaa tai yhteisiä asiakasprojekteja ja käytännössä liiketoimintasegmentit ovat toisistaan riippumattomia”, yhtiön hallitus perustelee.

Automotive-liiketoimintasegmentin operatiivinen johto sijaitsee Saksassa ja Wireless-liiketoimintasegmentin operatiivinen johto Suomessa.

”Sijoittajien näkökulmasta jakautuminen mahdollistaisi sijoitusten kohdistamisen sijoittajaa nimenomaisesti kiinnostavaan yhden toimialan yhtiöön. Jakautumisella tavoitellaan myös parempaa pitkän aikavälin arvonnousupotentiaalia osakkeenomistajille, suurempaa osakkeiden likviditeettiä sekä mahdollisuutta hajauttaa riskit kahteen erilliseen yhtiöön”, hallituksen tiedotteessa todetaan.

Molempien yhtiöiden liiketoiminta jatkuu ennallaan, joten suunniteltu jakautuminen ei vaikuttaisi välittömästi asiakkaiden asemaan.

Liikevaihto ja -voitto kasvoivat

Jakautumissuunnitelman mukaan Elektrobitin Wireless-liiketoimintasegmentti erotetaan jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä perustettavaan Bittium-nimiseen julkiseen osakeyhtiöön, jonka osakkeet samalla haetaan listattavaksi Nasdaq Helsingin pörssilistalle.

Bittium tarjoaa langattoman teknologian käyttöön perustuvia tuotteita, tuotealustoja, tuotekehityspalveluita ja räätälöityjä ratkaisuja useilla eri toimialoilla toimiville yrityksille ja viranomaisille.

Jakautumisen voimaantulon edellytyksenä on, että Elektrobitin ylimääräinen yhtiökokous hyväksyy jakautumisen ja jakautumisen täytäntöönpano rekisteröidään kaupparekisteriin osakeyhtiölain mukaisen velkojien kuulemismenettelyn jälkeen. Jakautumisen täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröintiajankohta on 30.6.2015.

Elektrobitin liikevaihto kasvoi vuoden 2014 viimeisellä neljänneksellä 13,9 prosenttia ja oli 67,8 miljoonaa euroa. Myös liikevoitto kasvoi 7,2 miljoonaan euroon, kun edellisen vuoden viimeisellä neljänneksellä se oli 5,7 miljoonaa.

Liikevoitto sisältää yhteensä noin 0,6 miljoonan euron kertaluonteiset kulut, jotka aiheutuivat Wireless-liiketoimintasegmentin henkilöstövähennyksistä ja SafeMove-liiketoiminnan hankintaan liittyvistä kuluista.