Lukijalta
Mielipide

Elävät kylät ovat tärkeä osa Oulua

Oululaisuus ei ole ainoastaan kaupunkilaisuutta. Keskustelu merellisyydestä tai korkeasta rakentamisesta on toki tärkeää, mutta silloin helposti unohdamme, että valtaosa kaupungistamme on maaseutua.

Oululaisuus ei ole ainoastaan kaupunkilaisuutta. Keskustelu merellisyydestä tai korkeasta rakentamisesta on toki tärkeää, mutta silloin helposti unohdamme, että valtaosa kaupungistamme on maaseutua.

Oulun pinta-ala on 3 866 neliökilometriä, josta maaseutumaisia alueita metsineen ja soineen on yli 95 prosenttia. Puhdas luonto, maaseutumainen ympäristö, väljyys sekä työpaikkojen ja palveluiden läheisyys ovat meille vahvuuksia ja merkittäviä vetovoimatekijöitä.

Tämä on kirjattu Oulun maaseudun visioon vuodelle 2020, samoin kuin Oulun strategiaan 2026. Vision mukaan elämä Oulun kylissä on vireää ja elinvoimaista, ja kaupunki panostaa niiden kehittämiseen kestävästi muun muassa luomalla optimistista asenneilmapiiriä ja tiedottamalla asumisen ja yrittämisen mahdollisuuksista maaseutualueellaan.

Kaupungin taloudellisten sopeuttamistoimenpiteiden mukaisesti valtuusto tulee käsittelemään lähiaikoina Pikkaralan ja Sanginsuun kyläkoulujen lakkauttamista. Toivon, että asiaa käsitellään kauas tulevaisuuteen katsoen kaupungin strategiaa unohtamatta!

Seuraavat näkökulmat perustuvat Oulun Elävä kaupunkimaaseutu -ohjelmaan 2014–2020: Oulujokivarren alueen kyliin kohdistuu merkittävää uudisrakentamispainetta, varsinkin nuoret perheet hakevat tontteja ja lapsilleen mahdollisuutta opiskella lähikouluissa.

Oulujokivarren alueelle on vahvistettu osayleiskaava, joka mahdollistaa kylien kasvun ja elinvoiman. Madekoskella asuu nykyisin noin 550 asukasta, yleiskaava mahdollistaa alueelle vuoteen 2025 mennessä 3 100 asukasta.

Sanginsuun alueella on noin 140 asukasta, nykyistä rakennetta täydentäen kaava sallii sinne 400 asukasta.

Oulu pärjää valtakunnallisessa kilpailussa markkinoimalla puhdasta ja luonnonläheistä asumista. Oulun kilpailuetu on tarjota sitä myös valtakunnallisesti merkittävällä maisema-alueella Oulujokilaaksossa (Turkansaari-Muhos).

Osayleiskaavassa Pikkaralan aluetta esitetään kehitettävän kyläalueena, jota tukevat pienet lähipalvelut. Kaavan mukaisesti nykyinen noin 460 asukkaan kylä kasvaisi 1 600 asukkaan kyläksi.

Jotta tämä olisi mahdollista, tulee kaupungin nopeuttaa keskustelua tontinomistajien kanssa, mahdollistaa järkevä hinnoittelu ja lisätä näin tonttitarjontaa. Elinvoimaiseksi 1 600 asukkaan kyläksi kasvu on mahdollinen, jos alue voi tarjota lapsiperheille turvallisen, yhteisöllisen ja luonnonläheisen elämäntavan.

Nykyisen, peruskorjatun ja terveen lähikoulun säilyttäminen on keskeinen tekijä alueen vetovoimalle ja kehittymiselle. Oulun strategian mukaisesti maaseutuamme on arvostettava urbaanin kaupungin voimavarana.

Teija Angeria

Oulu,

Oulujoen Kokoomuksen hallituksen jäsen

Lue lisää lukijoiden mielipiteitä päivän Kalevasta!

Näin lähetät mielipidekirjoituksen Kalevaan.