Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Eko­lo­gi­ses­ta kom­pen­saa­tios­ta ei ole vielä Suo­mes­sa yh­tei­siä sään­tö­jä tai oh­jei­ta, mutta niitä tut­ki­taan ja ke­hi­te­tään

Yhdyskuntajohtaja Kaija Puhakan mukaan (Kaleva 16.3.) Oulun kaupunki kompensoi Pyyryväissuolle läjityksestä aiheutuvaa luontokatoa vuonna 2020 tehdyillä päätöksillä metsäluonnon suojelusta.

Tällä hän viitannee Sanginjoen ulkometsäalueen myymiseen Koneen säätiölle sekä jo suojellun metsäalueen myymiseen eurolla Metsähallitukselle. Nämä ovat erinomaisia asioita luonnon kannalta, mutta jo tehtyjä suojelupäätöksiä ei voi käyttää kompensaationa uudelle luontoa heikentävälle toiminnalle.