Lukijalta
Mielipide

Eikö olisi viisasta suunnitella Sanginjoen alueen reitit samalla kertaa, ja antaa ulkometsän hoito- ja käyttösuunnitelman vielä odottaa?

Ulkometsän hoitosuunnitelma sisältää monia tervetulleitakin toimenpiteitä, kuten tiheiksi kasvaneiden männiköiden harvennukset, mutta ne pitäisi mielellään suunnitella yhteistyössä luontojärjestöjen kanssa virkistys- ja retkeilykäyttöä silmällä pitäen.

Oulun kaupunginvaltuusto päätti 29.1.2018 perustaa Sanginjoelle uuden luonnonsuojelualueen ja päätti samalla, että suojelualueen ulkopuolelle jäävän ns. Sanginjoen ulkometsän käsittelyn lähtökohtana on luonnon monimuotoisuuden ja virkistyskäytön edistäminen.

Nyt suunniteltu Sanginjoen ulkometsän hoito- ja käyttösuunnitelma 2019–2029 ei kaikin osin vastaa sisällöltään tätä päätöstä. Hakkuut ovat mielestämme ylimitoitettuja ja ennallistamista pitäisi olla enemmän.

Olemme vapaaehtoisvoimin selvittäneet Sanginjoen ulkometsän retkeily ja -virkistyskäytön mahdollisuuksia ja valmistelleet alueelle useita eri retkeilyreittejä, jotka sopivat esimerkiksi patikointiin, pyöräilyyn ja hiihtoon. Pisin reitti, reilut kymmenen kilometriä pitkä, lähtisi Kivikkokankaalta ja yhtyisi Sanginjoen Isokankaan reitteihin. Lähtöpaikalla on jo valmis P-aluekin Rakkakiventien päässä.

Tämä reitti sopii erityisesti hiihtoon, eikä vaadi mitään uusia rakenteita. Jo kahtena talvena sitä pitkin on kaupunkilaisia sivakoinut muun muassa Loppulan talvitapahtumiin.

Toinen reitti, joka sopii hyvin patikointiin ja pyöräilyyn, lähtisi Valkiaisjärveltä. Sielläkin on jo valmis lähtöpaikka P-alueineen joko virallisen uimarannan tai viereisen koirien uintipaikan yhteydessä. Tämäkään reitti ei tarvitse opasteiden lisäksi mitään uusia rakenteita, vaan polut ovat siellä jo valmiina.

Molemmat mainitut reitit yhtyvät Sanginjoen perinteisiin Kalimeen ja Isonkankaan retkeilyreitteihin ja riistapolkuun. Näiltä reiteiltä on nyt myös hyvä polkuyhteys Loppulan metsänvartijan taloon Sanginjoentien varteen, jossa on jo neljänä vuonna toiminut kesäviikonloppuina sekä hiihtokaudella luontokahvila.

"Ulkometsän hoitosuunnitelma sisältää monia tervetulleitakin toimenpiteitä, kuten tiheiksi kasvaneiden männiköiden harvennukset, mutta ne pitäisi mielellään suunnitella yhteistyössä luontojärjestöjen kanssa virkistys- ja retkeilykäyttöä silmällä pitäen."

Talo voisi jatkossakin toimia hyvänä tukikohtana ja lähtö- sekä levähdyspaikkana kaupunkilaisten ja yhä enemmän myös turistien metsäretkille.

Loppulasta on myös suunniteltu ja kokeiltu hiihto- ja kävelyreitit suositulle Myllykosken laavulle Kalimeenjoen rantaan ja Kangaslammen nuotiopaikalle Kuparisenpolun varteen. Nämäkään reitit eivät vaadi Oulun kaupungilta erityisiä satsauksia – muuta kuin kaupunkilaisia kulkemaan reiteille.

Korpilammen Riistapolulle on jo muodostunut viehättävä polku. Myös toiseen suuntaan on olemassa todella kaunis reitti Sanginjoen rantoja pitkin yhdistäen Lemmenpolun Asmonkorpeen, Sanginjoen nuorisoseuran talolle ja aina Isokankaanjärvelle asti.

Kaikki tämä työ kaupunkilaisten virkistyksen hyväksi on tehty täysin vapaaehtoisesti ja yritetty tarjota yhteistyötä kaupungille, mutta vielä ei ole oikein tärpännyt.

Suunnitellut reitit kulkevat vanhojen polkujen ja metsäteiden lisäksi suurelta osin vanhoja metsäkoneiden ajouria, joihin on muodostunut ajan saatossa viehättäviä polkuja. Niiden yksi viehättävyys on kauniissa kankaissa (Järvikangas, Heimo, Pieni Polvikangas, Hirvikangas, Niileskangas, Latvakorvenkaisto, Inumakangas), jotka eivät mielestämme tarvitse tässä vaiheessa minkäänlaista metsänkäsittelyä avaruutensa vuoksi. Päinvastoin, nyt suunnitellut hoito- ja käyttösuunnitelman mukaiset hakkuut isoine metsäkoneineen rikkoisivat jo muodostuneet polkuidyllit.

Tällä hetkellä kaupunki on aloittamassa Sanginjoen uuden suojelualueen reittien suunnittelua. Eikö olisi viisasta suunnitella koko Sanginjoen alueen reitit samalla kertaa, ja antaa ulkometsän hoito- ja käyttösuunnitelman vielä odottaa?

Ulkometsän hoitosuunnitelma sisältää monia tervetulleitakin toimenpiteitä, kuten tiheiksi kasvaneiden männiköiden harvennukset, mutta ne pitäisi mielellään suunnitella yhteistyössä luontojärjestöjen kanssa virkistys- ja retkeilykäyttöä silmällä pitäen. Yhteistyötä vartoen

Minna Paarma

Eetu Pikkarainen

Oulu

Lue lisää lukijoiden mielipiteitä päivän Kalevasta!

Näin lähetät mielipidekirjoituksen Kalevaan.