Uimataito: Korona ai­heut­ti rajun not­kah­duk­sen lasten ui­ma­tai­toon ja nyt pe­lä­tään ener­gia­tal­koi­den vai­ku­tus­ta

Jääkiekko: Kärpät sai run­saas­ti tu­liai­sia Ville Koi­vu­sen hat­tu­temp­pu­näy­tök­ses­tä

Sisäilmaongelmat: Oulun Nor­maa­li­kou­lun si­sä­il­ma­on­gel­mat ovat taas ta­pe­til­la, reh­to­rin mukaan koulu on jat­koa­jal­la

Edus­kun­ta hy­väk­syi tie­dus­te­lu­lait en­sim­mäi­ses­sä kä­sit­te­lys­sä – vain va­sem­mis­to­liit­to esitti muu­tok­sia la­ki­teks­tei­hin

Hallituksen ero ei vaikuttanut tiedustelulakien käsittelyyn, joiden sanamuodot eduskunta hyväksyi ensimmäisen käsittelyn äänestyksissä perjantaina.

Eduskunta hyväksyi perjantaina tiedustelulakien sanamuodot ensimmäisessä käsittelyssä. Vasemmistoliitto esitti lakeihin muutoksia tuloksetta.
Eduskunta hyväksyi perjantaina tiedustelulakien sanamuodot ensimmäisessä käsittelyssä. Vasemmistoliitto esitti lakeihin muutoksia tuloksetta.

Hallituksen ero ei vaikuttanut tiedustelulakien käsittelyyn, joiden sanamuodot eduskunta hyväksyi ensimmäisen käsittelyn äänestyksissä perjantaina. Lait sinetöidään ratkaisevassa toisessa käsittelyssä aikaisintaan ensi viikolla. Vain vasemmistoliitto esitti muutoksia tiedustelulakeihin, tuloksetta.

Eduskunta hyväksyi perjantaina siviili- ja sotilastiedustelulait ylivoimaisella äänten enemmistöllä ensimmäisen käsittelyn päättäneissä äänestyksissä.

Molempien lakipakettien sanamuotoja kannatti yli 160 kansanedustajaa ja vastusti 10 kansanedustajaa. Vain vasemmistoliitto esitti hallinto- ja puolustusvaliokuntien mietintöihin muutoksia. Vasemmistoliitto äänesti muutosesitystensä puolesta, muut tiedustelulakien mietintöjen puolesta.

Tiedustelulakien ensimmäiset äänestykset osuivat samalle päivälle, kun pääministeri Juha Sipilä (kesk.) jätti hallituksen eroilmoituksen. Toisin kuin hallituksen kaataneilla sote- ja maakuntauudistuksella, tiedustelulaeilla on kuitenkin laaja parlamentaarinen tuki.

Tiedustelulait vaativat voimaan tullakseen vielä toisen käsittelyn, joka voi olla aikaisintaan ensi viikolla. Silloin lait sinetöidään.

Lait antavat valtuuksia poliisille ja Puolustusvoimille

Siviilitiedustelulaki antaa poliisille valtuuksia käyttää erilaisia tiedustelumenetelmiä rikosten tutkinnassa ja niiden ennaltaehkäisyssä.

Tavoitteena on kansallisen turvallisuuden parantaminen ja kansalaisten suojaaminen kaikkein vakavimmilta uhkilta.

Tiedustelulaeilla joudutaan puuttumaan kansalaisten yksityisyyden suojaan. Vastapainon Suojelupoliisia ja Puolustusvoimia valvoo jatkossa ylimääräinen tiedusteluvalvontavaliokunta.

Sotilastiedustelussa laeilla pyritään lisäämään keinovalikoimaa ja nostamaan tiedustelun kyvyt muiden maiden tasolle.

Sotilastiedustelu pyrkii hankkimaan ennalta tietoa vakavasti kansallista turvallisuutta uhkaavasta toiminnasta.

Puolustusvoimilla olisi Suomessa ja ulkomailla toimivaltuudet henkilötiedusteluun ja tietojärjestelmätiedusteluun sekä tietoliikennetiedusteluun.

Lakien on suunniteltu tulevan voimaan mahdollisimman pian niiden säätämisen jälkeen.

Artikkelia on oikaistu 14.40. Vasemmistoliitto esitti muutoksia tiedustelulakien muutamiin pykäliin.