Oulun yliopisto: Pro­fes­so­ri teki po­lii­sil­le tut­kin­ta­pyyn­nön Oulun yli­opis­ton johdon toi­mis­ta

Pääkirjoitus: Tuntien odotus venyy vuo­ro­kau­sik­si – hoi­ta­ja­pu­las­ta tullut vaa­ral­li­nen ter­veys­ris­ki

Edus­kun­ta hyrisi yk­si­mie­li­syyt­tä - turhaa sään­te­lyä pu­ret­ta­va

Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) mukaan kaikkia ongelmia ei voi ratkaista lain tai normien avulla, vaan tarvitaan myös luovia ratkaisuja.

Suomen pääministeri Juha Sipilän (kesk.) haluaisi purkaa yhteiskunnan asettamia normeja.
Suomen pääministeri Juha Sipilän (kesk.) haluaisi purkaa yhteiskunnan asettamia normeja.
Kuva: Pekka Lassila

Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) mukaan kaikkia ongelmia ei voi ratkaista lain tai normien avulla, vaan tarvitaan myös luovia ratkaisuja. Sipilä antoi tänään ensimmäisen pääministerin ilmoituksen normien purkamisesta.

Eduskunnassa kaikki puolueet olivat samaa mieltä siitä, että vuosien saatossa laista löytyy kohtia, jotka hankaloittavat elämää ja asioiden hoitoa. SDP:n Eero Heinäluoma näki jopa historiallisena, että eduskunta on jostakin näin yksimielinen. Toisaalta hänkin muistutti, että normeja myös tarvitaan, ja niillä suojellaan esimerkiksi työntekijöitä.

Sääntelyn ja byrokratian purkaminen on hallituksen keskeisiä tavoitteita, ja turhaa sääntelyä on tarkoitus etsiä kaikilta hallinnonaloilta. Sipilä toivoi, että kaikki kansanedustajat osallistuisivat sellaisen Suomen rakentamiseen, joka "perustuisi enemmän luovuuden kuin valvonnan varaan".

Osana sääntelyn purkamista hallitus aikoo vauhdittaa isojen teollisten hankkeiden lupaprosesseja. Rutiininomaisia lupa-asioita siirretään puolestaan ilmoitusmenettelyyn. Tavoitteena on vähentää myös kuntien tehtäviä ja velvoitteita, mikä voi käytännössä tarkoittaa myös palveluiden heikentymistä.

RKP:n Anna-Maja Henriksson varoitti ryhmäpuheessa, että normien purku voi vahingossa johtaa yksilön oikeusturvan heikentymiseen. Hän toivoi siksi asiaankuuluvaa vaikutustenarviointia.

Vihreiden ryhmäpuhuja Krista Mikkonen huomautti hänkin, ettei normi ole pelkästään kirosana, vaan moni normi on myös tarpeen ja joissain tilanteissa myös kilpailuetu.

– Säädökset ja lupamenettelyt tuovat kuluttajalle takuun laadusta ja ammattitaidosta, Mikkonen sanoi.

Vasemmistoliiton Anna Kontula arvosteli ryhmäpuheessaan, että tuore pääministeri antaa ensimmäisen ilmoituksensa juuri normitalkoista, jonka pitäisi olla hallituksen jokapäiväistä työtä.

Valinta on Kontulan mielestä outo, koska Suomella on ratkaistavanaan useita vakavia yhteiskunnallisia ongelmia.