Caruna nostaa säh­kön­siir­to­mak­su­ja lähes neljä pro­sent­tia, Oma­ko­ti­liit­to pöy­ris­tyi: ”Eikö verk­ko­yh­tiöil­le mikään riitä?"

Carunan ilmoitus nostaa sähkön siirtomaksuja lähes neljä prosenttia marraskuun alusta on pöyristyttänyt Suomen Omakotiliitto ry:tä. Caruna ilmoitti nostoaikeistaan eilen tiistaina.

Sähkösopimuksen sisällöstä käy ilmi sopimustyyppi, energian hinta, perusmaksu ja yleensä myös tuotantomuoto. Sopimustyyppi on joko määräaikainen tai toistaiseksi voimassaoleva sopimus.
Sähkösopimuksen sisällöstä käy ilmi sopimustyyppi, energian hinta, perusmaksu ja yleensä myös tuotantomuoto. Sopimustyyppi on joko määräaikainen tai toistaiseksi voimassaoleva sopimus.

Carunan ilmoitus nostaa sähkön siirtomaksuja lähes neljä prosenttia marraskuun alusta on pöyristyttänyt Suomen Omakotiliitto ry:tä. Caruna ilmoitti nostoaikeistaan eilen tiistaina.

Omakotiliitto toteaa tiedotteessaan, että vuonna 2018 lähes 40 verkkoyhtiötä ilmoitti korottavansa hintoja. Tänä vuonna samaan on päätynyt jo 20 verkkoyhtiötä. 

– Eikö verkkoyhtiöille mikään riitä? Nyt kun lainsäädäntöön ollaan tuomassa menetelmää, joka mahdollistaa verkkoyhtiöille jatkuvan maksimituoton perinnän, verkkoyhtiöt jatkavat korkeita hinnankorotuksia, Omakotiliiton toiminnanjohtaja Kaija Savolainen ihmettelee.

Carunan ilmoitus hinnankorotuksista ei ole ainoa laatuaan viime kuukausina, sillä heinäkuussa Elenia ilmoitti nostavansa sähkön siirtohintoja 6,5 prosenttia. Korotus tuli voimaan syyskuussa. 

Savolaisen mukaan sääntelyn kohdalla tulisi miettiä, että tulisiko sääntelyn ennemmin turvata heikommassa asemassa olevan kuluttajan tilanne, eikä kasvattaa monopoliyhtiöiden tuottoa.

Savolainen viittaa sääntelyllä siihen, että sähkömarkkinalakiin on tulossa muutos, joka antaa mahdollisuuden pidentää alituoton perintää asiakkailta neljän vuoden sijaan kahdeksaan vuoteen. Alituotolla tarkoitetaan sitä, minkä verran yhtiö olisi voinut periö siirtomaksuja yhtiön maksimituoton puitteissa verrattuna siihen, mitä yhtiö on laskuttanut. 

Siirtomaksujen vuosittaisia korotuksia hillitsee 15 prosentin korotuskatto. Hallitus on ilmoittanut haluavansa hillitä sähkön siirtohintojen nousua

Energiavirasto määrittelee valvontamallissaan sähköverkkoyhtiöille kokonaishinnoittelutason ja asettaa yhtiöille kohtuullisen tuoton. Viimeisen neljän vuoden aikana tuottoprosentti on ollut Omakotiliiton mukaan keskimäärin yli 6,8 prosenttia. Tänä vuonna se on ollut hieman yli kuusi prosenttia. 

– Nykyisessä nollakorkomaailmassa, jossa väläytellään negatiivista talletuskorkoa myös kuluttajille, verkkoyhtiöiden monen prosentin takuutuotto on räikeä ylilyönti. Kohtuullinen tuotto tulee määrittää vähäiseksi tuotoksi ja tuotto tulee sitoa peruskorkoon. Verkkoyhtiöt ovat monopoleja ja yhtiöt pystyvät vähentämään kaikki kulunsa. Sen lisäksi yhtiöille taataan vielä kohtuuttoman kova tuotto, Savolainen vaatii.

Carunalla on yhteensä yli 680 000 asiakasta. Pohjois-Pohjanmaalla Carunan asiakkaita on Koillismaalla. Lisäksi verkkoyhtiön asiakkaita on Etelä-, Lounais- ja Länsi-Suomessa, Joensuussa sekä Satakunnassa.

Suomen Omakotiliitto on pientaloasukkaiden ja vapaa-ajan asunnon omistajien valtakunnallinen edunvalvonta- ja palvelujärjestö.