Bird­Li­fe Suomi: Me­ri­han­hi­kan­taa uhkaa jyrkkä vä­he­ne­mi­nen, met­säs­tys­ra­joi­tuk­sia tar­vi­taan

Tiedotteen mukaan vähenemisen taustalla voi olla viime elokuussa aikaistettu merihanhen metsästys pelloilta.

Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys ja BirdLife Suomi vaativat merihanhen metsästyksen rajoittamista.
Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys ja BirdLife Suomi vaativat merihanhen metsästyksen rajoittamista.
Kuva: Micha Fager

Merihanhien määrä on tuoreiden havaintojen mukaan romahtanut niiden tärkeimmillä sulkimisalueilla Pohjois-Pohjanmaalla, tiedottaa Birdlife Suomi. 

Tiedotteen mukaan vähenemisen taustalla voi olla viime elokuussa aikaistettu merihanhen metsästys pelloilta. 

Suomen tärkeimmällä merihanhien sulkimisalueella Hailuodon Isomatalalla havaittiin heinäkuun alussa vain 1 350 merihanhea, mikä on alhaisin määrä sitten vuoden 1999 ja vain neljäsosa huippuvuodesta 2017 (5 610 yksilöä) ja alle kolmannes viime vuodesta. Hailuotoon kerääntyy alkukesällä merihanhia laajalta alueelta Perämereltä ja Pohjanlahdelta. Isomatalalla sulkivat hanhet ovat pääosin pesimättömiä esiaikuisia lintuja, tiedotteessa kerrotaan.

Toiseksi tärkeimmällä sulkimispaikalla Iin Krunneilla merihanhia laskettiin Metsähallituksen Rannikko-LIFE -hankkeen laskennoissa tänä kesänä vain noin 500 yksilöä poikueet mukaan lukien. Enimmillään merihanhia on Iissä ollut ainakin 1 400.

Merihanhen metsästyssaaliit ovat kasvaneet viime vuosina. Vuonna 2017 ennätyssaaliiksi saatiin Luken tilastojen mukaan 8 700 yksilöä ja, toistaiseksi julkistamattoman tiedon mukaan, jopa 15 000 yksilöä viime vuonna.

Viime vuoden kasvu johtui erityisesti peltometsästyksen aloittamisesta jo 10. elokuuta. Alustavien tietojen mukaan jopa 60 prosenttia merihanhista ammuttiin aikavälillä 10.–19. elokuuta eli ennen perinteistä metsästyskautta. Suuri osa esiaikuisista merihanhista lähtee muutolle jo ennen varsinaisen metsästyskauden alkua.

Ennätyssuuren metsästyskuolleisuuden lisäksi merihanhikantaa on verottanut kolme peräkkäistä huonoa pesimävuotta. Tänä vuonna toukokuun lopun länsimyrsky tuhosi osan merihanhen pesinnöistä. Populaatiomallin perusteella pesivä merihanhikanta vähenee pelkästään viime vuoden kohonneella esiaikuisten kuolleisuudella noin 1 000–1 200 paria.

Jotta kannan romahdus voidaan estää, tarvitaan nopeita toimia metsästyksen rajoittamiseksi jo tänä syksynä. Uusi iso metsästyssaalis aiheuttaisi tässä tilanteessa merihanhikannalle vakavan syöksykierteen. Tässä tilanteessa 10. elokuuta alkava peltometsästys ei ole kestävää ainakaan Perämeren alueella, tiedotteessa kerrotaan.

Tiedotteen mukaan Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys ja BirdLife Suomi vaativat metsästyksen rajoittamista. Lisäksi merihanhikannan kehitystä ja metsästyksen vaikutusta siihen on seurattava ja tiedot on saatava ajoissa viranomaisille, jotta metsästyksen sääntelystä voidaan päättää tuoreeltaan. Metsästyssaalistilastot on julkaistava välittömästi metsästyskauden päätyttyä, jotta epäkohtiin voidaan ajoissa tarttua.