Avo­hak­kuut his­to­riaan -kan­sa­lais­aloi­te luo­vu­te­taan edus­kun­nal­le – keräsi yli 60 000 nimeä

Yli 60 000 tuhatta allekirjoitusta kerännyt Avohakkuut historiaan -kansalaisaloite luovutetaan eduskunnalle tänään kello 9.30.

Avohakkuut uhkaavat luonnon monimuotoisuutta, sanovat kansalaisaloitteen takana olevat tahot. Kuvassa avohakkuualue Rovaniemen Norvajärveltä.
Avohakkuut uhkaavat luonnon monimuotoisuutta, sanovat kansalaisaloitteen takana olevat tahot. Kuvassa avohakkuualue Rovaniemen Norvajärveltä.
Kuva: Jouni Porsanger

Yli 60 000 tuhatta allekirjoitusta kerännyt Avohakkuut historiaan -kansalaisaloite luovutetaan eduskunnalle tiistaina kello 9.30. 

Aloitteessa vaaditaan avohakkuiden lopettamista valtion metsissä ja siirtymistä jatkuvapeitteiseen kasvatukseen. 

"Metsähallituksen vastikään ilmoittama jatkuvapeitteisen kasvatuksen kokeilu on askel eteenpäin, mutta riittämätön sellainen. 15 000 hehtaaria noin yhdeksän miljoonan hehtaarin metsäalueella on häviävän pieni pala", Luonnonsuojeluliiton tiedotteessa todetaan.

– Aloite on käsiteltävä perusteellisesti maa- ja metsätalousvaliokunnassa, sillä valiokunnan käsittelyssä on mahdollista punnita eri näkökulmia ja kuulla asiantuntijoita. Yli 60 000 suomalaista on ilmaissut huolensa valtion metsien tulevaisuudesta, ja se huoli on kuultava, sanoo Luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Harri Hölttä.

Avohakkuut ovat suurin yksittäinen syy lajien uhanalaisuudelle, aloitteen perusteluissa mainitaan.

– Ilmastonmuutoksen torjunta ja luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttäminen vaativat poliitikoilta nopeita ja suuria päätöksiä. Avohakkuukielto olisi sellainen. Kansalaisaloite myös tukee monia Metsähallitukselle laissa määriteltyjä yhteiskunnallisia tavoitteita, mutta avohakkuut eivät, Greenpeace Suomen maajohtaja Sini Harkki toteaa tiedotteessa.