Kesähelmi: Pe­rä­me­ren saa­ris­toon pääsee ke­sä­ret­kel­le ve­neel­lä

Onnettomuudet : Metsä Fibren Kemin bio­tuo­te­teh­taan työ­maal­la kuo­le­maan joh­ta­nut ta­pa­tur­ma

Pääkirjoitus

Aurinko ja tuuli kan­nat­ta­vik­si

Jos Suomessa tehdyt laskelmat pitävät paikkansa, Kiinan kannattaa siirtyä kokonaan uusiutuvaan energiaan. Tämä mahdollistaisi ilmastotavoitteiden toteuttamisen.

Suomalaistutkimuksen mukaan Kiinan kannattaisi siirtyä käyttämään kokonaan uusiutuvaa energiaa. Tuuli- ja aurinkoenergian talteenoton kustannukset laskevat sellaista vauhtia, että niistä on tulossa itse itsensä kannattavia energiavaihtoehtoja jo 5–10 vuoden sisällä.

Jos laskelmiin on luottaminen, tämä avaa aivan uudenlaisia mahdollisuuksia torjua ilmastonmuutosta. Kiinahan on Yhdysvaltojen rinnalla maailman suurin energiasyöppö, ja energiankulutus siellä vain kasvaa. Tähän saakka kulutuksen kasvu on nojannut pitkälti kivihiileen ja muihin fossiilisiin polttoaineisiin.

Fossiiliset polttoaineet ovat haitallisia hiilidioksidipäästöjensä vuoksi. Hiilidioksidia puolestaan pidetään merkittävimpänä kasvihuonekaasuna, jonka lisääntyminen on päällimmäisin syy ilmastonmuutokseen, lämpenemiseen.Valtion tutkimuskeskus VTT on yhdessä Lappeenrannan ja Turun yliopistojen kanssa rakentanut mallia täysin uusiutuvaan energiaan perustuvasta järjestelmästä Kiinalle, Koreoille ja Japanille.

Tutkimuksen kohteena olevilla mailla riittää tuulta ja aurinkoenergiaa täyttämään energiatarpeen. Kiina panostaakin tällä hetkellä uusiutuvaan energiaan, ja se on suurin tuuli- ja aurinkoenergiaan investoija.

Suomalaislaskelmien mukaan tuulesta ja auringosta tulee taloudellisesti kannattava hyvinkin pian, jopa halvin energian tuottotapa Aasiassa. Tämä perustuu pitkälti kokemukseen siitä, että uusiutuvan energiatuotannon kaksinkertaistumisen seurauksena kustannukset laskevat viidenneksen.

Ensi vuosikymmenen puolivälin jälkeen aurinkosähkön hinnan otaksutaan olevan noin puolet nykyisestä. Tuolloin ollaan jo tilanteessa, jossa aurinkoenergiasta on tullut edullisin tapa tuottaa sähköä suuressa osassa maailmaa.

Aurinko ja tuuli ovat siitä erinomaisia energianlähteitä, etteivät ne ehdy. Niitä riittää enemmän tai vähemmän kaikkialla.

Ongelmana on kuitenkin tuotannon epätasaisuus ja siihen liittyen energian varastointi sekä siirto. Teoriassa varastoinnin pulmat on ratkaistu, mutta ei vielä käytännössä. Jos tekninen kehitys jatkaa samaa vauhtia kuin se on edennyt tähän saakka, on vain ajan kysymys, milloin varastointivaikeudet voitetaan.

Aurinkosähköön, tulevaisuudessa myös tuuleen, liittyy aivan uudenlainen ulottuvuus. Ne tarjoavat mahdollisuuden kuluttajalle olla myös tuottaja. Tuottamansa ylijäämäsähkön voi tarjota myyntiin yleisen sähköverkon kautta.Aasian rinnalla myös Eurooppa on tulevaisuudessa valtava uusiutuvan energian markkina-alue. Maanosan talousveturissa Saksassa uusiutuvat ovat nousseet tärkeimmiksi sähköntuotantomuodoiksi. Uutta aurinkoenergiaa otetaan käyttöön vuosittain enemmän kuin yhden rakenteilla olevan Olkiluoto 3:n tulevan tuotantomäärän verran.

Jos uusiutuvat energiamuodot kantavat kohta taloudellisesti itse itsensä, sillä on suuri merkitys Suomessakin.