Lukijalta
Mielipide

Asutus jäämässä tuulivoimala-alueiden väliin Haapajärvellä - ihmiskoe on valmis

Jos Pajuperän tuulivoima-alue toteutetaan suunnitellusti heti taajaman eteläpuolelle, on asutus jäämässä kahden tuulivoimala-alueen väliin.

Edellinen Suomen hallitus halusi lisätä tuulivoiman tuotantoa maassamme ja loi kaikkien tunteman tariffipolitiikan, johon varattiin valtion varoja noin 200 miljoonaa euroa vuosi. Näin runsaskätinen rahojen käyttö sai aikaan varsinaisen ”tuulivoimabuumin”.

Suomen tuulivoimasta 44 prosenttia on rakennettu Pohjois-Pohjanmaan elyn alueelle. Maakunnan täyttyminen tuulivoimaloilla näkyy maisemassamme, samalla olemme saaneet mediasta lukea kuinka tuulivoimayhtiöt patistavat alueen asukkaita sopimuksiinsa.

Se miksi valtaosa Suomen tuulivoimasta on rakennettu yhden elyn alueelle herättää ihmetystä. Ovatko viranomaislausunnot samankaltaisia joka puolella Suomea? Täällä Pohjois-Pohjanmaalla lähes kaikki tuulivoimahankkeet tuntuvat saavan viranomaisilta hyväksynnän, ja tähän kunnat tukeutuvat lopullisia päätöksiä tehdessään.

Tuulivoimaloiden tehot ovat viime vuosina moninkertaistuneet, mutta ohjeistukset melun, välkkeen, maisemahaitan ja terveysvaikutusten suhteen ovat jääneet jälkeen. Kaavoitus tapahtuu nykyään ohjeistuksella, joka on laadittu alle kahden megawatin voimaloille.

Vuosi sitten valtioneuvosto käynnisti selvityksen voimaloiden terveysvaikutuksista, koska ihmisten pahoinvointi niiden läheisyydessä on lisääntynyt.

Tuulivoiman rakentamiseen liittyvän tiedotuksen hoitaa pääasiassa rakentaja, omien etujensa mukaisesti. Näin tapahtui myös Haapajärvellä.

Saksalaisen Infinergies Finland Oy:n toimesta rakennettiin Haapajärven keskustan läheisyyteen yhdeksän 200 metriä korkeaa, kolmen megawatin voimalaa. Kaavoitus eteni jouhevasti, kun ihmiset eivät ymmärtäneet millaisia laitoksia ovat lähelleen saamassa. En tiedä toista kaupunkia, joka olisi kaavoittanut 3–4 kilometrin päähän keskustasta tämän kokoluokan tuulivoimaloita!

"Ihmiskoe on valmis, missään ei ole koskaan altistettu ihmisiä tässä mittakaavassa jättivoimaloiden terveysvaikutuksille!"

Nyt kun voimalat ovat tovin pyörineet, ovat ihmisten käsitykset muuttuneet. Voimalat pilaavat maiseman ja aiheuttavat terveysvaikutuksia. Esimerkiksi häiriöt sydäntahdistajissa ovat yleisiä, infraäänet aiheuttavat paineen tunnetta korvissa ja verenpaine nousee.

Samainen saksalaisyhtiö suunnittelee nyt tuulivoimahanketta Haapajärven Pajuperälle. Alueelle on tulossa maailman korkeimmat asutuksen keskelle rakennetut voimalat. Nämä kuuden megawatin myllyt kohoaisivat 250 metrin korkeuteen, ja suunniteltujen 16 voimalan roottoreiden pyyhkäisyala olisi yhteensä noin 40 hehtaaria. Nämä jättimäiset laitokset ollaan kaavoittamassa samoin turvaetäisyyksin kuin alle 200 metriä korkeat kahden megawatin laitokset.

Jos Pajuperän tuulivoima-alue toteutetaan suunnitellusti heti taajaman eteläpuolelle, on asutus jäämässä kahden tuulivoimala-alueen väliin. Ihmiskoe on valmis, missään ei ole koskaan altistettu ihmisiä tässä mittakaavassa jättivoimaloiden terveysvaikutuksille!

Onko voimaloiden tuoma kiinteistöverotuotto todella riittävä kannuste näiden uhkien rinnalla? Useimmat Suomen kunnat osaavat tasapainottaa taloutensa ilman tuulivoimaloiden tuomaa lisätuloa.

Teidän kuntapäättäjien olisi syytä asettua meidän tuulivoiman ”uhrien” asemaan. Te tuhoatte hankkeillanne meidän asuinympäristömme ja kiinteistöjemme arvon, sekä vaarannatte terveytemme.

Haapajärven taajaman ympäristöön ei haluta enempää tuulivoimaloita! Mielestäni tämän kokoluokan jättivoimalat tulisi rakentaa merelle, missä tuuliolosuhteet ovat parhaimmat mahdolliset, ja samalla ympäristöhaitat mahdollisimman pienet.

Paavo Lähetkangas

Haapajärvi

Lue lisää lukijoiden mielipiteitä päivän Kalevasta!

Näin lähetät mielipidekirjoituksen Kalevaan.