Liikenne: Sii­ka­joen­ky­läl­lä kaikki tie­tä­vät, missä on Suomen surkein tie – ­Ka­le­va testasi reitin

Luitko jo tämän: Kes­ki-ikää lä­hes­ty­vien naisten kuo­le­mat li­sään­ty­neet, ko­ro­na­ta­pauk­set eivät selitä kasvua

Pääkirjoitus: Seppien syn­ty­mi­nen vaatii myös lä­hi­ope­tus­ta ja oh­jaus­ta, ja nyt liian moni am­mat­tiin opis­ke­le­va jää niitä vaille

Asian­tun­ti­ja: Stres­sis­tä mil­jar­di­ku­lut työ­elä­mäs­sä vuo­sit­tain

Työperäinen stressi aiheuttaa välillisesti ja välittömästi ainakin miljardin euron kulut Suomessa vuosittain.

Työperäinen stressi aiheuttaa välillisesti ja välittömästi ainakin miljardin euron kulut Suomessa vuosittain. Näin arvioi aiheesta kirjan kirjoittanut Tampereen yliopiston dosentti Marja-Liisa Manka. Hän perustaa näkemyksensä muun muassa Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston selvityksiin.

Manka sanoo, että stressillä on merkittäviä vaikutuksia ihmisten terveyteen ja yritysten kykyyn tehdä tulosta. Stressistä on kuitenkin myös hyötyä, koska aikarajat ja vaatimukset luovat ihmisille usein positiivista painetta.

- Stressi voi pitkään kestäessään tehdä ihmisen toivottomaksi, mutta stressistä voi myös nauttia. Haastava paine on hyvästä ja se on nimenomaan sitä, että saa käyttää osaamistaan ja onnistuu.

Mankan mielestä useimmilla ihmisillä on tarve pinnistellä, mutta liiallinen stressi lamauttaa.

- Hallinnan tunteen menettäminen on oleellinen asia tässä, ja jokaisella on oma yksilöllinen ylikuormituksen raja. Pahoja merkkejä ovat muun muassa ärtyneisyys ja yöllinen heräily.

Manka sanoo, että nykyisin suurimpia syitä stressiin ovat työelämän jatkuvat muutokset ja epävarmuus. Hänen mukaansa stressiä voi torjua yksinkertaisin keinoin kuten liikunnalla ja luonnossa liikkumalla. Hän korostaa, että kiireiden keskellä tulisi varata omaa aikaa harrastuksille ja muille vapaa-ajan aktiviteeteille stressin ehkäisemiseksi.

Mankan Stressikirja - mistä virtaa -kirjan on kustantanut Talentum.