Energiatalous: Oulun Energia tar­vit­see lisää ener­gia­puu­ta - kysyntä kasvaa lä­hi­seu­dun en­si­har­ven­nus­puul­le

Kolumni: To­rin­ran­nan alue suo­ras­taan huutaa vielä yhtä korkeaa ra­ken­nus­ta

As­falt­tia kor­va­taan soralla ra­ha­pu­lan takia

Huonokuntoisia asfalttiteitä muutetaan rahapulan takia sorapintaisiksi.

Huonokuntoisia asfalttiteitä muutetaan rahapulan takia sorapintaisiksi. Esimerkiksi Itä-Suomessa aiotaan muuttaa noin 100 tiekilometriä pysyvästi sorateiksi Pohjois-Karjalassa sekä Pohjois- ja Etelä-Savossa.

Lähivuosille ajoittuvat muutostyöt maksavat kaksi miljoonaa euroa, kerrotaan Pohjois-Savon ely-keskuksesta.

- Tiet eivät enää tule kuntoon sillä, että vedetään uusi päällyste. Ne vaatisivat peruskorjauksen, johon ei ole rahaa, sanoo Pohjois-Savon ely-keskuksen johtaja Petri Keränen.

Keskus arvioi, että Itä-Suomessa päällysteiden ylläpitoon tarvittaisiin vuodessa noin 10 miljoonaa euroa lisää rahaa. Tänä vuonna käytössä on 17 miljoonaa euroa.

Määrärahojen niukkuus vähentää myös päällystystöitä. Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa päällysteitä pystytään nykyrahoituksella uusimaan vain alle 300 kilometriä vuodessa.

- Tarve olisi varmasti 600-700 kilometriä vuodessa, laskee kunnossapitoasiantuntija Jukka Heikkilä Varsinais-Suomen ely-keskuksesta. Sen hoidossa on Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa runsaat 6 000 kilometriä päällystettyä tieverkkoa.