Nuoret: Valkean ke­sä­ka­tu on nuorten mie­les­tä tur­val­li­nen, vaikka siellä ta­pah­tuu ikä­viä­kin asioita

Ark­ti­sen taiteen huip­pu­ko­kous jär­jes­te­tään Ro­va­nie­mel­lä kesällä 2019

Arktisen taiteen huippukokous järjestetään Rovaniemellä 4.–5. kesäkuuta 2019.

Arktisen taiteen huippukokous järjestetään Rovaniemellä 4.–5. kesäkuuta 2019. Kokouksen teemana  on "Arktinen kestävän taide- ja kulttuuripolitiikan laboratoriona”.
Teeman taustalla ovat arktisella alueella meneillään olevat nopeat muutokset, jotka luovat haasteita alueen hyvinvoinnille ja kestävälle kehitykselle. 

Huippukokouksessa taide- ja kulttuuripolitiikan edustajat sekä taiteen tekijät pureutuvat teemaan ja tuovat esille ratkaisuja edistäen yhteistyötä kestävään kehitykseen tähtäävässä taide- ja kulttuuripolitiikassa.

Kokoukseen osallistuu taide- ja kulttuuripolitiikan toimijoita sekä taiteilijoita kaikista kahdeksasta Arktiseen neuvostoon kuuluvasta maasta eli Islannista, Kanadasta, Norjasta, Ruotsista, Suomesta, Tanskan Grönlannista ja Färsaarilta, Venäjältä sekä Yhdysvaltain  Alaskasta. Myös Japanista, Kiinasta ja Skotlannista odotetaan osallistujia.

Taide- ja kulttuuripolitiikan ja taiteen tekijöiden lisäksi kokoukseen kutsutaan elinkeinojen kehittämisestä vastaavia toimijoita, maakuntien hallinnon edustajia ja aluekehitysviranomaisia. Kokoukseen odotetaan noin 350 osallistujaa.