Lukijalta
Mielipide

Arkioppiminen näkyväksi työpaikkahaastattelussa – on hienoa, että osaamistaan voi kehittää mieluisessa harrastuksessa

Arkioppiminen tarkoittaa oppimista, joka usein tapahtuu työ- ja vapaa-ajan yhteisöissä. Toimintaa, jossa oppimista tapahtuu ei yleensä ole suunniteltu varsinaiseksi oppimistapahtumaksi, mutta se voi olla myös suunniteltua ja tavoitteellista.

Vapaaehtoinen osaa suunnitella ryhmän toimintaa pitkäjänteisesti ryhmäläisten toiveet huomioiden. Hän ei tee kaikkea itse vaan jakaa vastuuta ryhmän jäsenten kesken pyrkien nostamaan heidän vahvuuksiaan esille.

Vuorovaikutustaidot ovat kehittyneet hyviksi erilaisia ihmisiä kohdatessa ja selvitellessä ongelmatilanteita niin, että kaikki voisivat jatkaa ryhmänjäseninä hyvillä mielin.

Vapaaehtoinen kantaa vastuun ryhmän toiminnalle myönnetystä budjetista ja raportoi siitä taustaorganisaationsa ammattilaisille. Hän osallistuu lisäkoulutuksiin kehittyen ja tuoden uutta ryhmänsä kokoontumisiin.

Näin kuvataan vähintään kolme vuotta vapaaehtoisena ryhmänohjaajan toimineen karttunutta osaamista.

"Järjestöt, oppilaitokset ja yritykset ovat ryhtyneet tunnistamaan ja tunnustamaan tehtävissään tapahtuvaa arkioppimista."

Arkioppiminen tarkoittaa oppimista, joka usein tapahtuu työ- ja vapaa-ajan yhteisöissä. Toimintaa, jossa oppimista tapahtuu ei yleensä ole suunniteltu varsinaiseksi oppimistapahtumaksi, mutta se voi olla myös suunniteltua ja tavoitteellista.

Osataanko syntynyt osaaminen näyttää toiminnan ulkopuolella vai unohtuuko se peräti mainita kokonaan esimerkiksi työpaikkahaastattelussa? Olen toiminut neljä vuotta järjestön hallituksessa luottamushenkilönä. Tehtävä on vaativa ja ihminen on sitoutunut yhdistyslain säätelemään tehtävään kantaen siviili- ja rikosoikeudellisen vastuun toiminnastaan.

Syynä ”unohdukseen” voi olla myös se, että suomalaisessa kulttuurissa omasta osaamisesta puhuminen mielletään helposti kehuskeluksi. Tästä syystä omaa osaamista ei ehkä uskalleta pukea sanoiksi. Muitakin syitä toki on.

Järjestöt, oppilaitokset ja yritykset ovat ryhtyneet tunnistamaan ja tunnustamaan tehtävissään tapahtuvaa arkioppimista. Järjestöissä osaamisen arvioi vapaaehtoistoiminnan vastuuhenkilö, yleensä ammattilainen, joka on seurannut ja ohjannut vapaaehtoisen kehittymistä jo pitkään.

Teknisesti osaaminen tunnustetaan digitaalisin osaamismerkein, jotka sisältävät metatietoa saavutetun osaamisen kriteereistä, kehittyneestä taidosta tai saavutuksesta. Merkin voi jakaa jonkun sosiaalisen median (Twitter, Facebook, LinkedIn) välineessä tai linkkinä sähköisessä työhakemuksessa.

Digitaaliset osaamismerkit auttavat kehittämään myös järjestön toimintaa osaamislähtöiseksi sekä innostavat ja motivoivat järjestön nykyisiä luottamustoimijoita ja vapaaehtoisia kehittämään itseään pitkäjänteisesti ja jatkamaan toiminnassa pitempään.

On hienoa, että omaa osaamistaan voi kehittää itselle mieluisessa harrastuksessa kuten vapaaehtoistoiminta. Toiminnan kautta hankitun osaamisen esille tuominen lisää myös järjestön luotettavuutta ja hyvää mainetta.

Annukka Oksman-Hiukka

Vapaaehtoistoiminnan resurssikeskus VARES

Vuolle Setlementti ry

Lue lisää lukijoiden mielipiteitä päivän Kalevasta!

Näin lähetät mielipidekirjoituksen Kalevaan.