Energiatalous: Oulun Energia tar­vit­see lisää ener­gia­puu­ta - kysyntä kasvaa lä­hi­seu­dun en­si­har­ven­nus­puul­le

Kolumni: To­rin­ran­nan alue suo­ras­taan huutaa vielä yhtä korkeaa ra­ken­nus­ta

Ar­hin­mä­ki: Kou­lus­hop­pai­lu olisi jär­ke­vää kieltää

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Paavo Arhinmäki olisi valmis kieltämään niin sanotun koulushoppailun, jossa vanhemmat etsivät lapsilleen jo ala-asteella kouluja, joissa esimerkiksi oppimistulokset tai oppilaspohja ovat tietynlaisia.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Paavo Arhinmäki olisi valmis kieltämään niin sanotun koulushoppailun, jossa vanhemmat etsivät lapsilleen jo ala-asteella kouluja, joissa esimerkiksi oppimistulokset tai oppilaspohja ovat tietynlaisia.

– Koulu ei vain opeta laskemaan ja lukemaan, vaan se on sosiaalinen yhteisö. Suomalaisen yhteiskunnan tärkein tasa-arvoittava tekijä on, että ollaan samalla luokalla ja opitaan tuntemaan erilaisia ihmisiä.

Arhinmäki pitää ongelmallisena, että Suomeen on syntynyt koulumarkkinat, joissa lapsille etsitään parempia kouluja.

– Mielestäni vain perustelluista syistä pitäisi voida hakea muualle opiskelemaan. Esimerkiksi musiikki- tai kielipainotteisuuden takia.

Educa-messujen puheenjohtajapaneeliin Helsingissä osallistuneelta Arhinmäeltä kysyttiin, pitäisikö koulushoppailu jopa kieltää. Arhinmäki vastasi, että se olisi järkevää.

– Lähtökohtaisesti pitäisi lähteä siitä, että lähikoulu on paras koulu, ellei ole perusteltua hakea muualle.

Keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä oli Arhinmäen kanssa samoilla linjoilla siitä, että koulushoppailuun pitäisi puuttua.

– Sitä pitäisi rajoittaa. Lähtökohta pitäisi olla, että mennään lähikouluun. Sitten ovat erikseen nämä erikoistuneet koulut, kuten musiikki ja liikunta, joihin pitää olla mahdollisuus mennä.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r) sanoo, että mitä heterogeenisempi luokka on, sitä parempia tuloksia koulussa syntyy.

– Ei pidä missään nimessä pyrkiä siihen, että meillä olisi maahanmuuttajaluokkia ja rikkaiden vanhempia lasten luokkia.

Siinä on kuntapoliitikolla iso vastuu ja tehtävä.

Henrikssonin mielestä asuntopolitiikka on yksi keino vaikuttaa siihen, ettei kouluissa tapahtuisi eriytymistä.