Historia: Näin eteni Oulun tu­hoi­sin kau­pun­ki­pa­lo tasan 200 vuotta sitten

Vanhat kuvat: Kesäkuu Oulussa 20 vuotta sitten – Au­to­to­rin py­sä­köin­ti­alueel­le suun­ni­tel­tiin elo­ku­va­kes­kus­ta, täl­lai­sia olivat te­ras­sit

Mainos: Juuret kas­va­vat tie­dos­ta. Tutustu Ka­le­vaan 1kk 1 €. Tilaa tästä.

Apu­lai­soi­keu­sa­sia­mies: Poh­jois-Suo­men avin paha re­surs­si­on­gel­ma on voinut vaa­ran­taa lasten oi­keu­det

Sakslin katsoo tiistaina antamassaan päätöksessä, että voimavarojen puute vaarantaa Pohjois-Suomen avin mahdollisuuden huolehtia lakisääteisistä tehtävistään.

Aluehallintoviraston toimialueella on yhteensä 69 lastensuojelun yksikköä, joita sillä on velvollisuus valvoa.
Aluehallintoviraston toimialueella on yhteensä 69 lastensuojelun yksikköä, joita sillä on velvollisuus valvoa.
Kuva: Matti Räty

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen Maija Sakslinin mielestä Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa on vakava resurssiongelma.

Aluehallintoviraston toimialueella on yhteensä 69 lastensuojelun yksikköä, joita sillä on velvollisuus valvoa. Avin Sakslinille antaman selvityksen mukaan sillä on tällä haavaa kaksi määräaikaista kokopäivätoimista virkamiestä lastensuojeluasioiden esittelyssä.

Avi on yrittänyt hakea tilanteeseensa useaan kertaan helpotusta valtiovarainministeriöltä haettavien lisämäärärahojen avulla ja se on ottanut asian esille myös vuosittaisissa tulossopimusneuvotteluissa.

Sakslin katsoo tiistaina antamassaan päätöksessä, että voimavarojen puute vaarantaa Pohjois-Suomen avin mahdollisuuden huolehtia lakisääteisistä tehtävistään.

– Aluehallintovirastolle osoitettujen resurssien riittämättömyys on vaikeuttanut oleellisesti sekä kantelujen tutkintaa että tarkastusten tekemistä ja on saattanut vakavasti vaarantaa sijoitettujen lasten perusoikeuksien toteutumiseen, hän toteaa.

– Aluehallintovirastolla ei ole ollut lastensuojelun valvontaan riittäviä voimavaroja.

Sakslin vaatii avia selvittämään, miten se huolehtii säännöllisen virka-ajan ulkopuolella kuten iltaisin ja viikonloppuisin tehtävistä tarpeellisista, valvontaan liittyvistä tarkastuksista.

– Tehokkaan valvonnan edellytyksenä on, että tarkastuskäyntejä tehdään myös ennalta ilmoittamatta ja sellaisiin aikoihin, jolloin lapset ovat sijaishuoltopaikassa. Jos tarkastuksia tehdään pelkästään virka-aikana, ei sijoitetuilla lapsilla yleensä ole mahdollisuutta keskustella tarkastuksen toimittavan henkilön kanssa siten kuin lainsäädäntö edellyttää. Tarkastuksia tulee tehdä myös virka-ajan ulkopuolella esimerkiksi iltaisin tai viikonloppuisin, hän ohjeistaa.

Avin täytyy antaa Sakslinille asiasta selvitys virka-ajan ulkopuolella tehtävistä tarkastuksista tammikuun loppuun mennessä.

"Käsittelyajat eivät ole hyväksyttäviä"

Maija Sakslinin määräyksestä muhoslaiseen Pohjolakotiin tehtiin viime huhtikuussa kaksipäiväinen yllätystarkastus, jossa löydettiin useita lakiin perustumattomia, mielivaltaisia, epäasiallisia ja lapsia nöyryyttäviä sekä alistavia käytäntöjä.

Sakslinin mielestä Pohjolakodin valvonta on epäonnistunut, minkä vuoksi hän ryhtyi selvittämään avin ja lapsia Pohjolakotiin sijoittaneiden kuntien valvontatoimia. Hän pyysi avia selvittämään muun muassa sitä, miten se valvoo sijaishuoltopaikkoja ja miksi Pohjolakotia koskevien kanteluiden käsittely avissa on kestänyt pisimmillään yli neljä vuotta.

– En pidä kantelujen käsittelyaikoja perustuslain ja hallintolain nojalla hyväksyttävinä, hän toteaa.

Sakslin korostaa, että asiat täytyy käsitellä viivytyksettä kaikissa käsittelyvaiheissa.

– Pohjolakotia koskevien, kuten myös muiden kanteluasioiden kohtuuttoman pitkät käsittelyajat johtuvat nähdäkseni pääasiassa aluehallintoviraston vakavasta ja pitkään jatkuneesta resurssipulasta. 

Apulaisoikeuskansleri tarkasti avin

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen teki Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon viime huhtikuussa tarkastuksen.

Sen aikana kävi ilmi, että lastensuojelua koskevien kanteluasioiden käsittely oli ruuhkautunut, lastensuojelua koskevien kanteluiden käsittelyä ei systemaattisesti seurattu ja sinne oli kasautunut aiemmilta vuosilta pitkään vireillä olleita kanteluita.

Apulaisoikeuskansleri päätti ryhtyä selvittämään laajemmin avin lastensuojelun käsittelyaikoja.

Mikko Puumalainen on pyytänyt valtiovarainministeriöltä arviota avin tilanteesta sekä näkemystä keinoista, joilla kantelu- ja valvonta-asioiden ruuhkautuminen ja käsittelyaikojen pitkittyminen voitaisiin estää ja joilla käsittelyajat saataisiin pysyvämmin hyväksyttävälle tasolle.

Tästä syystä Maija Sakslin katsoo, että hänellä ei ole aihetta ryhtyä asiassa muihin toimiin kuin siihen, että hän lähettää tiistaisen päätöksensä tiedoksi valtiovarainministeriölle, sosiaali- ja terveysministeriölle sekä apulaisoikeuskanslerille.

18.12. kello 16.55: Uutisen tietoihin tehty pieniä täydennyksiä.