Nuoret: Valkean ke­sä­ka­tu on nuorten mie­les­tä tur­val­li­nen, vaikka siellä ta­pah­tuu ikä­viä­kin asioita

Apu­lais­kau­pun­gin­joh­ta­ja tutkisi Yli-Iin poh­ja­ve­si­aluei­ta tar­kem­min

Oulun kaupunginhallitus ei vielä maanantai-iltana pystynyt tekemään esitystään Oulun kaupungin vedenhankinnan varmistamiseksi, vaan jätti asian likoamaan viikoksi.

-

Oulun kaupunginhallitus ei vielä maanantai-iltana pystynyt tekemään esitystään Oulun kaupungin vedenhankinnan varmistamiseksi, vaan jätti asian likoamaan viikoksi.

Viikkoa aiemmin kaupunginhallitus oli saanut runsaan tunnin mittaisen tietopaketin tuoreimmista selvityksistä ja vaihtoehdoista.

Apulaiskaupunginjohtaja Matti Matinheikki esitti, että Oulun vedenhankinnan varmistamiseen valitaan Viinivaaran alue eli vaihtoehto 1.

Lisäksi Matinheikki esitti, että hankkeen edetessä tutkitaan myös Yli-Iin pohjavesialueet, kun Oulun kaupungin talous sallii nämä lisätutkimukset.

Ratkaisun siitä, miten oululaisten vedenhankinta varmistetaan, tekee kaupunginvaltuusto.
Matinheikin esitys oli sama kuin liikelaitosten johtokunnassa tappiolle jäänyt Juha Sileniuksen (sd.) päätösehdotus.

Oulun kantakaupungin vedenhankinta perustuu Oulujoesta otettavaan raakaveteen.
Maa- ja metsätalousministeriö sekä Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus ovat eri yhteyksissä vaatineet, että Oulun pitää varmistaa lähitulevaisuudessa vedenhankintansa kahdesta eri lähteestä.

Kaupungin pitää esittää ratkaisu ja aikataulu vedenhankinnan varmistamiseksi.

Oulu kuuluu heikoimpaan varmuusluokkaan III. Se merkitsee sitä, että kriisitilanteessa oululaiselle pystytään turvaamaan tankkiautojakeluna vain 13 litraa vettä vuorokaudessa.

Ehdotetut vesiratkaisut nostaisivat Oulun varmuusluokka II:een, jolloin vettä olisi tarjolla 50–120 litraa.
Varmuusluokan nosto edellyttää vähintäänkin 11 000 kuution vuorokautista vesimäärää jostakin muusta vesilähteestä kuin Oulujoki.

Ydinkriisissä Iijoen vesi ei olisi Oulujoen vettä parempaa.

Oulussa on haettu vesiratkaisua vuosikaudet.

Viimeisimmässä vaiheessa Oulun yliopisto toteutti helmi–elokuussa Oulun vedenhankinnan monitavoitearvioinnin omalla rahoituksellaan.

Arvioinnissa verrattiin Viinivaaran, Yli-Iin harjujakson, Oulun lähellä sijaitsevien pohjavesialueiden (hajautettu malli) ja Iijoen pintaveden soveltuvuutta Oulujoen veden rinnalle.

Yliopisto suositti valittavaksi joko Yli-Iin tai Viinivaaran.
Viinivaaran hyödyntämiseen arvioidaan päästävän alle 10 vuodessa. Yli-Ii vaatii lisätutkimuksia ja aikaa yli 10 vuotta.

VE0+ Iijoki: kustannuksen lisäys nelihenkisen perheen vesilaskussa 42 euroa vuodessa. Vesimaksuun lisää 29 senttiä kuutiolta. Pelkkä investointikustannus 16,4 miljoonaa euroa.

VE1 Viinivaara: kustannuslisäys 38 euroa vuodessa. Vesimaksuun 18 senttiä. Investointikustannus 31,6 miljoonaa euroa.

VE2 Yli-Ii: kustannuslisäys 44–58 euroa vuodessa. Vesimaksuun 12–29 senttiä. Investointikustannus 33,3 miljoonaa euroa.

VE3 hajautettu malli: kustannus-
lisäys 58 euroa vuodessa. Vesimaksuun 29 senttiä. Investointikustannus 24,5 miljoonaa euroa.
Iijoen vesi on pintavettä.