Oulun yliopisto: Pro­fes­so­ri teki po­lii­sil­le tut­kin­ta­pyyn­nön Oulun yli­opis­ton johdon toi­mis­ta

Pääkirjoitus: Tuntien odotus venyy vuo­ro­kau­sik­si – hoi­ta­ja­pu­las­ta tullut vaa­ral­li­nen ter­veys­ris­ki

Antti Pelt­ta­ri jatkaa Suo­je­lu­po­lii­sin pääl­lik­kö­nä seu­raa­van vii­si­vuo­tis­kau­den

Antti Pelttari nimitettiin Suojelupoliisin päälliköksi seuraavaksi viisivuotiskaudeksi. Pelttari on johtanut Suojelupoliisia vuodesta 2011 lähtien.

Oikeustieteen kandidaatti Antti Pelttari jatkaa Suojelupoliisin päällikkönä.
Oikeustieteen kandidaatti Antti Pelttari jatkaa Suojelupoliisin päällikkönä.
Kuva: Mauri Ratilainen

Antti Pelttari nimitettiin Suojelupoliisin päälliköksi seuraavaksi viisivuotiskaudeksi. Pelttari on johtanut Suojelupoliisia vuodesta 2011 lähtien.

Valtioneuvosto perusteli Pelttarin valintaa jatkokaudelle muun muassa hänen johtamiskokemuksellaan sisäministeriön hallinnonalalta sekä laaja-alaisella näytöllään Suojelupoliisin kehittämishankkeiden läpiviennistä.

Pelttari jatkaa Suojelupoliisin muutosta turvallisuus- ja tiedustelupalveluksi.

– Epävarmassa ja nopeasti muuttuvassa maailmassa tarvitaan sitä ainutlaatuista tietoa, jota Suojelupoliisi kerää, analysoi ja raportoi asiakkailleen, ennen kaikkea valtiojohdolle, päätöksenteon tueksi. Suojelupoliisin rooli kansallisen turvallisuuden ylläpitämisessä kasvaa mielestäni edelleen, Pelttari sanoo.

Suojelupoliisi saa ainoana viranomaisena Suomessa käyttää siviilitiedustelumenetelmiä estääkseen ennalta vakavia kansallisen turvallisuuden uhkia, kuten terrorismia ja vieraiden valtioiden vakoilua.