An­na-Mai­ja Yli­mau­lal­le Suomen Kult­tuu­ri­ra­has­ton Emi­nen­tia-apu­ra­ha – katso apu­ra­ho­jen saajat

Kemijoen kulttuurituki ry Rovaniemeltä saa 150 000 euroa Karvalakkioopperan tuottamiseen yhteistyössä Lapin kamariorkesterin kanssa.

Anna-Maija Ylimaula Oulusta kirjoittaa Arkkitehtuuri ja imago mundi -kirjan.
Anna-Maija Ylimaula Oulusta kirjoittaa Arkkitehtuuri ja imago mundi -kirjan.
Kuva: Pekka Peura / arkisto

Kemijoen kulttuurituki ry Rovaniemeltä saa 150 000 euroa Karvalakkioopperan tuottamiseen yhteistyössä Lapin kamariorkesterin kanssa.

Suomen Kulttuurirahasto myöntää tänä vuonna apurahan yhteensä 1 065 saajalle. Monivuotisten apurahojen osuus potista on kasvanut merkittävästi. Lisäksi rahasto suuntaa miljoonan euron lisärahoituksen tulevaisuuden energiamarkkinoita ja teknologian murrosta käsitteleviin tutkimuksiin.

Rahasto jakaa kahdeksan 25 000 euron suuruista Eminentia-apurahaa pitkän uran tehneille, varttuneille tieteen ja taiteen ammattilaisille, heidän joukossaan professori emerita Anna-Maija Ylimaula Oulusta, joka kirjoittaa Arkkitehtuuri ja imago mundi -kirjan.

Eminentia-apurahat on tarkoitettu "tieteellisen tai taiteellisen elämäntyön ja siitä saadun kokemuksen pohdiskelevaan työstämiseen, tieteiden- tai taiteidenvälisyyden edistämiseen tai aloitteelliseen työskentelyyn kulttuurin yhteiskunnallisen merkityksen lisäämiseksi".

Muut Eminentian saajat ovat kuvataiteilija Marjatta Hanhijoki, professori emeritus Simo Heininen, kirjailija Riitta Jalonen, fil. tohtori, intendentti Kaisa Koivisto, säveltäjä, muusikko Eero Koivistoinen, professori emerita Pirkko Moisala ja kuvanveistäjä Veikko Nuutinen.

Virallisesti Kulttuurirahasto jakaa nyt myönneytyt apurahat vuosijuhlassaan 27. helmikuuta.

Nyt jaettava summa on 24 miljoonaa euroa, ja koko toimintavuonna yhteensä 44 miljoonaa. Kokovuotisia työskentelyapurahoja jaetaan yhteensä 439: tieteeseen 285 ja taiteeseen 154.

– Rahaston uuden strategian selkein johtopäätös apurahatoiminnassa on ollut kasvattaa pitkäjänteistä tieteellisen ja taiteellisen työskentelyn tukea, sanoo rahaston hallituksen puheenjohtaja Jari Sokka.

Taiteen suurimman apurahan saa Kansanmusiikki-instituutti ry Kaustiselta Näppäritoiminnan kehittämishankkeeseen, 215 000 euroa.

Rovaniemeläisen Kemijoen kulttuurituki ry:n 150 000: euron apuraha menee Karvalakkioopperan tuottamiseen yhteistyössä Lapin kamariorkesterin kanssa.

Glims & Gloms tanssiteatterin kannatusyhdistys ry Espoosta saa Kauppakeskusteatterin toiminnan laajentamiseen 110 000.

Suomen Kulttuurirahaston suurimmat apurahat Pohjois-Pohjanmaalle .

Myönnettyjä apurahoja 35, yhteensä 632 000 euroa:

Humanistiset tieteet

Fil. maisteri Saara Intonen, Oulu, Lapin sodan evakkojen ja nykypakolaisten pakolaiskokemusta käsittelevään väitöskirjatyöhön, kolmivuotisen apurahan ensimmäisen vuoden apurahana, Eeva Rauhankallion rahastosta 26 000 euroa.

Teol. maisteri Eetu Manninen, Oulu, Augustinuksen filosofista ajattelua käsittelevään väitöskirjatyöhön, Aino, Astrid ja J. V. Elialan rahastosta 26 000.

Fil. maisteri Maria Paloheimo, Oulu, variaatiota kielen oppimisessa käsittelevään väitöskirjatyöhön, Veikko ja Helen Väänäsen rahastosta 26 000.

Fil. tohtori Samu Sarviaho, Oulu, suomenkielisten pohjoissuomalaisten ja -ruotsalaisten alkuperään liittyviä käsityksiä käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, Tytti Kanniston rahastosta 30 000.

Käyttäytymistieteet

Fil. maisteri Michelle Francett-Hermes, Oulu, saamelaisten ja saamelaisen tiedon integroimista perusopetuksen opettajankoulutukseen käsittelevään väitöskirjatyöhön, Yksityiskoulujen Eläkekassan rahastosta 27 000.

Psykol. maisteri Egle Gedrimiene, Oulu, teknologian hyödyntämistä ura- ja koulutusohjauksen tukena käsittelevään väitöskirjatyöhön, Teresia ja Rafael Lönnströmin rahastosta 26 000.

Kasvatust. maisteri Päivi Jokinen, Oulu, suomenoppijoiden lukutaitoa käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen, Yksityiskoulujen Eläkekassan rahastosta 13 000.

Kasvatust. tohtori Kristiina Mänty, Oulu, emootioiden säätelyä osana oppimisen säätelyn taitoja käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, Teresia ja Rafael Lönnströmin rahastosta 30 000.

Luonnontieteet

Fil. maisteri Raisa Alatarvas, Oulu, arktisten alueiden muinaisten jäätiköiden sulamista ja ilmastonmuutosta käsittelevään väitöskirjatyöhön, Paavo Koskisen rahastosta 10 000.

M.Sc. Tatiana Avsievich, Oulu, punaisten verisolujen biomekaanista vastetta nanohoidossa käsittelevään väitöskirjatyöhön, Paavo Koskisen rahastosta 26 000.

Fil. maisteri Johanna Honka, Oulu, taantuvan metsähanhipopulaation luonnonsuojelugenetiikkaa ja kesyhanhen evoluutiogenetiikkaa käsittelevään väitöskirjatyöhön, Maili Aution rahastosta 13 000.

Fil. maisteri Tiina Kuvaja, Oulu, naisen rintojen evoluutiohistoriallista roolia vastasyntyneen lämpötasapainon säätelyssä käsittelevään väitöskirjatyöhön, Eeva Rauhankallion rahastosta 26 000.

Lääketieteet

Lääket. tohtori Heikki Huhta ja työryhmä, Oulu, ruokatorvi- ja haimasyövän diagnostiikkaa uusien biomarkkereiden avulla käsittelevään tutkimukseen, Ester ja Uuno Kokin rahastosta 22 000.

Ph.D. Elisa Rahikkala, Oulu, harvinaisia geneettisiä sairauksia käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, Ester ja Uuno Kokin rahastosta 5 000.

Lääket. lis. Minna Virranniemi, Oulu, synnyttäjien streptokokki B:n seulontamenetelmien vaikuttavuutta käsittelevään väitöskirjatyöhön, Ester ja Uuno Kokin rahastosta 3 000.

Tekniset tieteet

Fil. maisteri Santeri Rytky, Oulu, koneoppimismenetelmiä polven, lonkan ja sormien nivelrikossa käsittelevään väitöskirjatyöhön, Toini ja Pentti Rikkosen rahastosta 26 000.

Fil. maisteri Maria Väätäjä, Oulu, edistyksellisten sähkökeraamikomponenttien huoneenlämpötilan valmistusta käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen, UllaRiitta Magnien-Laurilan rahastosta 26 000.

Yhteiskuntatieteet

M.Sc. Raushan Aman, Oulu, maahanmuuttotaustaisten naisyrittäjien itsensätyöllistämispäätöksiä käsittelevään väitöskirjatyöhön, kaksivuotisen apurahan ensimmäisen vuoden apurahana, Hillevi ja Raimo Arvolan rahastosta 26 000.

Fil. maisteri Kaisu Koivumäki, Oulu, tutkijoita tiedeviestijöinä uudessa viestintäympäristössä käsittelevään väitöskirjatyöhön, Eeva Rauhankallion rahastosta 26 000.

Arkkitehtuuri

Arkkitehti Hanna Kosunen, Oulu, täydennysrakentamisen suunnittelua vähemmän vetovoimaisilla asuinalueilla käsittelevään väitöskirjatyöhön, Suomen Hypoteekkiyhdistyksen rahastosta 13 000.

Professori emerita Anna-Maija Ylimaula, Oulu, Arkkitehtuuri ja imago mundi -kirjan kirjoittamiseen, Eminentia-apurahana 25 000.

Kirjallisuus

Tietokirjailija Jenni Räinä, Oulu, eränaisia käsittelevän tietokirjan tekemiseen, Maija-Liisa Heinin rahastosta 10 000.

Kuvataiteet

Kaltio ry, Oulu, yhdistyksen 75-vuotisjuhlavuoden taidenäyttelyn ja -seminaarin järjestämiseen 5 000.

Sarjakuvantekijä Aapo Kukko, Oulu, taiteelliseen työskentelyyn 26 000.

Lastenkulttuuri

Balettikoulu Sinikellon Tuki ry, Oulu, lasten satubaletin toteuttamiseen, Elli Järvisen rahastosta 8 000.

Näyttämötaiteet

JoJo - Oulun Tanssin Keskus -yhdistys ry, Oulu, OuDance-festivaalin järjestämiseen 15 000.

KEKSI Kollektiivi ry, Oulu, Oulun katutanssit -tapahtuman järjestämiseen 6 000.

Pelit

Artenomi Johanna Verhiö (Hörhiö), Oulu, tunnetaitolarpin tekemiseen 26 000.

Säveltaiteet

Haapavesi Folk ry, Haapavesi, 34. Haapavesi Folk Music Festivalin järjestämiseen, Eino Tikkasen rahastosta 30 000.

Musiikinopiskelija Lilja Haatainen, Kempele, Viuluakatemian matkakuluihin sekä mestarikursseille ja kesäleireille osallistumiseen, Anni ja Antti Niklanderin rahastosta 5 000.

Musiikinopiskelija Alli Mankkinen, Oulu, opintoihin Selloakatemiassa, Anni ja Antti Niklanderin rahastosta 3 000.

Oulun kulttuuritapahtumayhdistys ry, Oulu, Oulunsalo Soi -kamarimusiikkifestivaalin järjestämiseen, Seija Salmialan rahastosta 10 000.

Oulun musiikkijuhlasäätiö sr, Oulu, 30. Oulun Musiikkijuhlat -festivaalin järjestämiseen, Ingrid, Toini ja Olavi Marteliuksen rahastosta 30 000.

Trumpetinsoitonopettaja Johannes Ruotsalainen, Oulu, trumpetin hankintaan, M. S. Elomaan rahastosta 4 000.

Musiikinopiskelija Pekka Smolander, Oulu, sellonsoiton opintoihin ja mestarikursseille osallistumiseen, Anni ja Antti Niklanderin rahastosta 3 000.

Koko Suomen apurahansaajat verkossa: https://apurahat.skr.fi/myonnot.