Amk-op­pi­las­kun­tien pak­ko­jä­se­nyys tyr­mät­tiin pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­nas­sa

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan mukaan opiskelijoiden pakollinen jäsenyys ammattikorkeakoulujen opiskelijakunnissa on vastoin perustuslaissa turvattua yhdistymisvapautta.

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan mukaan opiskelijoiden pakollinen jäsenyys ammattikorkeakoulujen opiskelijakunnissa on vastoin perustuslaissa turvattua yhdistymisvapautta.

Valiokunta antoi asiasta lausunnon keskiviikkona eduskunnan sivistysvaliokunnalle.

Lausunto liittyy hallituksen esitykseen ammattikorkeakoululaiksi, joka siirtyi eduskunnan käsittelyyn viime lokakuussa. Lain on määrä tulla voimaan tämän vuoden elokuun alusta.

Perustuslakivaliokunta viittaa lausunnossaan vuonna 1997 tekemäänsä arvioon yliopistojen ylioppilaskunnista, jossa niiden pakkojäsenyyttä perusteltiin pitkällä perinteellä ja julkisilla tehtävillä.

"Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta ei muodosta ylioppilaskuntaan rinnastettavaa perinteistä osaa ammattikorkeakoulusta. Opiskelijakunnalla ei yhdistyksenä ole osuutta ammattikorkeakoulun hallinnossa", valiokunta perustelee.

Opetusministeri Maija Rask (sd.) moitti tuoreeltaan perustuslakivaliokunnan lausuntoa.

"On valitettavaa, että valiokunta päätyi tällaiseen ratkaisuun. Hallituksen yksimielisen esityksen tarkoitus oli parantaa ammattikorkeakouluopiskelijoiden asemaa sekä turvata ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijoiden yhdenvertaisuus."

Myös Suomen Ammattikorkeakouluopiskelijayhdistysten Liitto Samok ry paheksuu perustuslakivaliokunnan lausuntoa. Perinteet eivät riitä opiskelijaliitolle perusteeksi.

"Opiskelijakunnan on mahdotonta toimia kaikkien ammattikorkeakoulun opiskelijoiden demokraattisena edunvalvojana, ellei opiskelijakuntaan kuulu jokainen ammattikorkeakoulun opiskelija", sanoo Samokin puheenjohtaja Marjaana Haapakoski.