OLYMPIALAISET: Italian Jacobs pinkoi satasen olym­pia­voit­ta­jak­si Eu­roo­pan en­nä­tyk­sel­lä

Tilaajille

Al­ko­ho­li uhkaa ainakin satojen si­kiöi­den ter­veyt­tä – Määrä voi to­del­li­suu­des­sa olla huo­mat­ta­vas­ti suu­rem­pi, koska luo­tet­ta­va tut­ki­mus­tie­to puuttuu

Alkoholi on merkittävin sikiön terveyttä uhkaava tekijä. Siitä huolimatta alkoholin aiheuttama FASD tunnistetaan huonosti.

Alkoholi on merkittävin sikiön terveyttä uhkaava tekijä. Siitä huolimatta alkoholin aiheuttama FASD tunnistetaan huonosti. Suomalaistutkimuksella kerätään seurantatietoa päihteitä käyttäneiden äitien lasten elämästä.

Alkoholin vuoksi vammautuneiden eli FASD-lasten tarkkaa määrää Suomessa ei tiedetä.

Kehitysvammaliiton arvion mukaan Suomessa syntyy vuosittain kolmesta sadasta jopa kuuteen tuhatta lasta, joiden terveys on vaarantunut äidin raskauden aikaisen alkoholin käytön vuoksi. Nämä luvut ovat kuitenkin pelkkiä arvioita, sillä luotettavaa tutkimustietoa FASD-lasten määrästä ei ole.