Nuoret: Valkean ke­sä­ka­tu on nuorten mie­les­tä tur­val­li­nen, vaikka siellä ta­pah­tuu ikä­viä­kin asioita

Al­ko­ho­li pilaa monen lapsen joulun

Joulun alla kiire usein kasvaa ja stressi yltyy.Jouluaattona perheissä nollataan paineita – monesti alkoholin avulla.

Joulun alla kiire usein kasvaa ja stressi yltyy. Jouluaattona perheissä nollataan paineita – monesti alkoholin avulla. Se, mikä on aikuiselle alkoholin tuomaa juhlatunnelmaa, ei kuitenkaan välttämättä ole sitä lapselle.

Muun muassa Raittiuden Ystävät ry:n järjestämä Anna lapselle raitis joulu -kampanja pyrkii muistuttamaan, ettei humaltumisen pitäisi liittyä ainakaan pienten lasten vanhempien jouluun. Humaltuneiden vanhempien seuraaminen voi nimittäin pilata lapsen joulun täysin.

"Lapselle on usein pelottava kokemus huomata, että humaltunut vanhempi ei reagoi normaalisti ja puhuu oudosti ja äänekkäämmin kuin yleensä. Ikävintä on, jos lapsi on tottunut yhdistämään alkoholinkäytön tappeluihin ja rupeaa jännittämään jo ennen ensimmäisen pullon avaamista", sanoo tutkija Mirjam Kalland Pelastakaa lapset ry:stä.

Joulu on yksi vuoden suurimpia alkoholinmyyntipiikkejä, jonka alla suomalaiset perinteisesti tankkaavat runsaasti juotavaa usean peräkkäisen pyhäpäivän varalle. Kallandin mukaan runsas alkoholinkäyttö vaikuttaa myös perheväkivallan määrään.

"Perheväkivallan huippu on jouluna, mikä liittyy juomisen lisäksi myös jouluun latautuviin odotuksiin ja siihen, että ylipäänsä ollaan yhdessä", pohtii Kalland.

Esimerkiksi mainokset uusintavat ahkerasti kuvaa unelmajoulusta, joka tuntuu säilyvän varsin samanlaisena vuodesta toiseen. Kallandin mukaan jouluun liittyvät odotukset eivät juuri olekaan kasvaneet, mutta niiden toteuttamiseen käytettävä aika on vähentynyt, kun molemmat vanhemmat käyvät yhä useammin töissä.

"Jouluna ne, joilla liialliseen päihteidenkäyttöön on taipumusta, rentoutuvat sitten niin. Se on lapsille hyvin ikävää, kun joulu jää kovin kauaksi satukirjojen joulusta. Se opitaan yhdistämään odotuksiin, pettymyksiin ja huutamiseen. " Täysin alkoholia ei tarvitse toki lapsiperheissäkään välttää. Kohtuullinenkin maljojen nauttiminen olisi Kallandin mukaan kuitenkin parasta pitää vain täysi-ikäisten asiana.

"Lapsille on hyvä opettaa, että alkoholi on vain aikuisten juttu. Tutkimusten mukaan alkoholin tarjoaminen kotona ei vähennä alkoholikokeiluja muualla. Päinvastoin lapset käyttävät sitä vähemmän alkoholia, mitä kielteisemmin vanhemmat heidän juomiseensa suhtautuvat."