Ajo­kort­ti­uu­dis­tus vei Kii­min­gin ajo­har­joit­te­lu­ra­dan käyt­tä­jä­kun­nas­ta kaksi kol­mas­osaa – Oulun Maa- ja Ve­si­ra­ken­nus ottaa alueen käyt­töön­sä vai­heit­tain

Kiimingin ajoharjoittelurata toimii enää vain elokuun loppuun. Lopettamisen taustalla on toimitusjohtajan Anssi Karjaluodon mukaan heinäkuussa 2018 voimaan astunut ajokorttilaki.

Kiimingin ajoharjoitteluradan toiminta loppuun elokuun lopussa. Uusi toimija on Oulun Maa- ja Vesirakennus Oy. Kuvassa vasemmalta maanmittausinsinööri Kari Viik, puheenjohtaja Kauko Lassila, johtaja Timo Matila, johtaja Pentti Eskola ja toimitusjohtaja Anssi Karjaluoto.
Kiimingin ajoharjoitteluradan toiminta loppuun elokuun lopussa. Uusi toimija on Oulun Maa- ja Vesirakennus Oy. Kuvassa vasemmalta maanmittausinsinööri Kari Viik, puheenjohtaja Kauko Lassila, johtaja Timo Matila, johtaja Pentti Eskola ja toimitusjohtaja Anssi Karjaluoto.
Kuva: Tiina Wallin

Kiimingin ajoharjoittelurata toimii enää vain elokuun loppuun. Tulevan syksyn ja talven aikana alueelle tuleva uusi toimija, Oulun Maa- ja Vesirakennus Oy, ei pidä mahdottomana radan hyödyntämistä, jos Oulun seudulta sellaiseen löytyy kiinnostusta.

Ajoratatoimintaa alueella on pyörittänyt Oulun Seudun ajoharjoittelusäätiön omistama Osarata Oy. Lopettamisen taustalla on toimitusjohtajan Anssi Karjaluodon mukaan heinäkuussa 2018 voimaan astunut ajokorttilaki.

Liukkaan kelin ajoharjoittelun minimimäärä väheni kolmesta tunnista yhteen tuntiin. Harjoittelun voi tehdä myös simulaattorissa.

– Uudistus karsi meidän käyttäjäkunnasta yli kaksi kolmasosaa. Vajaan miljoona euroa maksaneessa remontissa 2012 kaikki maat ja pinnat uusittiin ja rakennettiin uudet kastelujärjestelmät, Karjaluoto sanoo.

Karjaluodon mukaan raaka tiputus söi toimintaedellytyksiä niin paljon, että nykyisellä oppilasmäärällä ei ole mitään mahdollisuuksia toimia.

Ajoharjoittelusäätiön ja yhtiön hallituksen puheenjohtajan Kauko Lassilan mukaan toimintaa ei ole mahdollista jatkaa ja jäädä odottamaan mahdollista lakimuutosta, koska säätiö ei tavoittele voittoa. Hyvin pienellä tuloksella on pystytty pyörittämään toimintaa ja ratamestari Hannu Karhatsun mukaan jopa kehittämään toimintaa.

– Meidän on pakko tehdä ratkaisuja. Koska tappiolla ei toimintaa pysty pyörittämään, joudutaan pikaiseen lopettamiseen. Kunnilta ei ole apua haettu eikä pyydetty, ja sieltä tuskin olisi apua saatukaan. Toiminnalla on täytynyt saada ne varat, joilla toimintaa pystytään pyörittämään, Lassila sanoo.

Oulun Maa- ja Vesirakennus Oy haki samaan aikaan Oulun kaupungilta isoa tonttia, jossa on maata reilusti. Johtaja Pentti Eskola kertoo, että kun yhtiön neuvotteli noin kahdeksan hehtaarin suuruisesta alueesta, niin samaisessa Kiimingin Yrityspuistosta tuli eteen vapautuva alue, jossa on yhtiölle sopivaa infraakin rakennettu.

– Katsoimme olevan kaikkien etu, että tällainen valmis alue tulee uudiskäyttöön. Tuo toinen alue, johon yhtiöllä oli jo varaus, rakentuu kyllä ajan mittaan, maanmittausinsinööri Kari Viik Oulun kaupungista kertoo.

Yrityspuiston alueelle rakennettaan ensi talven aikana uusia teitä Ylikiimingin liittymän kautta, jolloin alueen saavutettavuus vain paranee.

– Meidän tulo saattaa vetää Yrityspuistoon muitakin yrityksiä, jotka tarvitsevat tilaa, Eskola miettii.

Noin 20 hehtaarin tontille yhtiö tuo omaa liiketoimintaa, joka johtaja Timo Matilan mukaan koostuu maarakennusurakoinnista, kiviainesten jalostamisesta, myynnistä sekä osittain myös maa-ainesmateriaalien kierrättämisestä.

Alueelle on kaavailtu uudenlaista liiketoimintaa ja kumppanuudetkaan eivät ole suljettu pois. Jos Oulun alueelta löytyisi joka pystyisi hyödyntämään ajoharjoittelurataa ja sen valmista tekniikkaa, yhtiö on valmis neuvottelemaan asiasta.

Yhtiö ottaa alueen vaiheittain käyttöön syksyn ja tulevan talven aikana, koska nyt maanrakennusalalla on sesonkiaika. Työmailta alkaa syksyn aikana tulla takaisin tavaraa, joista osa varastoidaan uudelle alueelle

– Meillä on monenlaisia mahdollisuuksia ja suunnitelmia. Tulemme talven aikana hakemaan niille tarvittavat luvat, koska sellaisenaan emme voi ryhtyä tekemään mitään. Esimerkiksi kierrätystoiminta käynnistyy vasta ensi vuoden puolella, Eskola selventää.