Joukkoliikenne: Oulun jouk­ko­lii­ken­teen linjat siir­ty­vät pois OTP:lta ensi vii­kol­la, lii­ken­tees­sä voi olla häi­riöi­tä

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Ai­kui­nen tar­vit­see elä­mään­sä särön, jotta oppisi uutta

Aikuisen oppijan ajattelutapaan ja elämänkokemukseen täytyy saada syntymään särö, jotta todellista uuden oppimista voi tapahtua.

Säröt liittyvät usein ihmisen omaan elämäntilanteeseen ja siinä tapahtuviin muutoksiin, kuten avioeroon, työttömyyteen tai lasten kasvamiseen ja siihen, että aikaa onkin yhtäkkiä enemmän.
Säröt liittyvät usein ihmisen omaan elämäntilanteeseen ja siinä tapahtuviin muutoksiin, kuten avioeroon, työttömyyteen tai lasten kasvamiseen ja siihen, että aikaa onkin yhtäkkiä enemmän.
Kuva: PEKKA ALA-AHO

Aikuisen oppijan ajattelutapaan ja elämänkokemukseen täytyy saada syntymään särö, jotta todellista uuden oppimista voi tapahtua, sanoo kokemuksellisesta oppimisesta väitellyt Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden laitoksen lehtori Anita Malinen.

Säröt liittyvät usein ihmisen omaan elämäntilanteeseen ja siinä tapahtuviin muutoksiin, kuten avioeroon, työttömyyteen tai lasten kasvamiseen ja siihen, että aikaa onkin yhtäkkiä enemmän.
Särö syntyy, kun omat ajatustottumukset törmäävät johonkin yllättävään.

– Aikuinen tarvitsee säröjä, sysääviä voimia oppiakseen. Tämä ei ole yksinkertaista, sillä ihminen ei helposti muuta tapojaan, vaan rakastaa rutiinejaan ja ajatustottumuksiaan, Malinen sanoo.

Todelliset oppimiskokemukset murtavat turvallista elämänkulkua ja sen jatkuvuutta. Malinen luonnehtiikin aikuisen oppimista omien ennakkoluulojen ylittämiseksi.

– Aikuinen oppija on aina mysteeri. Jokaisella on taustallaan jokin sysäävä voima, joka häntä ajaa liikkeelle. Sen synty voi olla kauempana edeltävässä ajassa, Malinen pohtii.

Optimaalinen särö tekee ihmisen uteliaaksi ja houkuttelee oppimaan, eikä pelota. Se on suurempi kuin pelko tai häpeä, joka osaamattomuuteen liittyy.

Malisen mukaan on väistämättä niin, että uutta oppiakseen on kohdattava omat solmunsa.
Uusia taitoja oppiva voi lopulta päästää irti luutuneista ajatuksistaan ja osaamattomuuteen liittyvästä häpeästä.