Kiinteistöt: An­tel­lin tyh­jil­le lei­po­mo­ti­loil­le neu­vo­tel­laan uutta käyttöä

Sote-uudistus: Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alueel­le käyt­töön ly­hyem­pi oheis­ni­mi

Hiukka22-harjoitus
Vapaaehtoinen maanpuolustus kiinnostaa – Pohjois-Suomen suurimmassa Hiukka22-harjoituksessa Oulun Hiukkavaarassa on mukana pari sataa vapaaehtoista

Va­paa­eh­toi­nen maan­puo­lus­tus kiin­nos­taa – Poh­jois-Suo­men suu­rim­mas­sa Hiukka22-har­joi­tuk­ses­sa Oulun Hiuk­ka­vaa­ras­sa on mukana pari sataa va­paa­eh­tois­ta

11.06.2022 18:30 3
Tilaajille