41 pro­sent­tia pyö­räi­li­jöis­tä käyttää pyö­räi­ly­ky­pä­rää, sel­vit­ti Oulun kau­pun­ki – käyttö kas­va­nut eri­tyi­ses­ti kahden viime vuoden aikana

Oulu on nyt kypärän käyttöasteessa koko Suomen keskimääräisellä tasolla, joka oli vuonna 2018 Liikenneturvan tarkkailujen mukaan 43 prosenttia.

Oulu on nyt kypärän käyttöasteessa koko Suomen keskimääräisellä tasolla. Oulun kaupungin teettämien laskentojen mukaan 41 prosenttia pyöräilijöistä käyttää kypärää. Kuvituskuva.
Oulu on nyt kypärän käyttöasteessa koko Suomen keskimääräisellä tasolla. Oulun kaupungin teettämien laskentojen mukaan 41 prosenttia pyöräilijöistä käyttää kypärää. Kuvituskuva.
Kuva: Jukka Leinonen

Oulun kaupungin teettämien laskentojen mukaan 41 prosenttia pyöräilijöistä käyttää pyöräilykypärää. Kaupunki seuraa polkupyöräilijöiden kypärän käyttöastetta joka toinen vuosi järjestettävissä laskennoissa, joiden havaintomäärä on ollut vuosittain 15 000–20 000.

Kypärän käyttöaste on noussut voimakkaasti Oulussa erityisesti kahden viimeisen vuoden aikana. Oulu on nyt kypärän käyttöasteessa koko Suomen keskimääräisellä tasolla, joka oli vuonna 2018 Liikenneturvan tarkkailujen mukaan 43 prosenttia.

Kypärän käyttöä selvitettiin yhteensä 16 laskentapisteellä, joilla seurattiin Oulujoen ylittävää liikennettä sekä keskustaan ja sieltä pois suuntautuvaa liikennettä. Laskentojen mukaan käyttöaste on kasvanut vuodesta 2001 alkaen tasaisesti ja kiihtyvällä tahdilla vuoden 2011 jälkeen.

Onnettomuustietoinstituutin mukaan vuosina 2015–2017 onnettomuuksissa kuolleista pyöräilijöistä 73 prosenttia (49 kuollutta 67:stä) ei käyttänyt kypärää. Kypärä olisi arvioiden mukaan eri todennäköisyyksillä voinut pelastaa heistä joka kolmannen.