Satavuotias Suomi –kir­joi­tus­kil­pai­lu 16-19 –vuotiaille lukiolaisille

Kaleva ja Oulun Suomalainen klubi järjestävät kirjoituskilpailun ja se on Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden yksi tapahtuma. KUVA: Suomi 100/Juha Metso
Opettajat 4.11.2016 12:23 | Päivitetty 16.1.2017 13:32
Kaleva

Itsenäinen Suomi täyttää sata vuotta tänä vuonna. Pohjois-Suomen lukiolainen, kirjoita mitä Suomi merkitsee sinulle.

Valitse tekstin lajityypiksi journalistinen mielipidekirjoitus, joita ovat pakina, kolumni, blogi tai esseetyyppinen artikkeli. Tekstin enimmäismitta on 5000 merkkiä välilyönteineen.

Parhaat kirjoitukset palkitaan 1000, 500 ja 300 euron palkinnoilla. Tekstejä julkaistaan Kalevan paperilehdessä ja verkkolehdessä.

Satavuotias Suomi –kirjoituskilpailun järjestävät Kaleva ja Oulun Suomalainen klubi ja se on Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden yksi tapahtuma.

Tekstit loppukilpailuun valitaan lukioissa. Parhaat lähetetään sanomalehti Kalevaan 15. helmikuuta mennessä sähköpostilla word-muodossa ja kuvat jpg-muodossa osoitteeseen yhteisot@kaleva.fi

Lisätietoja antavat Kalevan toimittaja Erkki Hujanen erkki.hujanen@kaleva.fi puhelin 044 794 1300 tai Oulun yliopisto yliopistonlehtori Maija Saviniemi maija.saviniemi@oulu.fi puhelin 0294 483 481.


KILPAILUOHJEET

1. MIKÄ KILPAILU?

Oulun Suomalainen Klubi r.y. ja Kaleva järjestävät tammikuun 2017 aikana pohjoisen Suomen lukiolaisille Satavuotias Suomi -kirjoituskilpailun. Siinä toivotaan nuorten omakohtaista näkemystä itsenäisestä Suomesta kansallisesta tai eurooppalaisesta, jopa globaalista perspektiivistä. Kilpailu on osa Suomen itsenäisyyden juhlavuoden 2017 ”Suomi 100” -ohjelmaa. Kilpailun suojelijana on kirjailija Antti Tuuri.

Kilpailun tavoitteena on herättää nuoria pohtimaan tulevaisuutta eri näkökulmista. Arvostamme persoonallisuutta ja innovatiivista tietojen yhdistelyä.

Kilpailu järjestetään yhteistyössä lukioiden kanssa. Kukin lukio nimeää kilpailusta vastaavan opettajan. Valmistautumisesta, järjestelyistä ja kirjoitelmien esiarvioinnista vastaavat lukion äidinkielen ja kirjallisuuden sekä historian ja yhteiskuntaopin opettajat. Loppukilpailuun lähetettyjen töiden arvioinnin suorittaa kilpailun palkintoraati, joka koostuu pohjoissuomalaisista kirjailijoista ja kirjallisuuden tutkijoista.

Kilpailun yleisistä järjestelyistä vastaa Oulun Suomalaisen Klubin ja Kalevan asettama toimikunta, jonka puheenjohtajana on opetusneuvos Matti Rossi ja sihteerinä FL Teuvo Laurinolli (teuvo.laurinolli@gmail.com, 040 735 3746). Kilpailua koskeviin sisällöllisiin kysymyksiin vastaavat toimittaja Erkki Hujanen (erkki.hujanen@kaleva.fi, 044 794 1300) ja yliopistonlehtori Maija Saviniemi (maija.saviniemi@oulu.fi, 0294 483 481).

2. KETKÄ VOIVAT OSALLISTUA?

Kilpailuun ovat tervetulleita kaikki Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa toimivien lukioiden opiskelijat, jotka vuonna 2017 täyttävät 16-19 vuotta. 

3. MITKÄ OVAT KILPAILUKIELET?

Kilpailuun osallistuvat tekstit voivat olla suomen, ruotsin, saamen tai englannin kielellä. Palkintoraadissa on mukana kaikkien näiden kielten äidinkielisiä edustajia.

4. MILLAISIA KILPAILUUN OSALLISTUVAT TEKSTIT VOIVAT OLLA?

Kilpailutekstien toivotaan olevan journalistisia mielipidekirjoituksia, joiden lajina on jokin seuraavista: 1) pakina 2) kolumni 3) blogi tai 4) esseetyyppinen artikkeli. Tekstin on tarkoitus olla julkaisukelpoinen kokonaisuus, jonka laajuus on enintään 5 000 merkkiä välilyönteineen. Opiskelija rajaa ja otsikoi kirjoituksensa itse. Mukaan saa liittää myös kuvamateriaalia, johon kilpailijalla on julkaisuoikeus, mutta pääpaino esityksessä tulee olla tekstillä.

Tekstin tulee olla kilpailuun osallistuvan lukiolaisen itsenäistä työtä.

5. MILLAISIA PALKINTOJA ON JAOSSA?

Oulun Suomalainen Klubi r.y. ja Sanomalehti Kaleva lahjoittavat kilpailun pääpalkinnot: 1 000, 500 ja 300 euroa. Lisäksi alueen maakunnalliset liitot (Kainuu, Keski-Pohjanmaa, Lappi ja Pohjois-Pohjanmaa) lahjoittavat kukin 200 euroa oman alueensa parhaalle kirjoittajalle.

Opettajille on luvassa palkinnoksi Kalevan vuosikertoja. Parhaita tekstejä julkaistaan keväällä 2017 Kalevan paperilehdessä ja verkkolehdessä.

6. MITEN KILPAILUUN OSALLISTUVAT KIRJOITELMAT LAADITAAN?

Kilpailuun osallistuva teksti laaditaan suoraan tekstitiedostona (word tai vastaava), jonka pituus on enintään 5000 merkkiä välilyönnit mukaan luettuina. Teksti kirjoitetaan tammikuun 2017 aikana lukion järjestämässä valvotussa tilaisuudessa, jonka kesto on enintään 180 minuuttia. Tämä kirjoitustehtävä voi olla osa soveltuvaa äidinkielen ja kirjallisuuden, yhteiskuntaopin tai historian kurssia. Lukiot voivat järjestää myös erillisen, vapaaehtoisen kirjoitustilaisuuden.

Kirjoitustilaisuudessa opiskelija saa käyttää mukanaan olevaa kirjallista materiaalia ja internet-yhteyden kautta Kalevan Suomi 100 –materiaalipankkia sekä muuta verkosta löytyvää materiaalia. 

Opiskelijan tulee merkitä tekstinsä loppuun seuraavat tiedot:

     1) etunimi ja sukunimi,

     2) syntymäaika (pp.kk.vvvv),

     3) postiosoite,

     4) sähköpostiosoite,

     5) puhelinnumero.

Kirjoitustilaisuuden päättyessä kilpailuun osallistuva lukiolainen tallentaa työnsä ja luovuttaa sen opettajalle joko muistitikulla tai sähköisesti lähetettynä tiedostona. 

Kilpailuun osallistuvat lukiolaiset voivat valmistautua kirjoitustehtävään esimerkiksi tutustumalla – itsenäisesti tai opetuksen yhteydessä –Kalevan verkkolehdessä olevaan Suomi 100 –materiaalipankkiin tai muuhun asiaan liittyvään aineistoon.

7. MITEN LOPPUKILPAILUUN OSALLISTUVAT TYÖT VALITAAN JA LÄHETETÄÄN?

Kukin lukio valitsee enintään kaksi tekstiä osallistumaan loppukilpailuun.

Kilpailusta vastaava lukion opettaja lähettää valitut tekstit sanomalehti Kalevaan viimeistään 15.2.2017. Tekstit lähetetään sähköisessä muodossa word-tiedostoina osoitteeseen yhteisot@kaleva.fi. Kaleva lähettää kuittauksen vastaanotetusta viestistä.

Opettaja varmistaa, että loppukilpailuun lähetettävän word-tiedoston lopussa on saateviesti, joka sisältää seuraavat kirjoittajan tiedot:

     1) etunimi ja sukunimi,

     2) syntymäaika (pp.kk.vvvv),

     3) postiosoite,

     4) sähköpostiosoite,

     5) puhelinnumero

 sekä seuraavat lisätiedot:

    6) lukion nimi ja sijaintimaakunta (Kainuu, Keski-Pohjanmaa, Lappi tai Pohjois-Pohjanmaa),

    7) rehtorin nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero,

    8) kirjoittajan opettajan nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero,

    9) merkintä siitä, saako työtä käyttää anonyymisti tutkimusaineistona (ks. kohta 10 alla).

   10) kilpailuun osallistuneiden lukion opiskelijoiden kokonaismäärä.

 

8.   MITEN PALKINNONSAAJAT VALITAAN?

Pohjoisista kirjailijoista ja kirjallisuuden tutkijoista koostuva palkintoraati arvioi loppukilpailuun 15.2.2017 mennessä lähetetyt työt ja nimeää palkinnonsaajat 31.3.2017 mennessä. Tulokset julkaistaan Kalevassa ja järjestelytoimikunta ilmoittaa asiasta palkinnonsaajille ja heidän opettajilleen henkilökohtaisesti.

Palkintoraatiin kuuluvat kirjailija Robert Brantberg, FT Eva-Jo Jylhä, YTT Anni-Siiri Länsman, opettaja ja kirjailija Pauliina Rauhala sekä kirjailija ja toimittaja Jukka Ukkola.

9. MISSÄ KILPAILUTÖITÄ JULKAISTAAN?

Sanomalehti Kaleva julkaisee paperi- tai verkkolehdessään toimituksen valitsemia loppukilpailuun lähetettyjä töitä kevään 2017 aikana. Julkaisemiseen ei pyydetä kirjoittajalta erillistä lupaa. Tekstin lähettäminen loppukilpailuun tulkitaan julkaisuluvaksi.

10. MILLAINEN TUTKIMUS KILPAILUUN LIITTYY?

Loppukilpailuun lähetettyjä tekstejä voidaan käyttää aineistona Oulun yliopiston suomen kielen laitoksen tutkimuksessa, jossa kirjoittajien henkilötiedot häivytetään. Alaikäisiltä osallistujilta tutkimusaineiston tallentamiseen tarvitaan huoltajan suostumus. Opettajaa pyydetään tiedustelemaan (esim. Wilma-yhteyden kautta) alaikäisen opiskelijan huoltajan suostumusta ja tekemään asiasta merkinnän (saa käyttää tutkimusaineistona / ei saa käyttää tutkimusaineistona) lähetettävän tiedoston loppuun.

MAINOS

Lue lisää aiheesta

Kommentoi

Uutisvirta

78
Rasismitutkija Vesa Puuronen: MV-oikeudenkäynnissä punnitaan sananvapauden rajat Suomessa – Kovemmat sanktiot tarpeen
38
Uusi valvontalaitteisto Kajaanintien ja Ratakadun risteykseen – seuraa myös liikennevalojen noudattamista
30
Vain joka kolmas jatkaa suoraan lukiosta jatko-opintoihin – tukikuukausia ei haluta käyttää kakkos- tai kolmosvaihtoehtoihin
24
ICT-ala vetää Oulussa – edessä on positiivinen työvoimahaaste
19
Euroopan komissio ehdottaa liikenneverkon ydinkäytävän jatkamista pohjoiseen – mahdollistaisi unionin rahoituksen liikenteen kehittämiseen
17
Tivolilaite jumittui teknisen vian vuoksi Oulun Hietasaaressa, pelastuslaitos auttoi 14 henkilöä alas puomitikkailla
15
Juhannusviikko alkaa Oulussa ukkosen jyrinässä ja kovassa tuulessa, epävakainen sää jatkuu koko viikon

Paikallissää

Varoituksia voimassa!

Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa sekä Lapin kaakkoisosassa kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia, yli 15 m/s.

Metsäpalovaroitus annetaan tänään klo 12 Kainuun maakuntaan sekä seuraaviin Lapin kuntiin: Kolari, Sodankylä, Pelkosenniemi ja Inari. Metsäpalovaroitus on edelleen voimassa maan etelä- ja keskiosassa, Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa sekä seuraavissa Lapin kunnissa: Simo, Ranua, Kemi, Keminmaa, Tornio, Ylitornio, Tervola, Pello, Rovaniemi, Kemijärvi ja Enontekiö.

Jari ja sarjakuvat

Jari

17.6.

Naapurit

18.6.
;

Uutiset osastoittain

Palvelemme sinua

Asiakaspalvelumme auttaa sinua mielellään Kalevan tilausasioissa ja muissa lukijan palveluissa.

Asiakaspalvelu

(08) 5377 610 (ma-pe 9-16)

www.kaleva.fi/asiakaspalvelu

Kalevan medioilla tavoitat 331 000 lukijaa.

Yrityspalvelut

(08) 5377 180

www.kaleva.fi/yrityspalvelut


stats-image