Koti: Monille ou­lu­lai­sil­le tutun Markus H. Kor­ho­sen kult­tuu­ri­ko­ti rönsyää tu­han­sia esi­nei­tä

Mielipide: Näy­te­tään, että Oulussa osataan sekä pyö­räil­lä että säh­kö­pot­ku­lau­tail­la fik­sus­ti

Lukijalta
Kolumni

Ville Vä­hä­mäen ko­lum­ni: Ou­lu­lais­ten tur­val­li­suus­tie­to on hyvällä tasolla – ­Voi­si­ko meiltä löytyä jotain kau­pal­lis­tet­ta­vaa tuo­tet­ta tai kon­sep­tia, jolla voi­sim­me lähteä ha­ke­maan maal­lem­me vien­ti­tu­lo­ja?

Eduskunnassa on käsittelyssä hallituksen selonteko turvallisuusympäristön muutoksesta. Turvallisuusympäristön muutoksen takia tehdään runsaasti panostuksia lisäbudjetin yhteydessä, mutta myös tulevien vuosien aikana. Puolustusvoimien lisäykset ovat yli 2 miljardia ja sisäministeriön kautta tehdään yli miljardin panostukset julkisen talouden suunnitelmaan. Nämä luvut sisältävät myös pakolaisten vastaanottamisesta aiheutuvat kustannukset.

Erityisesti minua ilahduttaa rajojen turvallisuuteen tehtävät panostukset. Uusien valvontalentokoneiden hankkiminen oli ajankohtaista, koska edelliset tulivat käyttöikänsä loppuun. Myös maanpuolustusjärjestöjen toimintaan tehdään lisäpanostuksia. MPK:n tekemä arvokas toiminta vastaa kansalaisten tarpeeseen osallistua vapaaehtoiseen maanpuolustustyöhön ja koulutukseen. Turvallisuutemme vahvistuu.