Tilaajille

Vanha Kaleva: Ro­va­nie­men kä­rä­jil­le tulossa laa­ja­kan­toi­nen ka­las­tus­rii­ta

Kaleva 14.1.1921. Suuri kalastusriita tulossa. Riita lohenkalastuksesta. Suomen waltio on antanut haasteen Rowaniemen Korkalon, Muurolan ja Jaatilan kylien kalastuskunnille syystä, että näiden kalastuskuntien toimesta on tapahtunut lohen, taimenen ja siian kalastusta Kemijoessa.

Waltion tarkoitus on saada kihlakunnanoikeuden päätöksen awulla todistetuksi, että lohen, taimenen ja siian kalastus kuuluu yksinomaan waltiolle. Tämä erittäin mielenkiintoinen ja seurauksiltaan laajakantoinen juttu tulee esille Rowaniemellä maaliskuun 1 p:nä alkawilla käräjillä yhdeksäntenä istuntopäiwänä.