Talous

Valtameret täyttyvät muovista, mutta uudet biotuotteet eivät ole lyöneet läpi – Mistä asia kiikastaa ja onko suomalaisilla start up -yrityksillä ratkaisu ongelmaan?

Ennen kuin tekstiilijätteestä saadaan uutta kuitua, se pitää muuttaa selluloosaksi.
Talous 26.5.2019 8:00
Hannu Toivonen

Halvan ja monikäyttöisen muovin syrjäyttäminen on vaikeaa, mutta nyt ajoitus voi olla oikea. Kansainväliset muotibrändit, kuten H&M ja Adidas testaavat parhaillaan suomalaisen start up -yrityksen innovatiivista tekstiilijätteestä valmistamaa tekstiilikuitua.

Vaateteollisuuden jätit, kuten H&M ja Adidas testaavat suomalaisen start up -yrityksen Infinited Fiberin tekstiilijätteistä valmistamaa tekstiilikuitua.

– Farkuissa on pystytty todentamaan, että meidän kuitu vastaa isojen muotiyhtiöiden tuotteiden laatuvaatimuksia, sanoo yrityksen toimitusjohtaja Petri Alava.

Infinited Fiber valmistaa puuvillaa vastaavaa tekstiilikuitua pääosin tekstiilijätteestä. Yritys pystyy tuottamaan tekstiilikuitua myös kartonkijätteestä, maatalouden biojätteistä ja selluloosasta. Yritys panostaa tällä hetkellä tekstiilijätteen käyttöön, koska se ei näillä näkymin maailmasta lopu.

– Joka sekunti maailmassa menee yksi kuorma-autollinen tekstiilijätettä kaatopaikalle.

Yrityksen seuraava askel vaateteollisuuden maailmanvalloituksessa on laajentaa pilottitehtaan kapasiteetti kymmenkertaiseksi, jotta se pystyy tuottamaan riittäviä eriä tekstiilikuitua muotijäteille. Se vaatii 10 miljoonan euron investointia.

Tämäkin on vasta välivaihe.

Yrityksen pilottitehtaassa tekstiilijäte käsitellään ensin selluloosaksi. Sen jälkeen se muutetaan liuokseksi ja lopulta siitä tuotetaan uutta tekstiilikuitua.

Pilottitehtaan tarkoituksena on vakuuttaa isot teolliset kuidunvalmistajat, jotta ne sijoittaisivat teolliseen tuotantoon kymmeniä tai jopa satoja miljoonia. Teollisen tason tuotanto vaatii Alavan mukaan noin 100 miljoonan euron investointia tehdasta kohden.

Sijoittajien vakuuttaminen ei ole helppoa.

– Niitä pelottaa teollisten prosessi-innovaatioiden kehityksen hitaus, pilotoinnin kalleus ja se että tämä vaatii niin paljon pääomaa.

Investointien suuruutta kuvastaa se, että tuleva tehdas on lähes sellutehtaan kokoinen, kertoo Alava.

Paljon puhetta uusien biotuotteiden läpimurrosta

Uusista biotuotteista, kuten biomuoveista ja biokomposiitista on puhuttu 2000-luvun alusta lähtien. Niiden on pitänyt korvata muovit ja jopa metallien korvaamisesta on puhuttu.

Innovatiivisille biotuotteille olisi nyt kysyntää, koska meret täyttyvät muovista ja tekstiiliteollisuuden pääraaka-aine puuvilla kuluttaa valtavasti vettä.

Tästä huolimatta kauppojen hyllyt ovat edelleen täynnä muovisia tuotteita ja pakkauksia ja suurin osa vaatteista valmistetaan puuvillasta, polyesteristä tai niiden yhdistelmistä.

Isot metsäalan yritykset ovat pikkuhiljaa heräämässä uusien biotuotteiden kasvavaan kysyntään. Metsä Group ilmoitti huhtikuun lopulla suunnittelevansa biotuotetehtaan rakentamista Kemiin.

Sen tuotannosta todennäköisesti vain noin 20 prosenttia olisi biotuotteita, loput olisivat perinteistä sellun keittoa. Tosin sellua jatkojalostamalla on mahdollista tuottaa biokomposiitteja ja tekstiilikuituja.

Hitaasti kiiruhtaen

Tekstiilikuituja, pakkausmateriaaleja, rakennuspakkaustekstiilejä, muovipussien tekstiilimäisiä korvaajia ja akustiikkamateriaaleja. Nämä ovat esimerkkejä suomalaisten start up -yritysten kehittelemistä uudenlaisista biotuotteista.

Infinited Fiberin tuotepäällikkö Kirsi Terho mittaa valmiin kuidun märkälujuutta.

Toistaiseksi näiden yritysten toiminta on melko pienimuotoista, ja niiden liikevaihdot liikkuvat muutaman miljoonan tasolla. Se on pientä verrattuna perinteiseen teollisuuteen.

– Kun kyseessä on valmistava prosessiteollisuus, kasvu ei voi olla salamannopeaa, kuten esimerkiksi tietotekniikka- tai peliteollisuudessa. Kyse on isoista investoinneista, sanoo VTT:n teknologiapäällikkö Pia Qvintus.

Qvintus uskoo, että suomalaisilla innovatiivisilla biotuoteyrityksillä on alkamassa voimakkaan kasvu aika.

Edistystä on tapahtunut varsinkin viiden viime vuoden aikana ja yritykset ovat saaneet investointeja niin Suomesta kuin ulkomailta. Muun muassa luksusbrändi Chanel on investoinut suomalaiseen biopohjaisia pakkauksia valmistavaan Sulapac-yritykseen.

– Muovien aiheuttama jäteongelma valtamerissä on toiminut draiverina, ja nyt aika on kypsä.

Biotuotteiden kasvua vauhdittaa myös se, että viime aikoina isot metsäalan ja energia-alan yritykset ovat alkaneet tehdä yhteistyötä biotuotteita valmistavien start up -yritysen kanssa. Esimerkiksi Fortum on tehnyt yhteistyötä useiden pienten toimijoiden kanssa.

Tekstiilijätteestä tehdystä kuidusta valmistetut farkut.

Sitran kiertotalousasiantuntijan Riitta Silvennoisen mukaan juuri uusilla investoinneilla ja yritysten välisellä yhteistyöllä syntyy uusia kiertotalouden mukaisia korkean lisäarvon biotuotteita. Kysyntää tuotteille alkaisi olla.

Myös Silvennoinen muistuttaa, että kyseessä on isot investoinnit, jotka eivät tapahdu hetkessä.

– Jos on tehty sellutehdas, sitä ei niin vaan muuteta tuottamaan erilaisia jakeita, Silvennoinen kertoo.

Metsäjätit kehittelevät innovatiivisia biotuotteita

Alustavien arvioiden mukaan Metsä Groupin Kemin uuden biotuotetehtaan liikevaihdosta noin 20 prosenttia tulee muista biotuotteista kuin sellusta. Tehtaan mahdollisia biotuotteita ovat biosähkö, prosessihöyryt, kaukolämpö, tuotekaasut, rikkihappo, mäntyöljy ja tärpätti.

– Pidemmän aikavälin mahdollisuudet liittyvät biokomposiitteihin ja tekstiilikuituihin, jotka molemmat ovat tuotekehitysvaiheessa, Metsä Fibren toimitusjohtaja Ismo Nousiainen kertoo sähköpostitse.

Metsä Group ja japanilainen Itochu ovat yhdessä investoineet 40 miljoonaa euroa tekstiilikuitujen kehittämiseen sellusta. Koetehtaan rakentaminen on parhaillaan käynnissä.

Toinen metsäalan suurtyritys Stora Enso on laajentanut toimintaansa uusien biotuotteiden puolelle. Sen Ruotsissa oleva tehdas valmistaa puukuidusta ja muovista biokomposiittia. Puukuidun osuus valmiissa tuotteissa on 30–60 prosenttia.

Ruiskupuristukseen soveltuvalla materiaalilla voidaan korvata monipuolisesti erilaisia muovituotteita. Tyypillisesti lopputuotteet eivät ole biohajoavia, vaan ne pitää polttaa energiajakeena, koska kovamuoville ei ole Suomessa kierrätystä.

Vanhassa paperitehtaassa olevan koneen tuotantokapasiteetti on 15 000 tonnia vuodessa. Euroopassa valmistetaan vuodessa 65 miljoonaa tonnia muovituotteiden raaka-ainetta.

– Tämä on vielä pisara meressä, mutta hyvä alku, sanoo Stora Enson myyntipäällikkö Antti Kämäräinen.

Kaikkea muovia ei kannata korvata

Mistä johtuu, etteivät innovatiiviset biotuotteet ole lyöneet läpi ja muuttaneet lupauksia laajamittaiseksi tuotannoksi?

Qvintus kertoo, että uusien biotuotteiden ominaisuuksien kehittäminen järkevällä tavalla ja taloudellisesti muovituotteiden ominaisuuksia vastaaviksi on ollut vaikeaa. Toisaalta kaikkia muovituotteita ei ole edes järkevää korvata biopohjaisilla vastineilla.

Valmiin kuidun täytyy olla tietyn mittaista, jotta siitä voidaan kehrätä lankaa. Infinited Fibre -yritys valmistaa tekstiilijätteestä uutta tekstiilikuitua. KUVA: Joel Maisalmi

– Pitää yrittää etsiä ne sovellukset, joihin biopohjaisten tuotteiden ominaisuudet soveltuvat, Qvintus sanoo.

Esimerkiksi pitkäikäisten putkien, sähkökaapeleiden eristeiden ja auton joidenkin osien materiaaliksi muovi soveltuu Qvintuksen mukaan hyvin.

Kaikkia muovituotteita ei kannata eikä pysty Silvennoisen mukaan korvaamaan biotuotteilla. Pahimmassa tapauksessa muovin korvaaminen biotuotteella voi lisätä tuotteen elinkaaren hiilidioksidipäästöjä.

– Muovi on hyvä materiaali oikeassa paikassa käytettynä, mutta se on ongelma, kun se joutuu luontoon, Silvennoinen sanoo.

Erityisen tärkeää olisi saada muovin kierrätys kuntoon, vähentää riippuvuutta fossiilisista raaka-aineista, lopettaa ylikuluttaminen ja korvata muoveja oikeissa paikoissa bio- ja jätepohjaisilla materiaaleilla.

Silvennoinen muistuttaa, että myös biotuotteiden kohdalla täytyy miettiä kokonaisuutta. Biotuotteista pitää pyrkiä tekemään korkean jalostusasteen tuotteita, jotka soveltuvat kierrätettäviksi. Näin ne pitävät biomassaansa sitoman hiilen pitkään poissa ilmakehästä.

Hinta muovin etuna

Toinen biotuotteiden yleistymistä hidastanut tekijä on hinta.

– Muovin kanssa on vaikea kilpailla, koska se on niin edullinen materiaali, Qvintus sanoo.

Hän uskoo, että kun uusien biotuotteiden tuotantomäärät kasvavat, niiden hinnat laskevat.

Myös Stora Enson Kämäräinen pitää hintaa yhtensä syynä, mikseivät biomateriaalit ole aiemmin lyöneet itseään läpi. Hän sanoo, että tehtaan uudella kapasiteetilla ja tuotevalikoimalla biokomposiittimateriaalin hinnasta on saatu kilpailukykyinen vaihtoehto muoville.

"Nyt ajoitus on oikea"

Vielä neljä vuotta sitten tekstiiliteollisuus ei ollut Alavan mukaan valmis uusille bio- tai kierrätyspohjaisille tekstiilikuiduille. Silloin tekstiilialan yritykset panostivat volyymiin: enemmän tuotteita ja entistä halvemmalla.

Biopohjaiset tuotteiden kilpailukyky ei siinä kilpailussa riittänyt.

Urealla käsiteltyä tekstiilijätettä.

Ajat ovat kuitenkin muuttuneet, ja muotitalot ovat nostaneet bio- ja kierrätystuotteet strategioidensa keskiöön.

– Nyt ajoitus on oikea, Alava toteaa.

Uudet biopohjaiset tekstiilit eivät vieläkään voita puuvillapohjaisia tuotteita hintakilpailussa, mutta nykyään yritykset eivät tuijota pelkkään hintaan, kertoo Alava.

Biotuotteiden läpimurto ei ole pelkästä hinnasta kiinni. Alava muistuttaa, että innovaatioyritysten kannattaa rohkeasti tavoitella suuria asiakkaita ja isoja markkinoita, eikä aina hakea kasvua pienin askelin.

– Suomalaisten perisynti on se, että me jäädään liian helposti kehittämään ja kehittämään, eikä uskalleta lähteä markkinoille hakemaan isoja asiakkaita.

Uudet biotuotteet

Uusilla biotuotteilla tarkoitetaan yleisesti tuotteita, jotka on valmistettu uusiutuvista luonnon raaka-aineista. Ne voidaan jakaa karkeasti kahteen luokkaa: agro- ja puupohjaisiin tuotteisiin.

Perinteiset biopohjaiset tuotteet, kuten sellu, paperi ja kartonki sekä mekaanisen puunjalostuksen tuotteet on jätetty tämän määritelmän ulkopuolelle.

Argopohjaiset biotuotteet valmistetaan maatalouden sivuvirroista, kuten sokerin valmistuksen sivuvirroista ja vihannesten sekä hedelmien kuorista. Puupohjaiset tuotteet valmistetaan puusta saatavasta puu- tai sellukuidusta.

Suomessa suurin osa biotuotteista tehdään puupohjaisesta biomassasta, koska Suomen pinta-alasta yli 75 prosenttia on metsää. Agropohjaisia tuotteita valmistetaan Suomessa melko vähän, koska pellot ovat pieniä ja kaukana toisistaan, mikä nostaa korjuu-, kuljetus- ja varastointikustannuksia.

MAINOS

Kommentoi

Kiinalaiset ovat keksineet syötävän riisipaperin jo tuhansia vuosia sitten ja papyryskääröt säilyttävät tiedot pitempään kuin pilvipalvelu.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Maa on kuulemma aika pitkällä kehityksessä jossa leväsät tehdään muovia ja se ei ole Palestiina... Sama maa on tehokas kyllä muillakkin alueilla kuten tietotekniikka. Kannattaa seurata sitäkin!

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Palataanko kulutuksessa vaikkapa 60-luvun tasolle ei ollu paljon nykyajan härpäkkeitä monella menee varmaan suu mutrulle kun ei olekaan kaikkea arkea helpottavaa tavaraa ps.meidät on opetettu niin kulutukseen on saatava kasvua hoetaan

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Kyse ei ole mistään muusta kuin markkinoinnista. Kuluttajat ovat vaatineet että kaikki tuotteet pitää pakata, pakata ja pakata. Ihminen on onneksi suht helppo saada tarvitsemaan uusia tuotteita, näin ollen myös pakkaus voidaan vaihtaa. Olen sitä pohtinut kannattaako kuitenkaan pakkausta mainostaa ekologisena, sillä se ei ole välttämättä hyvä asia osalle kuluttajista. Aina on syyllistetty länsimaalaista ihmistä siitä että ostaa halpamaissa tuotettuja tuotteita, se onkin oikein. On vain myös niin että kun esimerkiksi länsimaissa asuu kehitysmaista tulleita ihmisiä jotka ovat kyenneet nostamaan elintasoa niin kulutus käyttäytyminen on aivan samanlaista. Eli tämä "synti" pitää saada pois länsimaisten niskakasta. Meni hiukan sivuraiteilla, mutta tietysti toinen asia on paikallisuus. Se ei ole ihan pieni pakkaus ja logistinen ralli, mikä pyörii tuotteiden takia maapallolla. Ihmisten pitäisi jotenkin pystyä tämä sisäistämään. Tässä tietysti tullaan sen asian eteen että kyseessä on valtavat markkinat ja hyötyjiä on erittäin paljon, vastapuolella on äänettömiä viestejä antava maapallo. Kuluttaja onneksi (epäonneksi) se joka päättää.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Pakkauslaatikoista pitäisi päästä eroon, miksi kaikki tulee kääriä muoviin ja vaikeasti hävitettäviin pahveihin. Riittää kun ne on hyvin pakattuina tuottajalta vähittäiskauppoihin, sen jälkeen ne voi olla vaikka irtotavarana. Jos halutaan käyttää biopohjaisia raaka-aineita, niiden tuotanto täytyy siirtää halpamaista Suomeen, silloin taas valmistuskustannukset kasvavat, eivätkä ne sen jälkeen ole enää kilapailukykyisiä hinnaltaan. Posti voisi kehittää pantilliset pakkauslaatikot, jotka vastaavat nykyisiä muuttolaatikoita, samat laatikot voitaisiin kierrättää vuosia Postin ja asiakkaiden välillä. Eikä vastaava systeemi olisi kiellettyä muiltakaan tavarantoimittajilta!

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Miksi muovia on meressä? Syynä ovat ihmisen ahneus, typeryys, ylimielisyys, tehokkuus ja tollous.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Luonnollisia ominaisuuksia mutta ei ihminen pelkästään niiden varassa ole teknistä kehityslkulkuaan tähän asti kulkenut. Meillä on sentään systeemi jossa voimme asua niilläkin alueilla jossa perspaljaana ei talvella ulkoruokinnassa pärjäisi.

Toisekseen, median muotoilu merien täyttymisestä muovilla on hivenen tyypillinen ööveri...

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Uutisvirta

12:33
Reserviin siirtyvä komentaja Jarmo Lindberg Puolustusvoimien Lemmenjoki-kohusta: "Riittävän pitkällä aikaperspektiivillä se asettuu mittasuhteisiinsa"
12:25
Ettan maajoukkuemiesten tie viemässä odotetusti ulkomaille – Ronkainen siirtymässä Saksan pääsarjaan, Jokela Sveitsin liigaan
12:03
Kultarannassa pääministeri Rinne ja oppositiojohtaja Halla-aho väittelivät maahanmuutosta – "Laitetaanko rautaa rajalle?"
11:55
Suojelupoliisin päällikkö Antti Pelttari uusista tiedusteluvaltuuksista: "Kestää aikansa ennen kuin kone käy kaikilla sylintereillä"
11:46
Jo yksi aktiivinen murtaja tai rikollisporukka voi kääntää asuntomurtojen määrän kasvuun – "Rajat ylittävä rikollisuus on suuri haaste", poliisi muistuttaa
11:00
Kahdeksan Kalevan yleisöarvijoijaa liikkuu Oulun juhlaviikoilla
11:00
Pihlajalinna aloittaa yt-neuvottelut – vähennyksiä tehdään 380 henkilötyövuoden verran
24
Lipolta lipsahti piste Pöytyälle – voitto irtosi vasta kotiutuslyöntikilpailussa
22
Kaupunkiviljely siirtyy kohti Oulun keskustaa: Palstoja saatetaan jopa lakkauttaa, kun taas viljelylaatikot ovat täynnä vuodesta toiseen
17
Pohjantien remonttisumaan tulossa helpotusta: Alennettuja nopeusrajoituksia puretaan kesän aikana, siltatyömaa vaikuttaa liikenteeseen vasta syksyllä
16
Suomen muuttovoitto pieneni viime vuonna – maahanmuutto väheni ja maastamuutto kasvoi
15
Rinteen hallitus tekee paluun 1970-luvulle Lukijalta
14
Oulu kasvaa keskimäärin 1 000 asukkaalla vuodessa – enemmistö poismuuttaneista voisi harkita palaavansa Ouluun
13
Puolustusministeri Kaikkonen väläyttää 2-3 kuukauden kansalaispalvelusta – Päätökset kuitenkin jäämässä seuraavalle hallitukselle

Etusivulla nyt

Paikallissää

Varoituksia voimassa!

Metsäpalovaroitus annetaan tänään klo 12 Keski-Suomen, Pohjois-Savon, Etelä-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntiin sekä seuraaviin Pohjois-Pohjanmaan kuntiin: Pudasjärvi,
Taivalkoski ja Kuusamo ja seuraaviin Lapin kuntiin: Posio, Kemi, Keminmaa ja Ylitornio. 
Metsäpalovaroitus on voimassa Varsinais-Suomen,
Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson, Etelä-Karjalan, Pirkanmaan, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnissa sekä Pohjois-Pohjanmaan
maakunnan länsiosassa.


Juttutupa

Päivän tykätyin viesti

onnea kaaharit nyt se on tullut

EVVK. Jos tavoitan hitaamman, menen ohi. Jos nopeampi tavoittaa minut, päästän edelle. Ei ongelmaa. Lue lisää...
Pannarimies

Jari ja sarjakuvat

Jari

23.6.
Jari on tauolla.

Naapurit

17.6.
;

Uutiset osastoittain

Palvelemme sinua

Asiakaspalvelumme auttaa sinua mielellään Kalevan tilausasioissa ja muissa lukijan palveluissa.

Asiakaspalvelu

(08) 5377 610 (ma-pe 9-16)

www.kaleva.fi/asiakaspalvelu

Kalevan medioilla tavoitat 331 000 lukijaa.

Yrityspalvelut

(08) 5377 180

yrityspalvelut.kaleva.fi


stats-image