Talous

Valtameret täyttyvät muovista, mutta uudet biotuotteet eivät ole lyöneet läpi – Mistä asia kiikastaa ja onko suomalaisilla start up -yrityksillä ratkaisu ongelmaan?

Ennen kuin tekstiilijätteestä saadaan uutta kuitua, se pitää muuttaa selluloosaksi.
Talous 26.5.2019 8:00
Hannu Toivonen

Halvan ja monikäyttöisen muovin syrjäyttäminen on vaikeaa, mutta nyt ajoitus voi olla oikea. Kansainväliset muotibrändit, kuten H&M ja Adidas testaavat parhaillaan suomalaisen start up -yrityksen innovatiivista tekstiilijätteestä valmistamaa tekstiilikuitua.

Vaateteollisuuden jätit, kuten H&M ja Adidas testaavat suomalaisen start up -yrityksen Infinited Fiberin tekstiilijätteistä valmistamaa tekstiilikuitua.

– Farkuissa on pystytty todentamaan, että meidän kuitu vastaa isojen muotiyhtiöiden tuotteiden laatuvaatimuksia, sanoo yrityksen toimitusjohtaja Petri Alava.

Infinited Fiber valmistaa puuvillaa vastaavaa tekstiilikuitua pääosin tekstiilijätteestä. Yritys pystyy tuottamaan tekstiilikuitua myös kartonkijätteestä, maatalouden biojätteistä ja selluloosasta. Yritys panostaa tällä hetkellä tekstiilijätteen käyttöön, koska se ei näillä näkymin maailmasta lopu.

– Joka sekunti maailmassa menee yksi kuorma-autollinen tekstiilijätettä kaatopaikalle.

Yrityksen seuraava askel vaateteollisuuden maailmanvalloituksessa on laajentaa pilottitehtaan kapasiteetti kymmenkertaiseksi, jotta se pystyy tuottamaan riittäviä eriä tekstiilikuitua muotijäteille. Se vaatii 10 miljoonan euron investointia.

Tämäkin on vasta välivaihe.

Yrityksen pilottitehtaassa tekstiilijäte käsitellään ensin selluloosaksi. Sen jälkeen se muutetaan liuokseksi ja lopulta siitä tuotetaan uutta tekstiilikuitua.

Pilottitehtaan tarkoituksena on vakuuttaa isot teolliset kuidunvalmistajat, jotta ne sijoittaisivat teolliseen tuotantoon kymmeniä tai jopa satoja miljoonia. Teollisen tason tuotanto vaatii Alavan mukaan noin 100 miljoonan euron investointia tehdasta kohden.

Sijoittajien vakuuttaminen ei ole helppoa.

– Niitä pelottaa teollisten prosessi-innovaatioiden kehityksen hitaus, pilotoinnin kalleus ja se että tämä vaatii niin paljon pääomaa.

Investointien suuruutta kuvastaa se, että tuleva tehdas on lähes sellutehtaan kokoinen, kertoo Alava.

Paljon puhetta uusien biotuotteiden läpimurrosta

Uusista biotuotteista, kuten biomuoveista ja biokomposiitista on puhuttu 2000-luvun alusta lähtien. Niiden on pitänyt korvata muovit ja jopa metallien korvaamisesta on puhuttu.

Innovatiivisille biotuotteille olisi nyt kysyntää, koska meret täyttyvät muovista ja tekstiiliteollisuuden pääraaka-aine puuvilla kuluttaa valtavasti vettä.

Tästä huolimatta kauppojen hyllyt ovat edelleen täynnä muovisia tuotteita ja pakkauksia ja suurin osa vaatteista valmistetaan puuvillasta, polyesteristä tai niiden yhdistelmistä.

Isot metsäalan yritykset ovat pikkuhiljaa heräämässä uusien biotuotteiden kasvavaan kysyntään. Metsä Group ilmoitti huhtikuun lopulla suunnittelevansa biotuotetehtaan rakentamista Kemiin.

Sen tuotannosta todennäköisesti vain noin 20 prosenttia olisi biotuotteita, loput olisivat perinteistä sellun keittoa. Tosin sellua jatkojalostamalla on mahdollista tuottaa biokomposiitteja ja tekstiilikuituja.

Hitaasti kiiruhtaen

Tekstiilikuituja, pakkausmateriaaleja, rakennuspakkaustekstiilejä, muovipussien tekstiilimäisiä korvaajia ja akustiikkamateriaaleja. Nämä ovat esimerkkejä suomalaisten start up -yritysten kehittelemistä uudenlaisista biotuotteista.

Infinited Fiberin tuotepäällikkö Kirsi Terho mittaa valmiin kuidun märkälujuutta.

Toistaiseksi näiden yritysten toiminta on melko pienimuotoista, ja niiden liikevaihdot liikkuvat muutaman miljoonan tasolla. Se on pientä verrattuna perinteiseen teollisuuteen.

– Kun kyseessä on valmistava prosessiteollisuus, kasvu ei voi olla salamannopeaa, kuten esimerkiksi tietotekniikka- tai peliteollisuudessa. Kyse on isoista investoinneista, sanoo VTT:n teknologiapäällikkö Pia Qvintus.

Qvintus uskoo, että suomalaisilla innovatiivisilla biotuoteyrityksillä on alkamassa voimakkaan kasvu aika.

Edistystä on tapahtunut varsinkin viiden viime vuoden aikana ja yritykset ovat saaneet investointeja niin Suomesta kuin ulkomailta. Muun muassa luksusbrändi Chanel on investoinut suomalaiseen biopohjaisia pakkauksia valmistavaan Sulapac-yritykseen.

– Muovien aiheuttama jäteongelma valtamerissä on toiminut draiverina, ja nyt aika on kypsä.

Biotuotteiden kasvua vauhdittaa myös se, että viime aikoina isot metsäalan ja energia-alan yritykset ovat alkaneet tehdä yhteistyötä biotuotteita valmistavien start up -yritysen kanssa. Esimerkiksi Fortum on tehnyt yhteistyötä useiden pienten toimijoiden kanssa.

Tekstiilijätteestä tehdystä kuidusta valmistetut farkut.

Sitran kiertotalousasiantuntijan Riitta Silvennoisen mukaan juuri uusilla investoinneilla ja yritysten välisellä yhteistyöllä syntyy uusia kiertotalouden mukaisia korkean lisäarvon biotuotteita. Kysyntää tuotteille alkaisi olla.

Myös Silvennoinen muistuttaa, että kyseessä on isot investoinnit, jotka eivät tapahdu hetkessä.

– Jos on tehty sellutehdas, sitä ei niin vaan muuteta tuottamaan erilaisia jakeita, Silvennoinen kertoo.

Metsäjätit kehittelevät innovatiivisia biotuotteita

Alustavien arvioiden mukaan Metsä Groupin Kemin uuden biotuotetehtaan liikevaihdosta noin 20 prosenttia tulee muista biotuotteista kuin sellusta. Tehtaan mahdollisia biotuotteita ovat biosähkö, prosessihöyryt, kaukolämpö, tuotekaasut, rikkihappo, mäntyöljy ja tärpätti.

– Pidemmän aikavälin mahdollisuudet liittyvät biokomposiitteihin ja tekstiilikuituihin, jotka molemmat ovat tuotekehitysvaiheessa, Metsä Fibren toimitusjohtaja Ismo Nousiainen kertoo sähköpostitse.

Metsä Group ja japanilainen Itochu ovat yhdessä investoineet 40 miljoonaa euroa tekstiilikuitujen kehittämiseen sellusta. Koetehtaan rakentaminen on parhaillaan käynnissä.

Toinen metsäalan suurtyritys Stora Enso on laajentanut toimintaansa uusien biotuotteiden puolelle. Sen Ruotsissa oleva tehdas valmistaa puukuidusta ja muovista biokomposiittia. Puukuidun osuus valmiissa tuotteissa on 30–60 prosenttia.

Ruiskupuristukseen soveltuvalla materiaalilla voidaan korvata monipuolisesti erilaisia muovituotteita. Tyypillisesti lopputuotteet eivät ole biohajoavia, vaan ne pitää polttaa energiajakeena, koska kovamuoville ei ole Suomessa kierrätystä.

Vanhassa paperitehtaassa olevan koneen tuotantokapasiteetti on 15 000 tonnia vuodessa. Euroopassa valmistetaan vuodessa 65 miljoonaa tonnia muovituotteiden raaka-ainetta.

– Tämä on vielä pisara meressä, mutta hyvä alku, sanoo Stora Enson myyntipäällikkö Antti Kämäräinen.

Kaikkea muovia ei kannata korvata

Mistä johtuu, etteivät innovatiiviset biotuotteet ole lyöneet läpi ja muuttaneet lupauksia laajamittaiseksi tuotannoksi?

Qvintus kertoo, että uusien biotuotteiden ominaisuuksien kehittäminen järkevällä tavalla ja taloudellisesti muovituotteiden ominaisuuksia vastaaviksi on ollut vaikeaa. Toisaalta kaikkia muovituotteita ei ole edes järkevää korvata biopohjaisilla vastineilla.

Valmiin kuidun täytyy olla tietyn mittaista, jotta siitä voidaan kehrätä lankaa. Infinited Fibre -yritys valmistaa tekstiilijätteestä uutta tekstiilikuitua. KUVA: Joel Maisalmi

– Pitää yrittää etsiä ne sovellukset, joihin biopohjaisten tuotteiden ominaisuudet soveltuvat, Qvintus sanoo.

Esimerkiksi pitkäikäisten putkien, sähkökaapeleiden eristeiden ja auton joidenkin osien materiaaliksi muovi soveltuu Qvintuksen mukaan hyvin.

Kaikkia muovituotteita ei kannata eikä pysty Silvennoisen mukaan korvaamaan biotuotteilla. Pahimmassa tapauksessa muovin korvaaminen biotuotteella voi lisätä tuotteen elinkaaren hiilidioksidipäästöjä.

– Muovi on hyvä materiaali oikeassa paikassa käytettynä, mutta se on ongelma, kun se joutuu luontoon, Silvennoinen sanoo.

Erityisen tärkeää olisi saada muovin kierrätys kuntoon, vähentää riippuvuutta fossiilisista raaka-aineista, lopettaa ylikuluttaminen ja korvata muoveja oikeissa paikoissa bio- ja jätepohjaisilla materiaaleilla.

Silvennoinen muistuttaa, että myös biotuotteiden kohdalla täytyy miettiä kokonaisuutta. Biotuotteista pitää pyrkiä tekemään korkean jalostusasteen tuotteita, jotka soveltuvat kierrätettäviksi. Näin ne pitävät biomassaansa sitoman hiilen pitkään poissa ilmakehästä.

Hinta muovin etuna

Toinen biotuotteiden yleistymistä hidastanut tekijä on hinta.

– Muovin kanssa on vaikea kilpailla, koska se on niin edullinen materiaali, Qvintus sanoo.

Hän uskoo, että kun uusien biotuotteiden tuotantomäärät kasvavat, niiden hinnat laskevat.

Myös Stora Enson Kämäräinen pitää hintaa yhtensä syynä, mikseivät biomateriaalit ole aiemmin lyöneet itseään läpi. Hän sanoo, että tehtaan uudella kapasiteetilla ja tuotevalikoimalla biokomposiittimateriaalin hinnasta on saatu kilpailukykyinen vaihtoehto muoville.

"Nyt ajoitus on oikea"

Vielä neljä vuotta sitten tekstiiliteollisuus ei ollut Alavan mukaan valmis uusille bio- tai kierrätyspohjaisille tekstiilikuiduille. Silloin tekstiilialan yritykset panostivat volyymiin: enemmän tuotteita ja entistä halvemmalla.

Biopohjaiset tuotteiden kilpailukyky ei siinä kilpailussa riittänyt.

Urealla käsiteltyä tekstiilijätettä.

Ajat ovat kuitenkin muuttuneet, ja muotitalot ovat nostaneet bio- ja kierrätystuotteet strategioidensa keskiöön.

– Nyt ajoitus on oikea, Alava toteaa.

Uudet biopohjaiset tekstiilit eivät vieläkään voita puuvillapohjaisia tuotteita hintakilpailussa, mutta nykyään yritykset eivät tuijota pelkkään hintaan, kertoo Alava.

Biotuotteiden läpimurto ei ole pelkästä hinnasta kiinni. Alava muistuttaa, että innovaatioyritysten kannattaa rohkeasti tavoitella suuria asiakkaita ja isoja markkinoita, eikä aina hakea kasvua pienin askelin.

– Suomalaisten perisynti on se, että me jäädään liian helposti kehittämään ja kehittämään, eikä uskalleta lähteä markkinoille hakemaan isoja asiakkaita.

Uudet biotuotteet

Uusilla biotuotteilla tarkoitetaan yleisesti tuotteita, jotka on valmistettu uusiutuvista luonnon raaka-aineista. Ne voidaan jakaa karkeasti kahteen luokkaa: agro- ja puupohjaisiin tuotteisiin.

Perinteiset biopohjaiset tuotteet, kuten sellu, paperi ja kartonki sekä mekaanisen puunjalostuksen tuotteet on jätetty tämän määritelmän ulkopuolelle.

Argopohjaiset biotuotteet valmistetaan maatalouden sivuvirroista, kuten sokerin valmistuksen sivuvirroista ja vihannesten sekä hedelmien kuorista. Puupohjaiset tuotteet valmistetaan puusta saatavasta puu- tai sellukuidusta.

Suomessa suurin osa biotuotteista tehdään puupohjaisesta biomassasta, koska Suomen pinta-alasta yli 75 prosenttia on metsää. Agropohjaisia tuotteita valmistetaan Suomessa melko vähän, koska pellot ovat pieniä ja kaukana toisistaan, mikä nostaa korjuu-, kuljetus- ja varastointikustannuksia.

MAINOS

Kommentoi

Ongelma on maailmanlaajuinen ja niin valtava, ettei sitä saa kertakaikkiaan ottaa suomalaisten niskoille. Muovin ja puuvillan korvaaminen biokuidulla, mitä siitä seuraisi? Sen toteutuessa voisimme puhua globaalista ekokatastrofista, koska se söisi valtavat määrät metsiä. Tarkoitan metsäpinta-aloja, joista kukaan ei ole osannut vielä nähdä painajaisiakaan.

Tässä onkin suuri epäsuhta. Muovi ja puuvilla pitäisi korvata biokuidulla mutta metsien hakkuut halutaan kieltää. Samat "ympäristötiedostavat" henkilöt vaativat metsien ja merien suojelua eikä siinä ole mitään väärää. Siihen pitää vain löytää toimiva keino.

Maailman merien roskaaminen muovilla on todellinen ongelma. Se ei ole suomalaisten aiheuttamaa. Voimme kuitenkin esimerkiksi ideoimalla vaikuttaa sen vähentämisessä. Keinojen pitää olla järeitä, kolossaalisia jopa julmia. Kaksi maanosaa ovat syyllisiä merien sotkemiseesn täysin sikamaisella elämäntavalla, Aasia ja Etelä-Amerikka. Afrikka seuraa perässä mutta ei ole aivan vielä päässyt savimajoistaan nauttimaan Nestlen ym, globaalien yhtiöiden suosikkituotteista, Snickersistä, Marsista ym. Näihin roskaajiin tehoaa todellakin rajat kiinni-periaate. Kuten mainitsin , keinojen pitää olla jopa julmia. Rajat kiinni tavaraliikenteeltä. Lopetetaan kaikki kaupankäynti näiden sikailevien primitiivikulttuureiden kanssa, kunnes ovat laittaneet jätehuoltonsa ja kierrätystekniikkansa täysin kuntoon. Keskieuroopan jätevuorien rahtaaminen kaukoitään pitää pysäyttää, koska sikäläinen jätteidenkäsittelyssä ne kipataan mereen. Mahtavatko jätteitäkuljettavat laivat edes kiinnittyä satamalaituriin vai puretaanko jätekuormat jo avomerellä?

Pysäytetään siis merien roskaantuminen pysäyttämällä kolmannen maailman kehitys kokonaan lukuun ottamatta jätehuollon kehitystä. On sikamaista syytellä suomalaista kun maailman suurimmat kansat paskantavat omaan kylpyveteensä.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Kiinalaiset ovat keksineet syötävän riisipaperin jo tuhansia vuosia sitten ja papyryskääröt säilyttävät tiedot pitempään kuin pilvipalvelu.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Maa on kuulemma aika pitkällä kehityksessä jossa leväsät tehdään muovia ja se ei ole Palestiina... Sama maa on tehokas kyllä muillakkin alueilla kuten tietotekniikka. Kannattaa seurata sitäkin!

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Palataanko kulutuksessa vaikkapa 60-luvun tasolle ei ollu paljon nykyajan härpäkkeitä monella menee varmaan suu mutrulle kun ei olekaan kaikkea arkea helpottavaa tavaraa ps.meidät on opetettu niin kulutukseen on saatava kasvua hoetaan

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Kyse ei ole mistään muusta kuin markkinoinnista. Kuluttajat ovat vaatineet että kaikki tuotteet pitää pakata, pakata ja pakata. Ihminen on onneksi suht helppo saada tarvitsemaan uusia tuotteita, näin ollen myös pakkaus voidaan vaihtaa. Olen sitä pohtinut kannattaako kuitenkaan pakkausta mainostaa ekologisena, sillä se ei ole välttämättä hyvä asia osalle kuluttajista. Aina on syyllistetty länsimaalaista ihmistä siitä että ostaa halpamaissa tuotettuja tuotteita, se onkin oikein. On vain myös niin että kun esimerkiksi länsimaissa asuu kehitysmaista tulleita ihmisiä jotka ovat kyenneet nostamaan elintasoa niin kulutus käyttäytyminen on aivan samanlaista. Eli tämä "synti" pitää saada pois länsimaisten niskakasta. Meni hiukan sivuraiteilla, mutta tietysti toinen asia on paikallisuus. Se ei ole ihan pieni pakkaus ja logistinen ralli, mikä pyörii tuotteiden takia maapallolla. Ihmisten pitäisi jotenkin pystyä tämä sisäistämään. Tässä tietysti tullaan sen asian eteen että kyseessä on valtavat markkinat ja hyötyjiä on erittäin paljon, vastapuolella on äänettömiä viestejä antava maapallo. Kuluttaja onneksi (epäonneksi) se joka päättää.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Pakkauslaatikoista pitäisi päästä eroon, miksi kaikki tulee kääriä muoviin ja vaikeasti hävitettäviin pahveihin. Riittää kun ne on hyvin pakattuina tuottajalta vähittäiskauppoihin, sen jälkeen ne voi olla vaikka irtotavarana. Jos halutaan käyttää biopohjaisia raaka-aineita, niiden tuotanto täytyy siirtää halpamaista Suomeen, silloin taas valmistuskustannukset kasvavat, eivätkä ne sen jälkeen ole enää kilapailukykyisiä hinnaltaan. Posti voisi kehittää pantilliset pakkauslaatikot, jotka vastaavat nykyisiä muuttolaatikoita, samat laatikot voitaisiin kierrättää vuosia Postin ja asiakkaiden välillä. Eikä vastaava systeemi olisi kiellettyä muiltakaan tavarantoimittajilta!

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Miksi muovia on meressä? Syynä ovat ihmisen ahneus, typeryys, ylimielisyys, tehokkuus ja tollous.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Luonnollisia ominaisuuksia mutta ei ihminen pelkästään niiden varassa ole teknistä kehityslkulkuaan tähän asti kulkenut. Meillä on sentään systeemi jossa voimme asua niilläkin alueilla jossa perspaljaana ei talvella ulkoruokinnassa pärjäisi.

Toisekseen, median muotoilu merien täyttymisestä muovilla on hivenen tyypillinen ööveri...

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Uutisvirta

14:52
Ainutlaatuista kuvaa Titanicista ensimmäistä kertaa 14 vuoteen: Tältä näyttää loistoristeilijä, joka vajosi merenpohjaan yli vuosisata sitten
14:37
Allas Sea Poolin lykkääminen vuodella oli välttämätöntä – Töölö Urban: "Ei voi sanoa, että mikään olisi mennyt varsinaisesti pieleen"
14:32
Venäjä laukaisi avaruuteen ihmistä muistuttavan Fedor-robotin, jonka on tarkoitus työskennellä Kansainvälisellä avaruusasemalla
14:15
Kaleva oikaisee
13:22
Kosovon parlamentti hajotettiin, uudet vaalit 45 päivän sisällä
13:22
RKP:n viesti budjettiriiheen: Koulutusrahoista ei saa tinkiä – Henrikssonin mukaan raharatkaisu on tehtävä heti syyskuussa
13:19
"Kaveriporukan videot näyttävät aika samoilta kuin ison viestintätoimiston tekemät" – OMVF:n tuomari Ville Pirinen kehuu musiikkivideoiden voivan Suomessa hyvin
94
"Jos on huono marjavuosi, niin se on Arinan syy" – Kari Juntunen on päivätyönsä ohella Osuuskauppa Arinan hallituksen varapuheenjohtaja, joka kummastelee Arinan saaman kritiikin määrää
76
Oulun Allas Sea Poolin aikataulua jatkettiin vuodella – nyt merikylpylän arvioidaan avautuvan keväällä 2021
53
Ouluun halutaan rakentaa maailman pohjoisin mallastamo, hankkeelle haetaan rahoittajia: "Tarvitaan paikallista mallasta, paikallista humalaa ja paikallista hiivaa"
42
Analyysi: Putin sysäsi asevarustelun yksin amerikkalaisten syyksi – eikä eurooppalaisten huoli venäläisten kansalaisoikeuksista saa vastakaikua
35
EU-jäsenyys hyödyttänyt Suomen taloutta – eurolla ollut ensin myönteinen, sitten kielteinen vaikutus
24
Sykkelit saadaan viimein käyttöön ensi viikolla, viimeiset kaupunkipyörät asennetaan paikoilleen viikonlopun aikana
22
WHO: Juomaveden mikromuovit vain pieni riski ihmiselle – asiassa kaivataan lisätutkimusta

Etusivulla nyt

Paikallissää

Juttutupa

Päivän tykätyin viesti

Työssä käyvät, tykkäätkö työstäsi?

En tykkää. Eikä se johdu työpaikasta tai sen huonosta ilmapiiristä. Työnteko ei vain kiinnosta. Raha ainoa motivaattori ... Lue lisää...
Patonki

Jari ja sarjakuvat

Jari

23.6.
Jari on tauolla.

Naapurit

22.8.
;

Uutiset osastoittain

Palvelemme sinua

Asiakaspalvelumme auttaa sinua mielellään Kalevan tilausasioissa ja muissa lukijan palveluissa.

Asiakaspalvelu

(08) 5377 610 (ma-pe 9-16)

www.kaleva.fi/asiakaspalvelu

Kalevan medioilla tavoitat 331 000 lukijaa.

Yrityspalvelut

(08) 5377 180

yrityspalvelut.kaleva.fi


stats-image