Pohjois-Suomi

Poliisi tutkii eka­luok­ka­lai­sen pahoinpitelyä Raahessa, teosta epäiltyjen arvioidaan olevan ala­kou­lui­käi­siä

Pahoinpitely tapahtui Lybeckerin puistossa Raahessa. KUVA: Toni Länkinen
Pohjois-Suomi 5.3.2018 15:14
Toni Länkinen

Po­lii­si on aloit­ta­nut per­jan­tai­na Raa­hes­sa sat­tu­neen pa­hoin­pi­te­lyn tut­kin­nan. Il­ta­päi­väl­lä nel­jän jäl­keen Ly­bec­ke­rin puis­tos­sa eka­luok­ka­lai­nen poi­ka jou­tui pa­hoin­pi­del­lyk­si. Te­ki­jät oli­vat ar­vi­ol­ta 3–4-luok­ka­lai­sia poi­kia.

Pa­hoin­pi­del­lyn po­jan van­hem­mat te­ki­vät ta­pah­tu­nees­ta ri­ko­sil­moi­tuk­sen vii­kon­lo­pun ai­ka­na ja po­lii­sin tut­ki­muk­set käyn­nis­tyi­vät maa­nan­tai­aa­mu­na. Pa­hoin­pi­del­ty poi­ka on pys­ty­nyt ker­to­maan joi­tain tun­to­merk­ke­jä te­ki­jöis­tä.

– Uh­ria on pot­kais­tu pol­vel­la naa­maan, toi­sen pi­tä­es­sä kiin­ni. Sii­nä on ol­lut mu­ka­na kak­si poi­kaa. Tie­dot ovat vie­lä ai­ka vä­häi­set, mut­ta toi­sel­la epäi­lyl­lä on pa­hoin­pi­del­lyn po­jan ker­to­man mu­kaan ol­lut vih­reä tak­ki, jos­sa on mus­tia merk­ke­jä. Li­säk­si hä­nel­lä on ol­lut mus­tat hou­sut ja har­maa pipo. Toi­sel­la po­jal­la on puo­les­taan ol­lut mus­ta–har­maa tak­ki, ri­ko­sy­li­kons­taa­pe­li Heik­ki Pork­ka ker­too.

Pa­hoin­pi­del­lyn po­jan äi­ti ker­too, et­tä poi­ka voi olo­suh­tei­siin näh­den hy­vin.

– Vam­mat nä­ky­vät kas­vois­sa, mut­ta ihan hy­vin hän voi. Vä­lil­lä pää­tä sär­kee.

Po­lii­si muis­tut­taa, et­tä vaik­ka te­ki­jät ovat al­ku­tie­to­jen mu­kaan al­le 15-vuo­ti­ai­ta ja ri­kos­vas­tuus­ta va­pai­ta, tut­ki­taan ta­paus­ta ai­van niin kuin mui­ta­kin pa­hoin­pi­te­ly­jut­tu­ja.

– Kyl­lä­hän täs­sä ede­tään sil­lä ta­val­la, et­tä jut­tu ha­lu­taan sel­vit­tää. Sen jäl­keen las­ten­suo­je­lu­vi­ra­no­mai­set ovat asi­as­sa pää­toi­mi­jat, Pork­ka to­te­aa.

Por­kan mu­kaan vas­taa­via ta­pauk­sia tu­lee po­lii­sin tie­toon Raa­hes­sa vain ani­har­voin.

– Har­vi­nai­sia täl­lai­set va­paa-ajal­la sat­tu­neet pa­hoin­pi­te­lyt ovat. Ai­na sil­loin täl­löin tu­lee tie­toa, et­tä kou­lus­sa on ta­pah­tu­nut jo­tain. Ei kyl­lä yh­täk­kiä tule vas­taa­vaa mie­leen. Jo­tain pik­ku­jen­ge­jä on jos­kus ol­lut, mut­ta nuor­ten ri­kos­te­lu liit­tyy yleen­sä il­ki­val­taan.

Ri­ko­sy­li­kons­taa­pe­li ko­ros­taa, et­tä lap­set voi­vat liik­kua jat­kos­sa­kin tur­val­li­ses­ti Raa­hes­sa. Hän kui­ten­kin toi­voo, et­tä raa­he­lais­las­ten van­hem­mat kes­kus­te­le­vat asi­as­ta ko­to­na.

– Eh­dot­to­mas­ti täs­tä pi­täi­si kes­kus­tel­la ko­deis­sa. Van­hem­pien täy­tyy ol­la pe­ril­lä, mitä lap­set puu­ha­vat va­paa-ajal­laan. Ja var­sin­kin tuon ikäi­set. Tuo ajan­koh­ta on ol­lut jo al­ka­vaa vii­kon­lop­pua, jo­ten eri­tyi­ses­ti pi­täi­si tie­tää, mis­sä lap­set liik­ku­vat vii­kon­lop­pui­sin, ke­nen kans­sa ka­vee­raa­vat ja mil­lai­sis­sa po­ru­kois­sa liik­ku­vat. Jos tuos­ta ta­pauk­ses­ta joku it­sen­sä tun­nis­taa, on kyl­lä va­ka­van pu­hut­te­lun paik­ka, Pork­ka al­le­vii­vaa.

MAINOS

Kommentoi

Näytä kaikki kommentit (23)

Kiusaaminen saatava kuriin. Hyvä kun veitte poliisin tietoon asian. Toivon pienelle pelkäämätöntä tulevaisuutta. Raahessa kiusaaminen kukoistaa, kiusaajien vanhemmat älkää vähätelkö lapsienne tekosia.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Minäkin neljän,nyt jo aikuisen miehen, äitinä muistan kuulleeni kaikenlaista sakinhivutusta koulun kentältä. Meidän pojat kormuuttivat toisia ja toiset meidän poikia, jotka kaikki pelasivat jalkapalloa ja jääkiekkoa.

Olisikin hyvä taas kysellä heiltä kahinoista. Luotin aina siihen, että poikamme pärjäävät toisten kanssa, mutta en kyllä olisi tykännyt siitä, että he porukalla olisivat kavereineen käyneet pienempien kimppuun. Joskus pikkunassikoissa on sellaisia suunsoittajia, jotka joutuvat kahnauksiin aivan omasta syystään. Sitten he menevät kotiin ja valittavat hyväuskoisille vanhemmilleen, että heitä on kiusattu aivan turhaan.

Jääkiekossa kuulin opetettavan, mihin kannattaa taklata, että osuisi pahiten; polvien taakse esimerkiksi. Sitä ei kuulemma tuomari huomaisi...jotain sen suuntaista.

Kyllä poikien ja miesten maailma on toisenlainen kuin tyttöjen ja naisten. En naisena ole kokenut juuri minkäänlaista väkivaltaa, mutta poikien äitinä olen kuullut kaikenlaista. Aikuisena kertoi yksi pojistani sellaista, että hänet uhattiin tappaa siinä yläaste-lukioikäisenä. Uhkausviestejä tuli puhelimitse. Jos olisin sen silloin saanut kuulla, olisin oitis marssinut poliisilaitokselle tekemään tutkintapyynnön.

Pohdiskelen vain sitä, mitä seurauksia tutkintapyynnön tekemisestä on, jos kyseessä on alakouluikäiset lapset. Toivottavasti asiat kääntyvät parhain päin. Ehkä tällainen yksittäistapaus nostaa ongelmia esiin.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

en missään tapauksessa puolusta väkivaltaa, mutta neljän pojan äitinä tiedän, että lapsi helposti jättää omat tekosensa kertomatta.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Minulla on neljä tyttöä. Poikien kasvatuksesta en tiedä mitään, mutta lasten kasvatuksessa ajattelen vanhemmilla olevan suurin vastuu: Me olemme vaikuttavin esimerkki omien lastemme arvomaailmassa. Jos vanhemmat pitävät rehellisyyttä ja heikomman puolustamista tärkeinä arvoina, silloin eivät omat lapset tällaisiin "tekosiin" osallistuisi ainakaan niin helposti. Kyllä kotona edustettava ehdoton kiusaamiskielto, niin aktiivisen kuin passiivisenkin kiusaamisen suhteen, on se tärkein tekijä siinä, miten lapset suhtautuvat kiusaamiseen kaveriporukassa.

Vastuutonta minusta se, miten ajatellaan, ettei voi tietää mitä oma lapsi puuhaa kun ei paljoa puhu. Tällainen kommentti jo paljastaa, ettei suhde aikuisen ja vanhemman välillä ole avoin ja luottamukseen perustuva. Vanhemmat eivät vaadi lapsiaan ottamaan kaikenlaisia kavereita esim koulumatkoilla mukaan porukkaan (ainakin tytöillä tätä tapahtuu paljon). Vanhemmat jopa sanovat lapsilleen, ettei sinun tarvitse olla sen ja sen kanssa, jos et halua. Aivan käsittämätön asenne minusta. Emmehän voi valita aikuisina työkavereitakaan, ja silti on tultava toimeen heidän kanssaan ja kunnioitettava jokaista ihmistä, vaikka ei "ylin ystävä" heidän kanssaan olisikaan.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Eihän sitä suuremman kimppuun uskalla käydä, voi tulla äkäinen lähtö. Ekaluokkalainenkin kasvaa ja vahvistuu.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Ekaluokkalaiselle ja vanhemmille voimia. Hyvä kun löytyi rohkeutta ja voimia tehdä rikosilmoitus.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Vanhemmat tekivät aivan oikein, kun tekivät rikosilmoituksen. Näin pitäisi toimia kaikissa kiusaamistapauksissa. Jos vanhemmat eivät saa kiusaajalapsiaan kuriin, toivottavasti poliisi ja lastensuojelu saa. Kyllä se lähtee kotoa jos lapsi kiusaa. Jos vanhemmat sen tuomitsee jyrkästi, ei lapsi halua kiusata muita.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Jo on raukkamaisia ku pienemmän päälle joukolla käyvät :( ..

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Aivan käsittämättömän raukkamaista, että sällit ottaa liki puolta nuoremman pikkuisen kahdestaan käsittelyyn.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Tuskin näihin sankareihin vaikuttaa nämä seuraukset mutta sydämmeni pohjasta toivon että uhriksi joutunut poika saa olla jatkossa rauhassa.

Se on jotenkin käsittämätöntä että näitä alaikäisten pahoinpitelyjä ja kiusaamisia ei saada millään kuriin.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Fyysiset jäljet voivat vähäisetkin, mutta pelko jää ja pysyy. Tämän takia isompi ja pienempikin kiusaaminen on kitkettävä tyystin pois. Kiusaajien vanhemmat koolle ja asian selvittäminen juuria myöten. Kiusaajat mukana ja poliisi voi olla osaltaan mukana. Koulu ottakaa vakavasti!

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Kiusaajat eri kouluun, että pienemmät uskaltaa käydä omassaan. Pitempi matka ei haittaa, kun aikaa riittää häiriköimiseenkin.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Vapaa- ajan pahoinpitelyt selvittää vanhemmat tai poliisi. Koululla ei ole oikeutta eikä velvollisuutta ottaa niitä selvitettäväksi. Toki on toinen asia jos vapaa- aika heijastuu koulun työrauhaan.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti
Näytä kaikki kommentit (23)

Uutisvirta

39
Metsäkanalintujen jahdissa on saatu saalista Oulun riistakeskusalueella – "Teerikannat paikoin todella hyvällä mallilla"
29
Hajuhaitta Oulussa johtuu häiriöstä tuotantoprosessissa Stora Enson sellutehtaalla
25
Raahelaisyrityksen sukelluspallo odottaa yhä vientilupaa – miljoonasopimuksen solmimisesta Kiinaan on jo vuosi
21
Oulun kaduille kylvetään vuodessa tonnikaupalla hiekkaa, liukkaudentorjunta aloitetaan yleensä marraskuun ensimmäisellä viikolla
18
Kärkkäisen maahantuoma klapikone määrättiin poistettavaksi markkinoilta – Tukes löysi testissä vakavia turvallisuuspuutteita
15
Kenelle antaisit kunnian uusista työpaikoista? Sipilän hallituksen ansio on suurempi kuin nolla mutta pienempi kuin 120 000
10
Liigan kurinpitodelegaatio otti kärppätähden lauantain taklauksen tarkempaan syyniin – Kuparille tulossa pelikieltoa?

Etusivulla nyt

Paikallissää

Juttutupa

Päivän tykätyin viesti

Miksi aina puhutaan köyhyydestä.

Hallitusvalittelijat ovat tyytymättömiä omaan elämäänsä samoin kuin ay-valittelijat, jotka avaavat joka päivä ainakin yh... Lue lisää...
miksi aina haukutaan...

Jari ja sarjakuvat

Jari

23.6.
Jari on tauolla. 24.6. - 26.9.

Naapurit

24.9.
;

Uutiset osastoittain

Palvelemme sinua

Asiakaspalvelumme auttaa sinua mielellään Kalevan tilausasioissa ja muissa lukijan palveluissa.

Asiakaspalvelu

(08) 5377 610 (ma-pe 9-16)

www.kaleva.fi/asiakaspalvelu

Kalevan medioilla tavoitat 331 000 lukijaa.

Yrityspalvelut

(08) 5377 180

yrityspalvelut.kaleva.fi


stats-image