Oulu

Tauno Tönningin säätiö tukee Oulun yliopiston väi­tös­kir­ja­tut­ki­muk­sia - katso apurahan saajat

Oulu 25.4.2019 18:30
Kaleva

Tauno Tönningin Säätiö jakoi torstaina apurahoja. Tauno Tönningin säätiö on Pohjois-Suomen suurin Oulun yliopiston tutkimustoimintaa tukeva rahasto. 

Väitöskirjatöihin suunnattujen apurahojen yhteismäärä on tänä vuonna 245 000 euroa. Apurahoja myönnettiin kaikkiaan 58 hakijalle, hakijoiden kokonaismäärä oli 184 hakemusta. 

Apurahan saajat:

Alalääkkölä Timo KTM
Terveysteknologian innovaatioiden mahdollistaminen julkisen ja yksityisen sektorin välisessä vuorovaikutuksessa - Kilpailuedun hankkiminen tekemällä yhteistyötä lääkinnällisten laitteiden kehityksessä
4 000 €

Aminu Mubarak MSc
Kanavaestimointi ja seuranta millimetriaalto- ja terahertsijärjestelmissä
4 000 €

Aram Baharmast MSc
Lasertutkan vastaanotinelektroniikan CMOS-toteutus
4 000 €

Cajander Niko KM
Vuokratyöntekijöiden ja työpaikkojen väliset sitoutumissuhteet - työhyvinvoinnin ja tuottavuuden näkökulmasta
4 000 €

Eckhardt Jenni DI Erikoistutkija
Liikkumispalvelut PPP-verkostoissa maaseutuympäristössä
4 000 €

Firouzian Aryan MSc
Huomaamaton monella tapaa käytettävä käyttäjäkeskeinen käyttöliittymämalli käyttäjille joilla on heikentynyt kognitiivinen kyky tai fyysinen vamma
4 000 €

Haghighatkhah Alireza Tohtorikoulutettava
Testitapausten priorisointi käännöshistorian ja testitapausten samankaltaisuuksien avulla - Autoteollisuuden automaattisten regressiotestien parantaminen jatkuvassa integraatioympäristössä
5 000 €

Hannula Jaakko DI
Mikroseosaineiden vaikutus suorasammutettujen ultralujien terästen mikrorakenteeseen ja mekaanisiin ominaisuuksiin
4 000 €

Hotakainen Tiina Arkkitehti
Ajallinen näkökulma kaupunkisuunnittelun kulttuuristrategioihin:
Kansainvälinen vertaileva tutkimus Oulun ja Wienin tapausten kautta
5 000 €

Ikkala Lauri DI
Miehittämättömien kauko-ohjattujen ilma-alusten (UAS) sovellukset soiden ennallistamisen seurannassa
4 000 €

Ilmola Joonas DI
Teräsnauhan elastis-plastisten muodonmuutosilmiöiden vaikutus työvalssin litistymään kuumavalssauksessa
4 000 €

Iran Ramezanipour MSc
Spektrin käyttö konekommunikaatiosovelluksissa
4 000 €

Jaros Anna DI
Pohjoisten pohjavesisysteemien integroitu mallinnus
4 000 €

Javed Muhammad Asadullah MSc
Kehittyneet neste-ja kaasuolomuodon NMR-menetelmät ajankohtaisten materiaalien tutkimiseksi
5 000 €

Jounila Henri DI
Turvallisuusjohtamisen haasteita - tapaustutkimukset sattuneiden vakavien työtapaturmien, toimittajayritysten HSEQ-arviointien ja henkilöstönäkemysten pohjalta
4 000 €


Jääskö Jenni KTM
Tilintarkastajien asiakasportfolioiden vaikutukset tilintarkastuksen laatuun
4 000 €

Kainulainen Tuomo FM
Biomassapohjaisen synteettisen biomuovin kehittäminen
4 000 €

Kangasrääsiö Suvi KTM
Esseitä valuuttakurssien ja inflaation välisestä yhteydestä
4 000 €

Kekkonen Jere TtM
Uudet toiminnallisuudet ja sovellukset aikaerotteisille CMOS yksifotoniläpivyöryvalodiodi-viivasensoreihin pohjautuville Raman-spektroskopiasysteemeille
4 000 €

Ketola Juuso FM
Tekoälyohjattu diagnostiikka alaselän magneettikuvauksessa
5 000 €

Kilpijärvi Joni DI
Ihmisen anturointi soluista-aivoihin
5 000 €

Kinnunen Hannu FM
Tutkimus puettavien sensorien käyttökelpoisuudesta terveyttä edistävien elämäntapojen
havainnoinnissa
4 000 €

Kiventerä Jenni DI
Sulfidipitoisten rikastushiekkojen hyödyntäminen geopolymeerien raaka-aineena
4 000 €

 Kotavaara Niina FM
Osaamisen kansainvälistäminen
4 000 €

Kuosmanen Elina FM
Parkinsonin taudin hallinta teknologian avulla
5 000 €

 Kärenlampi Kimmo FM
Otanmäen harvinaisten metallien (Nb-Zr-REE) esiintymien rikastustekninen tutkimus
4 000 €

Latypova Renata DI
Mikrorakenteen vaikutus ultralujien terästen jännityskorroonsiokestävyyteen
5 000 €

Longi Henna FM
Alueelliset innovaatioverkostot ja yritysyhteistyön edistäminen pohjoismaisen arktisen alueella
4 000 €

Lovén Lauri FM
EdgeAI: Hajautettu tekoäly reunalaskennassa
4 000 €

Markkula Juho DI
Älykkäiden sähköverkkojen kysynnän jousto- ja ohjaustiedon välittäminen langattomien verkkojen kautta
4 000 €

Merisalo Virve DI
Kolmiulotteisen autonohjausmallin käyttö automaattisen auton ohjaukseen
4 000 €

Meriö Leo-Juhani DI
Lumen ajallisen ja paikallisen vaihtelun mittausmenetelmät ja analyysi sekä vaikutukset pohjoisten latvavesistöjen virtaamiin
5 000 €

Moqaddamerad Sara MA
Uudet liiketoimintamallit kehittyville epäjatkuville teknologioille: viidennen sukupolven matkaviestinverkkojen tapaus
4 000 €

Mustonen Erno DI
Yhteisen kaupallisen tuoteportfolion tuotteistaminen ja johtaminen
4 000 €

Nevalainen Jouni FM
Geofysikaaliset mittaukset maakerros paksuuden selvittämiseksi Sodankylän Viiankiaavan alueella
4 000 €

Nevanperä Tuomas DI
Teollisuuden haitallisten VOC-päästöjen katalyyttisen puhdistuksen teknologiakehitys
4 000 €

Nissilä Juhani FM
Mekaanisen värähtelyn fraktionaalinen analyysi ja Hölder-säännöllisyys: sovelluskohteena planeettavaihteistojen kunnonvalvonta
4 000 €

Noponen Kai DI
Robustit signaalinkäsittelymenetelmät monikanavaisen sydänsähkökäyrän analyysissä
4 000 €

Nuortimo Kalle TkL MA
Pitkän aikavälin tuotekehitysinvestointiin energia-alalla vaikuttavien tekijöiden tutkiminen
5 000 €

Nurmi Kari DI
Korkean permittiivisyyden keraamit ja niiden sovellukset
5 000 €

Omodara Linda MSc
Kaivoksen sivukivissä olevien harvinaisten maametallien innovatiivinen ja kestävä tuotanto ja käyttö katalyyttisovelluksissa
4 000 €

Paananen Joni DI
Hitsin muutosvyöhykkeen mikrorakenteen ja mekaanisten ominaisuuksien mallintaminen monipalkohitsauksessa
4 000 €

Pavlov Victor MSc
Arktisilla merialueilla käytettävien öljyntorjuntamenetelmien kestävyysarviointi
4 000 €

Perätalo Sari FM Koordinaattori
Älykkäiden kaupunkien liiketoimintamallit
4 000 €

Raatikainen Ville DI Erikoistuva fyysikko
Aivotoiminnan ajallisen kytkeytymisen tutkiminen ultranopealla MREG-kuvauksella (magneettiresonanssienkefalografialla)
4 000 €

Rusanen Annu FM
Sahanpurun muuntaminen korkean lisäarvon tuotteiksi: 5-hydroksimetyylifurfuraali ja furfuraali
4 000 €

Rusanen Jere DI
Integroidut tehovahvistinarkkitehtuurit 5G-millimetriaaltotaajuuksille
5 000 €

Sarbessa Fitsum MSc
Uusien ligandien kehittäminen raskasmetallien poistoon
4 000 €

Selkälä Tuula FM
Ympäristöystävällisten selluloosapohjaisten vedenkäsittelykemikaalien valmistus syväeutektisten liuottimien avulla
4 000 €

Sotaniemi Ville-Hermanni DI
Panos-syöttöprosessi selluloosan entsymaattisessa hydrolyysissä - Sekoitus korkean sakeuden suspensiossa
4 000 €

Talala Tuomo DI, FM
Yksittäisiä fotoneja ilmaisevan sensorin kehittäminen yhdenaikaiseen Raman- ja fluoresenssielinaikaspektroskopiaan
4 000 €

Tervo Henri DI
Kriittiset sulkeumatasot kehittyneissä ultralujissa teräksissä ja 500 MPa lujuusluokan offshore-teräksissä
4 000 €

Vielma Tuomas FM
Väkevien sinkkipitoisten vesiliuosten termodynaamiset ominaisuudet
4 000 €

Vuolio Tero DI
Matemaattisia menetelmiä materiaalitehokkaaseen ja joustavaan raakaraudan rikinpoistoon
5 000 €

Väätäjä Maria FM
Edistyksellisten sähkökeraamikomponenttien valmistus huoneenlämmössä
4 000 €

Yang Jialei MSc
Yhteisen arvontuotannon dynamiikka usean toimijan verkostoissa ja terveydenhuoltoalan ekosysteemeissä
5 000 €

Ylilehto Marianne MA
Väitöskirja uusien teknologien vaikutuksesta asiakaskokemukseen vähittäiskaupan alalla
4 000 €

Zhu Ruixue MSc
Noninvasiiviset optiset pinsetit työkaluna punasolujen vuorovaikutuksen biofyysisten erityispiirteiden paljastamiseksi laser/5G säteilyn läsnäollessa
4 000 €

MAINOS

Lue lisää aiheesta

Kommentoi

Uutisvirta

7:22
Minkki tekee ympäristössä tuhojaan – lakimuutoksen myötä haitalliseksi vieraslajiksi luokiteltua eläintä tehopyydetään Oulun kaupungin alueilla
7:00
Jos et pääse Poriin, avaa televisio – suora lähetys on mahtavaa palvelua
7:00
Hartaanselkä on öinen kalastuskeidas keskellä kaupunkia, jossa viihtyy myös oululainen Seppo Salo: "Olen nautintokeskeinen kalastaja. En välttämättä edes halua kalaa" Tilaajille
7:00
Nokkela salaliittoelokuva kuulennosta kertoo hieman toisenlaisen tarinan Apollo-ohjelmasta
6:20
Mies menehtyi henkilöauton ja rekan onnettomuudessa Oulun Kuusamontiellä – ajokaista suljettu kolarin vuoksi
6:11
Rukalla järjestetään biotaloustapahtuma – teemana muovi: "Materiaalia hallitsevat fossiiliset raaka-aineet, ja ne halutaan nyt korvata uusiutuvilla"
6:00
Raskaussyrjintä vieläkin liian yleistä kunnissa – ongelma kohdistuu erityisesti työuransa alkupäässä, määräaikaisessa työsuhteessa oleviin nuoriin naisiin Lukijalta

Etusivulla nyt

Paikallissää

Varoituksia voimassa!

Metsäpalovaroitus päättyy tänään klo 6 Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa sekä seuraavissa Lapin kunnissa: Ylitornio ja Tervola. Metsäpalovaroitus on edelleen voimassa Keski-Pohjanmaan maakunnassa, Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa lukuun ottamatta Pudasjärven, Taivalkosken ja Kuusamon kuntia sekä seuraavissa Lapin kunnissa: Simo, Tornio ja Utsjoki.

Juttutupa

Kuumin keskustelu nyt

Naton vastustus hiipuu

174 viestiä | Lue keskustelu

Päivän tykätyin viesti

Paljonko sinä tienaat bruttona/kk ja montako vuotta on yläasteen jälkeen koulutusta ja paljonko työelämää?

Kaikki he, jotka vastasivat aloittajan esittämään kysymykseen asijallisesti ovat rehellisiä. Suunsoittajat taas kuuluvat... Lue lisää...
Tämä selvä

Jari ja sarjakuvat

Jari

23.6.
Jari on tauolla.

Naapurit

17.7.
;

Uutiset osastoittain

Palvelemme sinua

Asiakaspalvelumme auttaa sinua mielellään Kalevan tilausasioissa ja muissa lukijan palveluissa.

Asiakaspalvelu

(08) 5377 610 (ma-pe 9-16)

www.kaleva.fi/asiakaspalvelu

Kalevan medioilla tavoitat 331 000 lukijaa.

Yrityspalvelut

(08) 5377 180

yrityspalvelut.kaleva.fi


stats-image