Oulu

Tauno Tönningin säätiö tukee Oulun yliopiston väi­tös­kir­ja­tut­ki­muk­sia - katso apurahan saajat

Oulu 25.4.2019 18:30
Kaleva

Tauno Tönningin Säätiö jakoi torstaina apurahoja. Tauno Tönningin säätiö on Pohjois-Suomen suurin Oulun yliopiston tutkimustoimintaa tukeva rahasto. 

Väitöskirjatöihin suunnattujen apurahojen yhteismäärä on tänä vuonna 245 000 euroa. Apurahoja myönnettiin kaikkiaan 58 hakijalle, hakijoiden kokonaismäärä oli 184 hakemusta. 

Apurahan saajat:

Alalääkkölä Timo KTM
Terveysteknologian innovaatioiden mahdollistaminen julkisen ja yksityisen sektorin välisessä vuorovaikutuksessa - Kilpailuedun hankkiminen tekemällä yhteistyötä lääkinnällisten laitteiden kehityksessä
4 000 €

Aminu Mubarak MSc
Kanavaestimointi ja seuranta millimetriaalto- ja terahertsijärjestelmissä
4 000 €

Aram Baharmast MSc
Lasertutkan vastaanotinelektroniikan CMOS-toteutus
4 000 €

Cajander Niko KM
Vuokratyöntekijöiden ja työpaikkojen väliset sitoutumissuhteet - työhyvinvoinnin ja tuottavuuden näkökulmasta
4 000 €

Eckhardt Jenni DI Erikoistutkija
Liikkumispalvelut PPP-verkostoissa maaseutuympäristössä
4 000 €

Firouzian Aryan MSc
Huomaamaton monella tapaa käytettävä käyttäjäkeskeinen käyttöliittymämalli käyttäjille joilla on heikentynyt kognitiivinen kyky tai fyysinen vamma
4 000 €

Haghighatkhah Alireza Tohtorikoulutettava
Testitapausten priorisointi käännöshistorian ja testitapausten samankaltaisuuksien avulla - Autoteollisuuden automaattisten regressiotestien parantaminen jatkuvassa integraatioympäristössä
5 000 €

Hannula Jaakko DI
Mikroseosaineiden vaikutus suorasammutettujen ultralujien terästen mikrorakenteeseen ja mekaanisiin ominaisuuksiin
4 000 €

Hotakainen Tiina Arkkitehti
Ajallinen näkökulma kaupunkisuunnittelun kulttuuristrategioihin:
Kansainvälinen vertaileva tutkimus Oulun ja Wienin tapausten kautta
5 000 €

Ikkala Lauri DI
Miehittämättömien kauko-ohjattujen ilma-alusten (UAS) sovellukset soiden ennallistamisen seurannassa
4 000 €

Ilmola Joonas DI
Teräsnauhan elastis-plastisten muodonmuutosilmiöiden vaikutus työvalssin litistymään kuumavalssauksessa
4 000 €

Iran Ramezanipour MSc
Spektrin käyttö konekommunikaatiosovelluksissa
4 000 €

Jaros Anna DI
Pohjoisten pohjavesisysteemien integroitu mallinnus
4 000 €

Javed Muhammad Asadullah MSc
Kehittyneet neste-ja kaasuolomuodon NMR-menetelmät ajankohtaisten materiaalien tutkimiseksi
5 000 €

Jounila Henri DI
Turvallisuusjohtamisen haasteita - tapaustutkimukset sattuneiden vakavien työtapaturmien, toimittajayritysten HSEQ-arviointien ja henkilöstönäkemysten pohjalta
4 000 €


Jääskö Jenni KTM
Tilintarkastajien asiakasportfolioiden vaikutukset tilintarkastuksen laatuun
4 000 €

Kainulainen Tuomo FM
Biomassapohjaisen synteettisen biomuovin kehittäminen
4 000 €

Kangasrääsiö Suvi KTM
Esseitä valuuttakurssien ja inflaation välisestä yhteydestä
4 000 €

Kekkonen Jere TtM
Uudet toiminnallisuudet ja sovellukset aikaerotteisille CMOS yksifotoniläpivyöryvalodiodi-viivasensoreihin pohjautuville Raman-spektroskopiasysteemeille
4 000 €

Ketola Juuso FM
Tekoälyohjattu diagnostiikka alaselän magneettikuvauksessa
5 000 €

Kilpijärvi Joni DI
Ihmisen anturointi soluista-aivoihin
5 000 €

Kinnunen Hannu FM
Tutkimus puettavien sensorien käyttökelpoisuudesta terveyttä edistävien elämäntapojen
havainnoinnissa
4 000 €

Kiventerä Jenni DI
Sulfidipitoisten rikastushiekkojen hyödyntäminen geopolymeerien raaka-aineena
4 000 €

 Kotavaara Niina FM
Osaamisen kansainvälistäminen
4 000 €

Kuosmanen Elina FM
Parkinsonin taudin hallinta teknologian avulla
5 000 €

 Kärenlampi Kimmo FM
Otanmäen harvinaisten metallien (Nb-Zr-REE) esiintymien rikastustekninen tutkimus
4 000 €

Latypova Renata DI
Mikrorakenteen vaikutus ultralujien terästen jännityskorroonsiokestävyyteen
5 000 €

Longi Henna FM
Alueelliset innovaatioverkostot ja yritysyhteistyön edistäminen pohjoismaisen arktisen alueella
4 000 €

Lovén Lauri FM
EdgeAI: Hajautettu tekoäly reunalaskennassa
4 000 €

Markkula Juho DI
Älykkäiden sähköverkkojen kysynnän jousto- ja ohjaustiedon välittäminen langattomien verkkojen kautta
4 000 €

Merisalo Virve DI
Kolmiulotteisen autonohjausmallin käyttö automaattisen auton ohjaukseen
4 000 €

Meriö Leo-Juhani DI
Lumen ajallisen ja paikallisen vaihtelun mittausmenetelmät ja analyysi sekä vaikutukset pohjoisten latvavesistöjen virtaamiin
5 000 €

Moqaddamerad Sara MA
Uudet liiketoimintamallit kehittyville epäjatkuville teknologioille: viidennen sukupolven matkaviestinverkkojen tapaus
4 000 €

Mustonen Erno DI
Yhteisen kaupallisen tuoteportfolion tuotteistaminen ja johtaminen
4 000 €

Nevalainen Jouni FM
Geofysikaaliset mittaukset maakerros paksuuden selvittämiseksi Sodankylän Viiankiaavan alueella
4 000 €

Nevanperä Tuomas DI
Teollisuuden haitallisten VOC-päästöjen katalyyttisen puhdistuksen teknologiakehitys
4 000 €

Nissilä Juhani FM
Mekaanisen värähtelyn fraktionaalinen analyysi ja Hölder-säännöllisyys: sovelluskohteena planeettavaihteistojen kunnonvalvonta
4 000 €

Noponen Kai DI
Robustit signaalinkäsittelymenetelmät monikanavaisen sydänsähkökäyrän analyysissä
4 000 €

Nuortimo Kalle TkL MA
Pitkän aikavälin tuotekehitysinvestointiin energia-alalla vaikuttavien tekijöiden tutkiminen
5 000 €

Nurmi Kari DI
Korkean permittiivisyyden keraamit ja niiden sovellukset
5 000 €

Omodara Linda MSc
Kaivoksen sivukivissä olevien harvinaisten maametallien innovatiivinen ja kestävä tuotanto ja käyttö katalyyttisovelluksissa
4 000 €

Paananen Joni DI
Hitsin muutosvyöhykkeen mikrorakenteen ja mekaanisten ominaisuuksien mallintaminen monipalkohitsauksessa
4 000 €

Pavlov Victor MSc
Arktisilla merialueilla käytettävien öljyntorjuntamenetelmien kestävyysarviointi
4 000 €

Perätalo Sari FM Koordinaattori
Älykkäiden kaupunkien liiketoimintamallit
4 000 €

Raatikainen Ville DI Erikoistuva fyysikko
Aivotoiminnan ajallisen kytkeytymisen tutkiminen ultranopealla MREG-kuvauksella (magneettiresonanssienkefalografialla)
4 000 €

Rusanen Annu FM
Sahanpurun muuntaminen korkean lisäarvon tuotteiksi: 5-hydroksimetyylifurfuraali ja furfuraali
4 000 €

Rusanen Jere DI
Integroidut tehovahvistinarkkitehtuurit 5G-millimetriaaltotaajuuksille
5 000 €

Sarbessa Fitsum MSc
Uusien ligandien kehittäminen raskasmetallien poistoon
4 000 €

Selkälä Tuula FM
Ympäristöystävällisten selluloosapohjaisten vedenkäsittelykemikaalien valmistus syväeutektisten liuottimien avulla
4 000 €

Sotaniemi Ville-Hermanni DI
Panos-syöttöprosessi selluloosan entsymaattisessa hydrolyysissä - Sekoitus korkean sakeuden suspensiossa
4 000 €

Talala Tuomo DI, FM
Yksittäisiä fotoneja ilmaisevan sensorin kehittäminen yhdenaikaiseen Raman- ja fluoresenssielinaikaspektroskopiaan
4 000 €

Tervo Henri DI
Kriittiset sulkeumatasot kehittyneissä ultralujissa teräksissä ja 500 MPa lujuusluokan offshore-teräksissä
4 000 €

Vielma Tuomas FM
Väkevien sinkkipitoisten vesiliuosten termodynaamiset ominaisuudet
4 000 €

Vuolio Tero DI
Matemaattisia menetelmiä materiaalitehokkaaseen ja joustavaan raakaraudan rikinpoistoon
5 000 €

Väätäjä Maria FM
Edistyksellisten sähkökeraamikomponenttien valmistus huoneenlämmössä
4 000 €

Yang Jialei MSc
Yhteisen arvontuotannon dynamiikka usean toimijan verkostoissa ja terveydenhuoltoalan ekosysteemeissä
5 000 €

Ylilehto Marianne MA
Väitöskirja uusien teknologien vaikutuksesta asiakaskokemukseen vähittäiskaupan alalla
4 000 €

Zhu Ruixue MSc
Noninvasiiviset optiset pinsetit työkaluna punasolujen vuorovaikutuksen biofyysisten erityispiirteiden paljastamiseksi laser/5G säteilyn läsnäollessa
4 000 €

MAINOS

Lue lisää aiheesta

Kommentoi

Uutisvirta

11:44
Muhokselle halutaan julkista taidetta prosenttiperiaatteella
11:34
Raahelaislähtöinen Virva Puumala jatkoon Mirjam Helin -laulukilpailussa
11:30
Taiwan teki historiaa Aasiassa sallimalla homoliitot – Manner-Kiinassa ei merkkejä sallivammasta linjasta
11:20
Poliisi pyytää vihjeitä 17 vuotta vanhasta arvokuljetusauton ryöstöyrityksestä Turussa — "Tämä täysin pimeäksi jäänyt poikkeuksellinen juttu vaivaa poliisia"
10:22
Miksi Kympin todistus on tarpeen? Unicef ja luokanopettaja kehittivät todistuksen, jossa on pelkkiä kymppejä
10:21
3000 ultra­juok­sijaa hikoilee viikonloppuna Oulangan kansal­lis­puiston vael­lus­rei­tillä – NUTS Karhunkierros alkaa tänään klo 12
10:09
Puolangan Shellille murtauduttiin myöhään torstaina – poliisi kaipaa vinkkejä
40
Hamal tekee kahta työtä ja yrittää ansaita nettona 2 600 euroa kuussa, jotta saisi perheensä Suomeen – Korkea tuloraja on vähentänyt perheenyhdistämisiä
20
Näin asianajajat ja muut oikeusavustajat törttöilevät – "Tuomarilla on persiljaa korvissa aina, kun minä puhun"
17
Leijonat kaatoi Ruotsin ja etenee mitalipeleihin! Ratkaisu haettiin jatkoajalta – seuraavaksi vastaan Venäjä
16
Osaajapula voi olla ratkaiseva isku yksittäisen yrityksen maailmanvalloitukselle – miksi ict-alan työvoiman tarve ja tarjonta eivät kohtaa? Lukijalta
16
Sähkölaitteen vika aiheutti tulipalon ravintolassa Oulun Pakkahuoneenkadulla – "Ravintolan henkilökunta toimi esimerkillisesti"
14
Oulun Lentokentäntiellä kolmen auton ketjukolari – kaksi lasta sairaalaan tarkistettaviksi
8
Kuusamon kaivoshankkeen kieltävä kaava nurin korkeimmassa hallinto-oikeudessa – kaivosyhtiö tyytyväinen päätökseen

Etusivulla nyt

Paikallissää

Jari ja sarjakuvat

Jari

23.6.
Jari on tauolla.

Naapurit

24.5.
;

Uutiset osastoittain

Palvelemme sinua

Asiakaspalvelumme auttaa sinua mielellään Kalevan tilausasioissa ja muissa lukijan palveluissa.

Asiakaspalvelu

(08) 5377 610 (ma-pe 9-16)

www.kaleva.fi/asiakaspalvelu

Kalevan medioilla tavoitat 331 000 lukijaa.

Yrityspalvelut

(08) 5377 180

yrityspalvelut.kaleva.fi


stats-image