Oulu

Miten Oulusta tehdään ys­tä­väl­li­sem­pi kaupunki nuorille? Äänestä parasta rat­kai­sueh­do­tus­ta

KAAOS-haaste on yksi Oulun kaupungin Kuntalaislähtöinen kaupunkikehittäminen –projektin kehitettävistä hankintamalleista, joilla luodaan uusia yhteistyötapoja 3. sektorin ja kaupunkiorganisaation välille. Arkistokuva. KUVA: Jukka-Pekka Moilanen
Oulu 8.12.2017 6:46 | Päivitetty 17.12.2017 23:34
Kaleva

Mille ehdotukselle sinä antaisit 20 000 euroa toteutusrahaa? Oululaiset yhdistykset ja järjestöt esittivät ratkaisuehdotuksia nuorten osallisuuden lisäämiseksi KAAOS-haasteessa. Äänestä ehdotuksista sitä, joka lisää parhaiten 15-29-vuotiaiden sosiaalista osallisuutta. Äänestysaika on 8.-17. joulukuuta.

Esiraati valitsi määräaikaan tulleista ratkaisuehdotuksista kahdeksan kärjen: kolmesta parhaasta pääsevät äänestämään Kalevan lukijat.Äänestyslomake on jutun lopussa.

Eniten ääniä saaneet ratkaisuehdotukset jatkavat työpajatyöstöön, josta toteutettavat ratkaisuprojektit valitaan tammikuussa 2018.

KAAOS-haaste on yksi Oulun kaupungin Kuntalaislähtöinen kaupunkikehittäminen –projektin kehitettävistä hankintamalleista, joilla luodaan uusia yhteistyötapoja 3. sektorin ja kaupunkiorganisaation välille. Projektin tavoitteena on nuorten sosiaalisen osallisuuden lisääminen sekä yhdistys- ja järjestökentän roolin vahvistaminen kaupunkikehittämisen välineenä.

Ratkaisuehdotus 1: Kaaoslava vol. 2

Veeran Verstas ry

Vapaan kaupunkikulttuurin tapahtumapaikka ja esittävää taidetta uudistettuun Hollihaan puistoon. Kaaoslava vol. 2 luo matalankynnyksen mahdollisuuden erilaisten performanssien ja tapahtumien järjestämiselle. Lavalle järjestetään puitteet esittävälle taiteelle ja sen voi varata esiintymiskäyttöön ilmaiseksi. Uusi lava tulee olemaan isompi, katettu, organisoidumpi ja monipuolisempi. Lava sijoitetaan nuorisokulttuurin keskittymään skeittiparkin sekä katutaide- ja liikuntamahdollisuuksien läheisyyteen. Tapahtumien ja keikkojen järjestäminen kannustaa nuoria kaupunkilaisia kaupunkikulttuurin tuottamiseen. Samalla lava tarjoaa vapaata tilaa, jossa esittää omaa tuotantoaan muille.

Ratkaisuehdotus 2: Naapuriapuri

Oulunseudun Nuorisoasuntoyhdistys OsNa ry

Kaupungistumisen myötä tiiviit perhe- ja kyläyhteisöt ovat huvenneet. Naapuriapuri etsii uusia tapoja olla yhteydessä lähinaapureihin, saada ja antaa apua sekä tehdä omasta asuinyhteisöstä turvallisemman ja ystävällisemmän. Naapuriapuri voi olla kahdenkeskistä tukihenkilötoimintaa tai piha-alueella tapahtuvaa yhteisöllistä tekemistä. Tavoitteena on kohdata nk. neet-nuoria, jotka ovat virallisen toiminnan ulkopuolella ja löytää heille mielekästä tekemistä ja kaverisuhteita omalta lähialueeltaan. Naapuriapuri etsii esimerkiksi senioriväestöä nuorten tueksi: monelta nuorelta puuttuu oma isovanhempi tai hän asuu kaukana Oulusta. Naapuriapurin avulla nuoret saavat helposti tavoitettavaa tukea ja tekemistä. Se tukee nuorten itsenäistymistä ja vähentää juurettomuudesta johtuvia asumisen haasteita, tarjoten muuta kuin viranomaisapua asumisen ja itsenäistymisen ongelmiin.

Ratkaisuehdotus 3: Mun kaupunki - Reseptit nuorten vaikuttamiseen

Hyvän mielen talo ry

Mitä nää haluat muuttaa? Miten lähiöön saadaan skeittiparkki tai nuorten hengailupaikka? Mistä kansanedustajat päättävät? Miksei nuorille ole töitä? Miten mielen pahoinvointia voidaan ehkäistä?

Järjestämme nuorten ryhmiä ja työpajoja, joissa etsimme nuorten kanssa konkreettisia keinoja, joilla voi itse vaikuttaa. Keinot muokataan resepteiksi, jotka julkaistaan ja jaetaan päättäville tahoille. Järjestämme matalan kynnyksen tempauksia, joissa tehdään laillisia ja kantaa ottavia graffiteja, taideteoksia ja käsitöitä. Mun kaupunki -projektiin osallistumisen myötä nuori kokee olevansa merkityksellinen osa kokonaisuutta: osa nuorten ryhmää, mutta myös osa yhteiskuntaa.

Ratkaisuehdotus 4: Osaamo

Oulun Kehitysvammaisten tuki ry

Projektissa järjestetään muotinäytös, jonka tavoitteena on kehitysvammaisten nuorten osaamisen ja vahvuuksien esiintuominen sekä työllistymisen edistäminen. Osaamon tarkoituksena on löytää ne nuoret, joiden kiinnostuksen kohteena on esim. vaatesuunnittelu, musiikki, tanssi, koruvalmistus, valokuvaus ja teatteri. Nuoret ovat tapahtuman tekijöitä suunnittelusta toteutukseen. Osaamo mahdollistaa nuorille toimintaa, joka vastaa heidän kiinnostuksen kohteisiinsa ja nostaa esille heidän osaamistaan. Se vähentää yksinäisyyttä ja lisää yhteisöllisyyttä. Nuoret vaikuttavat ja osallistuvat toiminnan kautta oman työllistymisen ja suvaitsevaisuuden edistämiseen sekä kaupunkikulttuuriin elävöittämiseen.

Ratkaisuehdotus 5: Hercules eSports – elektroninen urheilu

JS Hercules ry

Tarjoamme Oulun ja lähialueiden nuorille mahdollisuuden harrastaa elektronista urheilua ammattilaisten ohjauksessa sekä luomalla harrastusmahdollisuuksia, joissa pääse kohtaamaan myös muita harrastajia. Ammattimaisessa pelaamisessa fyysinen ja henkinen valmennus ovat erittäin tärkeitä ja siksi valmennuksemme sisältääkin pelaamisen lisäksi myös mentaali- ja fysiikkavalmennusta.

Tähtäämme sosiaalisten ongelmien ratkaisemiseen hyödyntämällä pelaamista positiivisena asiana, joka yhdistää monia nuoria. Tuomalla pelaamisen kotoa ammattimaiseen ympäristöön pystymme tuomaan esille muita tärkeitä asioita, kuten fyysisen harjoittelun, tiimityöskentelyn sekä sosiaaliset taidot. Haluamme varmistaa, että jokaisella harrastetasolla on toimintaa alkaen rennosta pelaamisesta vakavampaankin ammattimaiseen harjoitteluun.

Ratkaisuehdotus 6: Rapumajan kesä

Dodo ry

Kaupunki haltuun! Dammisaaren Rapumaja täyttyy touko-kesäkuussa taide- ja ympäristöteemaisesta toiminnasta. Nuoret järjestävät vertaisoppimissessioita ja tapahtumia, kuten mytologista viikinkikudontaa, tarujen täyteisen korutyöpajan sekä luovan maalauksen ja musiikin iltaman: impromaalaus- ja soittosessiot. Ohjelmassa on myös kierrätysmateriaalityöpaja, teatterin impropaja, Siivouspäivän kirppis sekä keskustelua eri teemoista teekupposen äärellä. Dodolaiset koordinoivat villiyrttiretken, kaupunkiviljelytalkoita ja ympäristötaidetempauksen. Projektin kruunaa yhdessä järjestettävä lopputapahtuma. Tapahtumat ovat avoimia ja ilmaisia kaikille. Rapumajan kesä on lähtölaukaus: järjestä sinäkin oma tapahtumasi!

Ratkaisuehdotus 7: NOOY - Nuoret osaksi Oulu-yhteisöä

Suomen Punainen Risti Oulun osasto ry

Lähetämme WhatsApp-sovelluksen avulla nuorille kaksi kertaa viikossa kutsun osallistua erilaisiin 2-4 tunnin tapahtumiin. Haemme ratkaisuja osallisuuden lisäämiseen omasta kotikaupungistamme: tutustumalla Oulun eri mahdollisuuksiin, kuten nuoria kiinnostaviin kulttuuri- ja liikuntamuotoihin. Mukana ovat myös sellaiset maksulliset lajit, joita muuten ei olisi mahdollista kokeilla sekä ilmaiset tekemisen mahdollisuudet. Otamme käyttöön myös Punaisen Ristin vapaaehtoistyön: palvelutaloissa ikääntyville ohjelman järjestämistä ulkoilun, lukemisen tai hiusten kihartamisen merkeissä, ensiaputaitojen opettelua tai hävikkilounaan valmistusta. Lisäksi mukana ovat vapaat keskustelutuokiot mm. ruoanlaiton tai leivonnan ohessa sekä toiminnalliset menetelmät: maalaaminen, musisoiminen, tanssiminen tai kirjoittaminen. Toteutamme toimintaa nuorten tarpeiden ja mielenkiinnon kohteiden mukaisesti.

Ratkaisuehdotus 8: Sykkelicity

Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu PoPLi ry

Sykkelicity kannustaa nuoria arkiliikunnan ja kiertotalouden lisäämiseen pyöräilyyn liittyvien hyvän mielen tapahtumien ja tempausten avulla. Suunnittelemme yhdessä nuorten sekä liikunta- ja kulttuuritoimijoiden kanssa matalan kynnyksen pyöräilytapahtumia, joiden sisältö voi olla kaikkea pyöräjameista Torinrannan pyöräongintaan tai opastettuun mummopyöräretkeen. Tapahtumia toteutetaan eri puolilla Oulua kevään ja kesän aikana. Aktivoimme myös oululaisia kierrättämään vanhoja polkupyöriään hyötykäyttöön järjestämällä pyörien keräystä ja pyöränkorjaus- ja tuunauspajoja, joissa nuoret voivat jalostaa pyöriä asiointi- ja harrastuspyöriksi haluamilleen kohderyhmille vapaasti käytettäviksi. Järjestämme toimintaa nuorten toiveiden pohjalta yhdessä nuorten kanssa.

Äänestys on päättynyt.

 

MAINOS

Kommentoi

Näytä kaikki kommentit (53)

Ennakointi on tärkeintä. Erilaisuudet otettava jo lapsesta asti huomioon. Tuki oltava tarvitsijalle jatkuvaa, säännöllistä ja yksilöllistä. Tuen piiriin on kuuluttava myös läheiset. Koulutukseen ja työtoimintaan matala kynnys estämään syrjäytymistä. Kuntoutuksessa luonto ja eläimet sekä nuoren omat vahvuudet tukemisen kivijalaksi. Tukijärjestöissä oltava samansuuntainen näkemys tuen laadusta isossa kuvassa. Ehdotus 3:ssa on hyviä pointteja.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Oisin halunnu antaa ääneni 2, 3 ja 4, koska ne vois käytännössä olla hyviä ja kantaa tulevaan. Eivät nuoret kiinnity kalliisiin harrastuksiin, jos heillä ei ole niihin taloudellisia mahdollisuuksia. Voivat käydä kokeilemassa, kun on ilmaista, mutta ei se vaan sitouta. Toki 4 on vähän suppealle kohderyhmälle, mutta silti tärkeä yhteiskunnallinen asia. Naapuriapu kuulosti teoriassa ihan sairaan hyvältä, mutta miten käytännössä.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Järjestäkää koulujen lähiristeyksiin koululaisluotseja pysäyttämään liikennettä koulupäivän alkaessa ja päättyessä.
Oikeasti kaikille hyödyllistä toimintaa.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

TE-toimiston kautta haettavana olleesta hankertahoituksesta (mm. työllisyyden esitämiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn). Haku oli "salainen" ja hakuaika 6, - 24.11.2017. Vain harvat tiesivät. Valtiovallan hyvä keino perustella asioita; "työllisyyden edistämiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn on kyllä ollut rahoitusta saatavana, mutta sitä ei ole haettu".

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Niin mietin itesekkin aluksi kunnes mietin että kuka siellä esiintyy kun kelit ovat alle 10 astetta? Montako päivää vuodesta on Oulussa +10C tai yli? Ei ole täten läpi vuoden olevaa toimintaa ja täten ei mielestäni ole parasvaihtoehto.

Realisti.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Tämän KAAOS-haasteen toteutus aika on elokuun loppuun mennessä... Kyseessä on siis joka tapauksessa määräaikainen projekti, joka tulee suorittaa ennen elokuun loppua.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Olisikohan hyvä keino laittaa vaikkapa yksi kortteli lisää nuorisotiloja, joissa vanhat poliittiset jäteihmiset hääräilevät "nuorten asialla" kovalla palkalla?

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Ympäristön turvallisuutta ei ainakaan paranneta sillä, että 30vuotiaat Arabimiehet laitetaan yläasteelaisten joukkoon opiskelemaan?

Turvattomuus on Oulussa lisääntynyt koko 2000-luvun.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Nuorten pitäisi saada äänestää itse heille mieluisin ratkaisuehdotus eikä Kalevan lukijoiden.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Kyllähän nuoret voi täällä äänestää. Mainostakaa toki nuorisolle, että löytävät perille :)

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Kaaoslavassa suuri etu on se, että projektin toteuttavat Veeran Verstaan työkokeilijat. Näin nuoret pääsevät itse osallistumaan tuotantoon ja saavat arvokasta kokemusta projektityöskentelystä. Tulevaisuudessa nämä nuoret määrittävät millainen kaupunkikulttuuri Oulussa vallitsee!

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Joo näitä setien ja tätien projekteja nuorille on nähty ihan riittämiin... Eiköhän nuoret ite tiedä mitä ne haluaa..

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Kaikille syrjäytymisuhan alaisille nuorille työtä, työharjoittelua, kuntouttavaa työtoimintaa, työkokeilua, oppisopimuskoulutusta, erityistä valmennusta ammattikouluun, mahdollisuuksia ilmaisiin harrastuksiin ja aktivointitapahtumiin. Kaikki tämä vaatii rahallista panostusta, mutta vielä paljon kalliimmaksi tulee se, että mitään ei tehdä ja nuoret syrjäytyvät.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Tärkeää on säilyttää nuorten tarvitsevat toiminnot myös muualla kuin keskusta-alueella. Reuna-alueilla, jotka yleensä ovat joukkoliikenteen saavuttamattomissa varsinkin iltaisin, tarvitaan nuorten lähelle paikkoja, jossa kokoontua ja harrastaa porukalla.

Lähikoulut ovat mainio paikka harrastus- ja viriketoiminnalla. Erittäin valitettavaa on, että kaupungin päättäjät haluavat innolla lopettaa kaikki reuna-alueiden lähikoulut. Mihin unohtui päättäjiltä tasa-arvoisuus ja yhdenvertainen kohtelu näitä ns. ei-kantaoululaisia nuoria ja lapsia kohtaan.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Ei täällä kanta OULUSSAKAAN OLE LAPSILLE/NUORILLE TILOJA vaikka on jo vanha asuinlähiö Pateniemi . Honkapirtin meinasivat viedä meiltä pois mutta onneksi saatiin säilytettyä alueella. Täällä tosiaankaan ei ole tiloja muualla kuin yläkoulun yhteydessä sivukirjasto alakoulun aulatilat ovat iltapäiväkerho tiloina. Honkapirtillä tilat hyvät mutta nuorille ei ole aikaa varattu paljon. Päättäjät niin kaupungin kuin seurakunnankin toimesta on lähiömme lapset/nuoret unohtaneet. Nuorisoa ajetaan vartiointi palvelun toimesta pois koulujen pihoilta sakkojen saattelemana. TÄMÄKÖ ON SITÄ NUORISOTYÖTÄ? Tuiran seurakunnassa on huomattava joukko palkattuna nuorisotyöntekijöitä ja kun heitä on informoitu alaikäisten huono-osaisuudesta alkoholinkäytöstä ns.tarttis tehdä jotain kommentti oli Ovat jo menettettyjä toivoja ihmetyttää suunnattomasti jos 12 vuotiaat luokitellaan jo ks.nuoriksi. Hätähuutohan se nuorten keskuudessa on. Lidlin tuulikaappi näyttää olevan ainut paikka mistä heitä ei ajeta pois!

Vastaa Ilmoita asiaton viesti
Näytä kaikki kommentit (53)

Uutisvirta

13:42
Suklaavelliä sulatejuustolla ja rahkapiirakkaa - katso mitä lukijoiden keittiöissä kokataan
13:33
Keir Starmer astui Britannian oppositiossa olevan työväenpuolueen johtoon haastavana aikana
13:01
Sikainfluenssan aikaan kriisikokouksissa istunut ex-kansliapäällikkö ihmettelee keskustelua "nyrkistä", koska sellainen on jo olemassa
13:01
Autojen ensirekisteröinnit vähenivät Pohjois-Pohjanmaalla roimasti ilman koronaakin, autoala ennustaa lama-ajan lukuja – tutut merkit suomalaisten suosikkeja alkuvuonna
13:00
Kehuttu Hongkongin malli koronantorjunnassa paljastui puutteelliseksi – Ratkaiseva virhe on pahentanut tartuntatilannetta alueella
12:33
Britannian pääministerin Boris Johnsonin tila herättää kysymyksiä
12:32
Koronavirus iski Stockmanniin - "Traagista, että korona iski Stockmanniin, joka oli kääntänyt kurssin hyvään suuntaan"
44
Kerro meille: Millä keinoilla kuka tahansa meistä voisi nyt tukea yrityksiä?
15
Stockmann hakeutuu yrityssaneeraukseen – koronaepidemia katkaisi uudistusohjelman aloittaman nousun
13
Koitelissa viikonloppuna hirmuisesti väkeä ja parkkipaikat täynnä - Oululaiset nauttivat täysin rinnoin aurinkoisesta kevätsäästä
13
THL:n maanantain luvut: Suomessa pian 2 200 varmistettua tartuntaa, kasvua eilisestä peräti 249 tapausta – PPSHP:n alueella kahdeksan lisää
12
Puheenaihe: Pitäisikö alkoholin myyntiin puuttua, kun sen käyttö on siirtynyt toistaiseksi kokonaan koteihin? "Alkoholia haluava löytää sitä kuitenkin aina jostakin"
11
Saksassa koronavirustapausten määrä laskenut neljä päivää – Yhdysvalloissa koronatartunnan sai eläintarhassa elävä tiikeri
10
Miksi yksi saa vaikean taudin ja toinen jää jopa oireettomaksi? THL alkaa tutkia, miten ihmisen yksilölliset tekijät vaikuttavat vaikean koronavirustaudin syntyyn

Etusivulla nyt

Paikallissää

Juttutupa

Kuumin keskustelu nyt

Ville Tavion näkemykset

319 viestiä | Lue keskustelu

Päivän tykätyin viesti

Amerikkalainen miljardööri lahjoittajana

Tämä uutinen on kyllä monella juttutupalaisella erittäin hankalasti uskottavissa, kun täällä on vuosikaudet tiedetty, et... Lue lisää...
Tuntematon

Jari ja sarjakuvat

Jari

23.6.
Jarin piirrokset arkistossa.

Naapurit

6.4.
;

Uutiset osastoittain

Palvelemme sinua

Asiakaspalvelumme auttaa sinua mielellään Kalevan tilausasioissa ja muissa lukijan palveluissa.

Asiakaspalvelu

www.kaleva.fi/asiakaspalvelu


Pohjoisen kattavimmat mediatilat ja monipuoliset markkinoinnin palvelut printtiin ja digiin.

Kaleva Media B2B asiakasratkaisut

(08) 5377 180

kalevamedia.fi/yrityksille


stats-image