Oulu

Luon­to­jär­jes­tö­jen valitukset Hailuodon kiinteän yhteyden kaavoista kaatuivat korkeimmassa hallinto-oikeudessa

KHO:n ratkaisussa todetaan, että tieyhteyshanke sijoittuu luonnonsuojelullisesti erittäin arvokkaalle alueelle, jonka läheisyydessä on muiden ohella useita Natura 2000 -verkostoon sisällytettyjä alueita. Havainnekuva suunnitelmista. KUVA: Sitowise
Oulu 12.4.2018 12:11 | Päivitetty 12.4.2018 12:14
Antti Pasanen

Luonnonsuojelujärjestöjen tekemät valitukset Oulun ja Hailuodon välille kaavaillun kiinteän yhteyden mahdollistavista merialueen osayleiskaavoista eivät menestyneet korkeimmassa hallinto-oikeudessa (KHO).

KHO tiedotti torstaina hylänneensä valitukset.

Järjestöt hakivat valituksellaan muutosta Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden aiempaan ratkaisuun, jossa oli niinikään päädytty hylkäämään järjestöjen valitukset.

Valituksen tekivät Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri, Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys ja Hailuodon luonnonsuojeluyhdistys.

Niiden mukaan Oulun kaupungin ja Hailuodon kunnan päätökset merialueen osayleiskaavan hyväksymisestä piti kumota, koska kaava ei täytä maankäyttö- ja rakennuslain yleiskaavan sisältövaatimuksia eikä perustu riittäviin selvityksiin, ja se on siksi lainvastainen.

Aiemmassa valituksessaan järjestöt viittasivat muun muassa maankäyttö- ja rakennuslain yhdeksänteen pykälään, jonka mukaan kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin.

Kiinteän tieyhteyden vaikutuksia itse Hailuotoon ei järjestöjen mukaan ole arvioitu lainkaan lukuun ottamatta pengertien lähialuetta ja Hailuodon itärantaa.

Kaavaprosessin aikana tehtyjen selvitysten tason järjestöt arvioivat yleisesti ottaen erittäin heikoksi muun muassa siksi, että luontoselvityksiä on tehty väärään vuodenaikaan. Järjestöt epäilevät myös hankkeen kustannus- ja päästölaskelmien luotettavuutta. 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden mielestä osayleiskaava ei perustu puutteellisiin selvityksiin, vaikka joitakin yksittäisiä puutteellisuuksia on havaittavissa. Nuo puutteet eivät ole olennaisia, hallinto-oikeus katsoi.

Oikeus totesi, että liikennevaikutuksia koskevien selvitysten mukaan kiinteä yhteys parantaa Hailuodon saavutettavuutta ja yhteyden varmuutta.

KHO toteaa torstaina antamassaan ratkaisussa, ettei hallinto-oikeuden aiempaa ratkaisua ole syytä muuttaa.

Luonnonsuojelullisesti hyvin arvokas alue

KHO:n ratkaisussa todetaan, että tieyhteyshanke sijoittuu luonnonsuojelullisesti erittäin arvokkaalle alueelle, jonka läheisyydessä on muiden ohella useita Natura 2000 -verkostoon kuuluvia alueita.

Järjestöt ovat huolissaan tieyhteyden vaikutuksista muun muassa alueella eläville uhanalaisille ja rauhoitetuille kasvi-, sammakko- ja lintulajeille.

KHO:n päätöksessä kirjoitetaan, että arvokkaiden luonnonalueiden ja lajiston vuoksi kaavan lainmukaisuutta arvioitaessa on maankäyttö- ja rakennuslaissa  säädettyjen sisältövaatimusten lisäksi varmistettava, ettei kaavaratkaisun mahdollistamasta maankäytöstä aiheudu luonnonsuojelulain kieltämää, Natura -alueiden suojelun perusteena olevien luonnonarvojen merkittävää heikentymistä.

KHO toteaa myös, että hallinto-oikeuden aiemmassa, valitukset hylänneessä päätöksessä on laajasti selostettu kaavaa laadittaessa tehtyjä selvityksiä. Näihin kuuluvat muun ohella hankkeesta tehty ympäristövaikutusten arviointi sekä siihen sisältyvät Natura-vaikutusarvioinnit täydennyksineen ja ympäristöministeriön antamine lausuntoineen.

Natura-arvioinnista ja ympäristöministeriön vuoden 2014 helmikuussa antamasta lausunnosta käy KHO:n mukaan riittävän luotettavasti ilmi, että kaavalla sallittu maankäyttö on toteutettavissa ilman merkittävää luontoarvojen heikentymistä, mikäli arvioinnissa ja lausunnossa edellytetyt, erityisesti jääeroosion vähenemisen vaikutuksiin liittyvät lieventämistoimenpiteet toteutetaan.

Jääeroosio on tärkeä tekijä useiden alueen kasvilajien hengissäpysymisessä, ja  luontojärjestöt olivat ilmaisseet oikeudelle huolensa tieyhteyden vaikutuksista tähän ilmiöön.

Jos liikkuvien jäiden tekemä luontainen kasvuston raivaus heikkenee pengertien takia, vaikutuksen lieventämiseksi on esitetty muun muassa niittoa ja pensaikon raivaustöitä tietyillä alueilla. Tällaisen toiminnan todellista tehokkuutta ei kuitenkaan ole selvitetty, järjestöt totesivat.

Luontoarvot varmistettava myös tulevissa luvissa

KHO toteaa päätöksessään, että nyt kyseessä olleilla yleiskaavoilla ei ole ratkaistu esimerkiksi pengertieyhteyden yksityiskohtia kuten silta-aukkojen tarkkaa pituutta, vaan ne ratkaistaan hankkeen jatkosuunnittelussa tehtävien selvitysten perusteella.

Hailuodon siltojen ja pengertien toteuttaminen edellyttää vielä ainakin maantielain mukaisten yleis- ja tiesuunnitelmien hyväksymistä sekä vesilain mukaista lupaa tiepenkereen ja siltojen rakentamiseen.

KHO toteaa, että näitä päätöksiä aikanaan tehtäessä on varmistettava, ettei hankkeesta aiheudu luonnonsuojelulaissa kiellettyjä seurauksia.

 

MAINOS

Lue lisää aiheesta

Kommentoi

Näytä kaikki kommentit (59)

Eihän Suomessa löydy, asiaa tai suunitelmaa, etteikö niistä joku hörhö valita.Ja ne ovat yleensä, samat valittajat asialla,tuohon tarviis saada laki ettei joka kissanristiäisistä tehdä valituksia,onkai oikeudella muutakin asioita kuin ratkoa valituksia.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Jätetään lautta käyttöön ja käyttäjät tasa-arvoiseen asemaan eli vain julkiset että viranomaisajoneuvot saa etuilla.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Lautat saastuttavat aivan järjettömästi jatkuvalla liikennöinnillään. Ovat myös paljon rikki eli todella kalliita käyttää ja ylläpitää.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Kommenttien perusteella huomaa miten moni on etääntynyt luonnosta koska ei arvosta luonnonsuojelua. Ehkä moni havahtuu vasta sitten kun näkee omin silmin luonnon järjestelmällisen tuhoamisen. Siinä ei itku eikä raha enää auta. Ajatteli miten tahansa niin ihminen on täysin riippuvainen luonnosta.

Silta voidaan rakentaa niin että siitä ei tule luonnolle suurta haittaa, se vain maksaa hieman enemmän. Typerää säästää muutama miljoona jos sillä voidaan estää luonnon tuhoaminen.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Hienoa että täälläkin päästään nykyaikaan ja poistetaan saastuttavat ja epäkäytännölliset lautat. Jos meille kaikille tärkeää ympäristöä halutaan oikeasti suojella, pitää Hailuodolta poistaa kaikki ihmisasutus. Näin saisimme kauniin luonnonsuojelu alueen aivan ihanan kaupunkimme yhteyteen.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Olisiko parempia rahanreikiä? Moottoritien Oulujoen silta vetelee viimeisiään ja kuulemma OYS:kin uudisrakennuksehommat jäissä?

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Kun se tuntuu niin vaikealta, se silta. Kun nykyiset vanhentuneet lautat murenee niin kukin kulkee tavallaan. Ei liene haitaksi kenellekään.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Ensimmäinen askel valitusvirsistä torjuttu ja mikä on seuraava valitus?

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Luonto on tärkeä ja sen hyvinvointi pystytään varmistamaan hyvällä suunnittelulla ja rakentamisella. Toinen kysymys on se, onko määräävänä tekijänä mökkiläisten rauha vai kansalaisten kitkaton pääsy Hailuodon luontoa ihailemaan.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Kyllä on Sipilän hallituksella tyhmiä päätöksiä, että vajaan 1000 asukkaan kylälle rakennetaan satoja miljoonia maksava maisematie..saaren asukkaista suurin osa on eläkelöityneitä...ja heillä olisi aikaa ajellaa lautalla. Nelostie on ihan kuralla ja tällä rahalla olisi korjattu ko.tietä satoja kilometrejä..

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Kannattaisi ottaa selvää kustannuksista ennen kuin aukaisee sanaisen arkkunsa. Siltayhteys ei maksa satoja miljoonia, ei edes sitä yhtä, vaan 74 ME. Tuolla rahalla ei todellakaan tehdä tietä satoja kilometrejä. Tienkorjaus kulut jos joudutaan tekemään pohjia uusiksi on n 2-3 miljoonaa/km

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Raippaluodon asukkaat ovat tyytyväisiä siltaansa, vaikka vastustusta oli ennen rakentamista. Turistiti pyörähtävät pääasiassa vain sillan yli, saaren puolella, harva jatkaa pitemmälle. Tästä on tehty kattava kyselytutkimus.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Siis oikeastiko jotkut on tästä valittaneet? KHO hoiti tehtävänsä kiitettävän nopeasti! Nopealla käsittelytavalla saadaan hidasteluvalitukset loppumaan.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Nyt kun sille sillalle tulee (kyllä) suunnitelmassa oleva kevyen liikenteen väylä, suosittelen sen jatkamista Hailuodon puolella Marjaniemeen asti. Tie on vaarallinen nyt. Hailuodossa on hyvä maapohja rakentaa pyörätie, joten kalliiksi tuskin tulee. Liikkujia riittäisi, olisi Suomen ykköskohteita pyöräilyretkelle.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Miksi noita tuulimyllyjä ei laiteta koko tienvierusta täyteen?

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Yksi syy on se, että voimalan lapoihin kertyy välillä jäätä ja se voi aiheuttaa voimalan pyörimään lähtiessä jään lentämisen vaikkapa auton päälle. Muutama sata kiloa jäätä auton katolle voi olla hankala tilanne.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti
Näytä kaikki kommentit (59)

Uutisvirta

7:00
Päivän leffapoiminnat: Pala kurkussa maantiellä – kirpeässä reissukomediassa hautajaiset tuovat lapsuudenystävät yhteen
7:00
Onnistuuko omavarainen elämä vailla mukavuuksia? – Omavaraiset on dokumenttien kirkkainta ydintä: se avaa havainnollisesti valtavirrasta poikkeavaa elämäntapaa
7:00
Koronaepidemia voi auttaa vähentämään myös flunssia ja turhien antibioottien käyttöä – Kädet pitäisi pestä vähintään kymmenen kertaa päivässä Tilaajille
7:00
Korona ja pneumokokki aiheuttavat hengitystieinfektioita ja tappavat, mutta toinen on virus ja toinen bakteeri – Kysyimme asiantuntijoilta, miten ne eroavat toisistaan Tilaajille
7:00
Lue tästä tärppejä: loppukesällä ja syksyllä matkalle saattaa päästä edullisesti, vaikka hintaromahduksesta ei ole merkkejä
7:00
Miten minun tulisi tuntea poikkeusoloissa? Kuolemanpelkoa ei tarvitse koronakriisissä säikähtää, sanoo asiantuntija Tilaajille
6:17
Britannian pääministeri Boris Johnson sairaalahoitoon koronavirustartuntansa takia – jatkaa edelleen tehtävässään
6
Koitelissa viikonloppuna hirmuisesti väkeä ja parkkipaikat täynnä - Oululaiset nauttivat täysin rinnoin aurinkoisesta kevätsäästä
4
Elisabeth Rehn päätti, että naisilla on oikeus käydä armeija – "Tarvitsemme yhä enemmän henkilöitä, jotka osaavat toimia uudenlaisissa kriisitilanteissa"
3
Puolustusministeriö on hyväksynyt kaikki ulkomaalaisten Suomessa tekemät kiinteistökaupat – Eniten lupahakemuksia ovat jättäneet venäläiset
3
Puheenaihe: Pitäisikö alkoholin myyntiin puuttua, kun sen käyttö on siirtynyt toistaiseksi kokonaan koteihin? "Alkoholia haluava löytää sitä kuitenkin aina jostakin"
3
Suomessa on nyt 1 927 varmennettua koronatartuntaa – OYSin erva-alueella koronapotilaiden määrä kasvanut, Pohjois-Pohjanmaan luvut ennallaan
2
Työvoimatarpeen tyydyttämisen osaratkaisu on, että miehet löytävät paremmin hoiva-alan ja naiset kokevat ICT-alan työtehtävät houkutteleviksi Lukijalta
2
Venäjälle ennustetaan pahaa lamaa – korona ja öljyn hinnan lasku tekevät tuhojaan

Etusivulla nyt

Mainos

Paikallissää

Juttutupa

Kuumin keskustelu nyt

Ville Tavion näkemykset

311 viestiä | Lue keskustelu

Päivän tykätyin viesti

Amerikkalainen miljardööri lahjoittajana

Olisiko parempi vaihtoehto ollut olla antamatta mitään ? Ihmeellistä miten parempiosaisia lyödään kuin vierasta sikaa,ko... Lue lisää...
Sanoppa ihan suomeks...

Jari ja sarjakuvat

Jari

23.6.
Jarin piirrokset arkistossa.

Naapurit

6.4.
;

Uutiset osastoittain

Palvelemme sinua

Asiakaspalvelumme auttaa sinua mielellään Kalevan tilausasioissa ja muissa lukijan palveluissa.

Asiakaspalvelu

www.kaleva.fi/asiakaspalvelu


Pohjoisen kattavimmat mediatilat ja monipuoliset markkinoinnin palvelut printtiin ja digiin.

Kaleva Media B2B asiakasratkaisut

(08) 5377 180

kalevamedia.fi/yrityksille


stats-image